Ako zlepšiť kvalitu vášho vzťahu? Stačí si osvojiť túto základnú vec

4.4.2018
Eva Belešová

Určite ste sa už v minulosti stretli s tvrdením, že bezpodmienečne niekoho milovať sa odvíja predovšetkým od schopnosti mať rád sám seba. Ako to môže ovplyvniť váš partnerský vzťah?

Vzťahy medzi ľuďmi sú bezodnou studnicou inšpirácie pri písaní kníh, filmových scenárov, textov piesní, ale i obyčajných rozhovorov medzi ľuďmi. Ak si posvietime na tie partnerské, recept na ich bezproblémové fungovanie vám neprezradí nik, hoci nejeden z nás by zopár univerzálnych rád prijal. Vytvoriť a udržať si kvalitný vzťah totiž vôbec nie je jednoduché.

Ak vám vzťahy nevychádzajú a snažíte sa zistiť, kde robíte chybu, osvojte si dve základné pravidlá:

  1. Akonáhle dokážete prevziať za svoj vzťah a váš spôsob jednania s druhým v ňom plnú zodpovednosť, máte šancu uspieť.
  2. Každý z nás je iba z 50% zodpovedný za akýkoľvek svoj vzťah. Ale je 100% zodpovedný za správanie sa k partnerovi.

Rovnica kvalitného vzťahu

Pre akýkoľvek vzťah je dôležité najmä to, aký vzťah máme sami so sebou. Od toho sa následne odvíja kvalita vzťahov s inými ľuďmi. Preto je dôležité zamyslieť sa nad naším správaním, emóciami a myšlienkami, ktoré máme voči druhým ľuďom a rovnako nad tým, čomu o sebe veríme v situáciách s inými.

Čím vzťah ničíme?

To, čo vzťahom neprospieva, sú naše prehnané reakcie v konkrétnych situáciách. Príkladov medzi partnermi nájdeme mnoho a pravdepodobne mnohé z nich dôverne poznáte. Zrejme sa vám už stalo, že ste sa s partnerom dohodli na stretnutí v istú hodinu a on meškal. S každou pribúdajúcou minútou nervozita stúpala a po vlažnom privítaní sa medzi vami miesto bozku začala nepríjemná paľba otázok o dôvodoch meškania. Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že mlčaním sa dokážu vyhnúť hádke, no opak je pravdou. Dusiť v sebe niečo iba preto, aby ste sa vyhli konfrontácii názorov nie je primeraná reakcia. Nielen podráždený tón hlasu, ale tiež mlčanie miesto vyjadrenia názoru patrí medzi prehnané ľudské reakcie.

Premýšľajte, kým slová vyslovíte

Myslíte si, že toto je model správania sa, ktorý prispieva k pohode vo vzťahu? Rozhodne nie. Jediným náležitým opisom takejto reakcie je absolútna neadekvátnosť jej použitia v danej situácii.

Ak chcete zlepšiť kvalitu vašich vzťahov, zamyslite sa nad nasledujúcimi otázkami. Na každú ďalšiu otázku ale prejdite až po zodpovedaní tej predchádzajúcej

  1. Zamyslite sa nad svojím životom a skúste nájsť moment, keď ste vy reagovali prehnane. Ako ste sa správali v tejto situácii? V čom spočívalo vaše prehnané konanie?
  2. Čo spúšťa vaše prehnané správanie sa v danej situácii? („pozriem na hodinky a je viac hodín než bol dohodnutý čas návratu“, alebo „druhý hovorí niečo, s čím nesúhlasím“, „druhý mlčí“ ...)
  3. Ako sa v tejto situácii cítite? Aká emócia vo vás prevláda? (ak je to hnev, skúste sa zamyslieť, či nebolo ešte niečo predtým... napríklad odpor, sklamanie, pocit menejcennosti, nedôležitosti ...)
  4. Aké myšlienky máte v takejto situácii vo svojom podvedomí? Čo si hovoríte? („ už opäť dal prednosť iným“, „nezáleží mu na mne“, „je to blbec“, „nemá to cenu“...)
  5. Čomu o sebe veríte, keď reagujete takýmto spôsobom? Že si hovoríte, čo si hovoríte. („nezaslúžim si úctu“, „nie som hodný pozornosti“ „som lepší než druhý“, „viem to lepšie než on“ ...)

Pokiaľ máte záujem, aby sme vás otázkami previedli, prípadne chcete popracovať na svojich limitujúcich presvedčeniach a obraze o sebe, neváhajte si dohodnúť termín individuálneho stretnutia na info@nlp-centrum.sk. 

Ďalšie články

To, čomu sa vyhýbame je presne to, čo je potrebné začať robiť.

3.4.2019

Ak ste vo svojom živote nespokojní, potrebujete zadefinovať, s čím presne. Následne si vedieť určiť, čo chcete zmeniť a ako inak by to v...

Rovnováhu je potrebné hľadať vo vnútri

7.12.2018

Rovnováha v živote plynie z rovnováhy vnútornej, čiže je otázkou vnútorného nastavenia. Ide o postoj, ktorý zaujímate v určitých...

Absolventi nášho kurzu, manželia Iva a Ján: Priznať si problém bol prvý veľký krok.

10.1.2018

Každý človek sa občas ocitne v zdanlivo neriešiteľnej situácii. Problémy sú však na to, aby sa riešili a dnes už na ich zvládanie...