Nebojte sa myslieť na seba

9.10.2018
Eva Belešová

Máte pocit, že vám k spokojnému životu stále niečo chýba?
Podstata spokojného života spočíva aj v schopnosti myslieť na seba a zohľadňovať svoje vlastné potreby. Iba ak sa naučíme mať radi, dokážeme chápať a mať radi aj ostatných. Ako to však dosiahnuť, keď sme vychovávaní vyhovieť potrebám a normám spoločnosti namiesto toho, aby sme rešpektovali v prvom rade svoje vlastné potreby?

Nedávno som si vypočula rozhovor, v ktorom dospelí svoje deti upozorňovali, aby vetu nikdy nezačínali slovami “Ja chcem”, pretože sa to nepatrí. Je vám to povedomé? Aj vám už niekto povedal, akí by ste mali či nemali byť alebo aké správanie je vhodné, a aké nie? Alebo to možno aj vy hovoríte svojim deťom? Sme vychovávaní vyhovieť v prvom rade potrebám a normám spoločnosti, a neučíme sa pri tom myslieť sami na seba. Pýtať sa samých seba, čo chceme, po čom sami túžime a fungovať tak, aby boli zabezpečené aj naše potreby. 

Nemýľme si pojmy

Niečo chcieť a robiť len pre seba nie je znakom sebeckého správania. Na sebectvo sa vzťahuje veľa definícií, jedna z nich znie: „Sebcom sa stávame, pokiaľ očakávame protihodnotu za to, čo urobíme. Nezáleží na tom, či ide o pochvalu, uznanie, odporúčanie, istú výhodu, prípadne to, že nás človek bude mať rád.“ 

Urobiť niečo pre druhého alebo sa prispôsobiť pravidlám spoločnosti by malo vychádzať z nášho vnútorného presvedčenia. Pretože sme sa tak rozhodli a sami to chceme. Bez ďalších očakávaní. Zamysleli ste sa, čo býva vašou motiváciou, keď robíte niečo pre iných? 

Deti sú od malička vedené k tomu, aby sa rozdelili, požičali hračky. V ranom veku však ešte nemajú potrebu budovať vzťahy a vytvárať kamarátstva. Fakt, že keď niekomu požičajú hračku, bude sa s nimi chcieť hrať alebo im tiež niečo požičia, dokážu pochopiť až okolo veku 3 rokov. Preto až vtedy môže vzniknúť vnútorná potreba rozdeliť sa či pre druhého niečo urobiť. 

A práve to je veľmi dôležité! Aby to, že sa rozdelia o niečo svoje alebo spravia niečo pre druhých, vychádzalo z ich vnútorného presvedčenia, ktoré neovplyvňujú ďalšie očakávania a podmienky. Aby tieto činy neboli len naučené v snahe vyhovieť rodičom, aby si získali ich lásku. Ak napríklad doma umyjete riad, mali by ste to robiť pre radosť z poriadku, nie kvôli pochvale alebo tomu, aby partner ocenil vašu snahu.

Ste to vy, na kom záleží

Postarajte sa o svoje vlastné potreby a nemajte očakávania od druhých. Ak začnete robiť veci inak, pravdepodobne vzbudíte nevôľu okolia, pretože očakáva, že mu vyhoviete. No ak chcete byť v živote spokojní, musíte sa naučiť myslieť aj na seba a nastaviť si hranice. Iba ten, kto nemá rád sám seba, môže byť sebecký. Niekto, kto pozná svoju hodnotu a rád si dopraje, nie je sebec.

Nikdy nie je neskoro začať

Naučte sa vážiť si seba a rešpektovať svoje potreby. Prijmite stopercentnú zodpovednosť za svoj život, prestaňte sa vyhovárať a obávať sa prekážok, a uvidíte, že výsledky sa dostavia.
Ak neviete, ako na to, pozrite si ponuku našich kurzov a koučingu, radi vám pomôžeme odštartovať váš spokojný život.

Ďalšie články

Stav reality

8.4.2021

Ak sme smutní, nahnevaní alebo šťastní je to stav, ktorý môže pretrvávať dlhšie alebo trvá len krátko. Tento stav zafarbuje/ skresľuje...

Chcete byť šťastní? Žite svoj vlastný život.

19.8.2019

„Nezaujíma ma, čím sa živíte. Chcem vedieť, po čom túžite a či máte odvahu snívať o naplnení túžob svojho srdca. Nezaujíma ma,...

To, čomu sa vyhýbame je presne to, čo je potrebné začať robiť.

3.4.2019

Ak ste vo svojom živote nespokojní, potrebujete zadefinovať, s čím presne. Následne si vedieť určiť, čo chcete zmeniť a ako inak by to v...