Rovnováhu je potrebné hľadať vo vnútri

7.12.2018
Eva Belešová

Rovnováha v živote plynie z rovnováhy vnútornej, čiže je otázkou vnútorného nastavenia. Ide o postoj, ktorý zaujímate v určitých situáciách. Ako túto rovnováhu dosiahnuť?

Balans je otázkou vnútorného nastavenia. Preto je zbytočné hľadať ho vonku, mimo seba, napríklad v organizovaní času.

Rovnováha v živote plynie z rovnováhy vnútornej a je odrazom vášho vnútra. Ak sa necháte ovplyvňovať emóciami, často negatívnymi, a ani si toho nie ste vedomí, s balansom sa môžete rozlúčiť. Ak chcete dosiahnuť rovnováhu v živote, je potrebné pozrieť sa do svojho vnútra, preskúmať svoje zaužívané vzorce myslenia, cítenia a správania sa. A tie, ktoré k vnútornému mieru neprispievajú, zmeniť. Potom sa zmení aj vaše fungovanie navonok.

Rudolf Steiner v knihe Výchova ke slobodě prirovnáva človeka ku kameňu. Do tohto kameňa udrie palica a on sa dostáva do letu. Keďže má vedomie, myslí si, že ak sa bude usilovať a dúfať, že doletí ďaleko, tak sa mu to aj podarí. Vôbec si ale neuvedomuje, že jeho let je daný hlavne úderom palice. Práve úder určuje smer, rýchlosť aj vzdialenosť doletu kameňa. Ľudia sú ako kamene. Nie sú si vedomí toho, čo ich do letu dostáva. Nevedia, aká je ich motivácia, aké hodnoty sú v hre. Nie sú slobodní, pretože sú nevedomí a svoju motiváciu nedokážu riadiť.

Keďže dokážeme rozlišovať dobré a zlé, dokážeme sa aj rozhodovať. A môžeme sa rozhodnúť, či nás niečo uvedie do pohybu alebo nie. K tomu je potrebné si byť vedomý toho, čo na nás v určitej situácii pôsobí, čo nás núti k pohybu.  

Niekto napríklad každý deň vstane s tým, čo všetko treba urobiť, o čo všetko sa treba postarať. Takýto človek sa neustále „rúti vpred“ a vidí pred sebou to, čo ho čaká daný deň, týždeň. Na to sústreďuje svoju pozornosť. Ale o tom nie je celý jeho život, je to iba jeho priorita. To, čomu v danej chvíli prikladá väčší význam. Takýto človek má problém sa zastaviť a ohliadnuť sa, aby zistil, čo všetko už urobil, o čo všetko sa už postaral. Nedokáže vnímať vlastnú hodnotu a jeho „rútenie sa vpred“ vyplýva z pocitu nedostatku či nedostatočnosti. Vďaka tomu na seba vytvára tlak, nastáva nespokojnosť a stavia sa do role obete = nemôže jednať inak. 

Je to nevedomý vzorec, ktorý zabezpečuje, aby sa nenaplnil pocit nedostatočnosti či nedostatku. V skutočnosti tam už tieto pocity sú a opakovanie tohto vzorca ich len potvrdzuje.

Je to reagovanie z negatívnej emócie, ktoré je nevedomé a automatické. Ak sa už do pocitu nedostatku či nedostatočnosti nechceme dostávať, je potrebné tieto vzorce neopakovať, klásť odpor pocitu nedostatku a vybrať si inú reakciu, ktorá bude v danej situácii užitočnejšia.Vo vzťahoch tiež často zotrvávame zo strachu z osamelosti. Muži zarábajú peniaze, aby sa postarali o rodinu a tá ich neopustila. Ženy sa starajú o domácnosť, aj keď im to neprináša potešenie, len aby bol manžel spokojný a neopustil ich. Zostávame v neuspokojivej práci z obavy z nedostatku – nebudem mať z čoho zaplatiť nájom či hypotéku, ak odídem. 

Nič z toho k pohode a rovnováhe v živote neprispieva. Zmeniť to však môže byť ťažké. Prácou s podvedomými vzorcami je možné tieto zmeny dosiahnuť jednoduchšie. Nebude k nim potreba toľko odvahy a premáhania sa.

Ak chcete dosiahnuť v živote balans

  • žite vedome – skúmajte, na základe čoho reagujete v určitej situácii, čo je pre vás dôležité,
  • odhaľte a zmeňte návyky, ktoré vás nepodporujú v dosiahnutí rovnováhy = nereagujte z negatívnej emócie, voľte reakcie, ktoré dlhodobo prispejú k pohode v živote.

Ak si neviete poradiť sami, radi vám s nájdením rovnováhy pomôžeme.

Ďalšie články

Stav reality

8.4.2021

Ak sme smutní, nahnevaní alebo šťastní je to stav, ktorý môže pretrvávať dlhšie alebo trvá len krátko. Tento stav zafarbuje/ skresľuje...

Neignorujte stres, naučte sa ho zvládať

12.2.2018

Emócie zohrávajú v našich životoch dôležitú úlohu. Pocity šťastia, radosti, optimistický pohľad na svet či spokojnosť vo vzťahu. To...

Otvorená komunikácia

18.1.2021

Základom komunikácie a vzťahov je naladenie sa na druhého. Ako keď ladíte stanicu na rádiu. Potrebujete svoj prijímač naladiť na...