Stav reality

8.4.2021
Eva Belešová

Ak sme smutní, nahnevaní alebo šťastní je to stav, ktorý môže pretrvávať dlhšie alebo trvá len krátko. Tento stav zafarbuje/ skresľuje naše vnímanie reality, kým trvá.

Jedno zo základných tvrdení v NLP hovorí o tom, že mapa sveta nie je svet.Je rozdiel medzi realitou a tým, čo my z nej vnímame. Tým, ako ju vnímame.

To, čo vnímame z reality alebo ako ju vnímame záleží od viacerých faktorov a jedným z nich je náš aktuálny stav, v ktorom sa nachádzame. To, že sa nachádzame v určitom stave v danej chvíli, ktorý má vplyv na naše vnímanie a vyhodnocovanie toho, čo sa deje okolo nás a v nás, si často vôbec neuvedomujeme. A vnímanie reality považujeme za realitu ako takú.

Ak sme smutní, nahnevaní alebo šťastní je to stav, ktorý môže pretrvávať dlhšie alebo trvá len krátko. Tento stav zafarbuje/ skresľuje naše vnímanie reality, kým trvá. Ako keď si nasadíte farebné okuliare a pozeráte cez ne na svet. Farba vašich okuliarov zafarbí svet okolo vás.

Ak sa na určitú situáciu pozeráme zo stavu nedôvery, určite ju budeme vnímať a vyhodnocovať inak, ako keď sme v stave dôvery.

Čo s tým? Základom je uvedomenie si toho, že sa nachádzame v rôznych stavoch, ktoré vnímanie reality ovplyvňujú.  Môže to byť stav nášho fyzického tela, napr. pri chorobe, ktorý „ovplyvní realitu“. Naše emočné rozpoloženie (stav) alebo stav našej mysle. Všetky tieto stavy sú navzájom previazané.

Je dobré si uvedomiť, že ide iba o stav, ktorý môže trvať len krátko. Alebo ak ide o stav našej mysle, tak ten často pretrváva po dlhú dobu. Napr. zameranie sa na problémy. Ide o stav našej mysle, kedy myseľ vyhľadáva problémy. Na ne smerujeme našu pozornosť a ako sa hovorí „kto hľadá nájde“.

Stav je iba stav. Niečo čo trvá dlhšie alebo kratšie, ale mení sa to. Nie je to, kým sme. A taktiež to nie je realita ako taká.

  • Aký je váš aktuálny stav?
  • Aké stavy sú vám dôverne známe?
  • Aké okuliare nosíte najčastejšie?

Ďalšie články

Ako zlepšiť kvalitu vášho vzťahu? Stačí si osvojiť túto základnú vec

4.4.2018

Určite ste sa už v minulosti stretli s tvrdením, že bezpodmienečne niekoho milovať sa odvíja predovšetkým od schopnosti mať rád sám seba....

Rovnováhu je potrebné hľadať vo vnútri

7.12.2018

Rovnováha v živote plynie z rovnováhy vnútornej, čiže je otázkou vnútorného nastavenia. Ide o postoj, ktorý zaujímate v určitých...

Otvorená komunikácia

18.1.2021

Základom komunikácie a vzťahov je naladenie sa na druhého. Ako keď ladíte stanicu na rádiu. Potrebujete svoj prijímač naladiť na...