Túžite po zmene? Nebojte sa požiadať o pomoc

10.1.2018
Eva Belešová

Začiatkom nového roka si ľudia zvyknú dávať mnoho, viac i menej reálnych predsavzatí. Pokiaľ ešte stále premýšľate nad tým vašim, jeden tip pre vás máme - naučiť sa prijať pomocnú ruku a najmä, prosbu o pomoc vysloviť.

Na tejto planéte žijú miliardy ľudí. Dokážete si vôbec predstaviť, že by sme všetci robili všetko sami, bez pomoci, odkázaní iba na vlastný rozum a schopnosti? Zrejme nie. Navzájom sa potrebujeme, ovplyvňujeme, veľa vecí a skúseností si predávame a napríklad aj tak zisťujeme, kde máme nedostatky. 

Experti z oblasti psychológie tvrdia, že mnohí ostávame ľahostajní k vlastným problémom a viac sa zaujímame o ťažkosti iných. Vypočujeme si ich, poradíme im, ponúkneme pomocnú ruku, snažíme sa človeka v ťažkej situácii povzbudiť. Pritom ale zabúdame na fakt, že jedného dňa sa možno ocitneme v obdobnej situácii. Budeme potrebovať rovnakú „službu“, no s najväčšou pravdepodobnosťou o ňu nepožiadame. Týka sa to aj životných zmien.

Z čoho plynú obavy?

Každá väčšia zmena so sebou prináša pocit samoty. Skúsenosti odborníkov nadobudnuté dlhoročnou praxou potvrdili, že akonáhle sa začíname prikláňať k myšlienke na zmenu a podnikať patričné kroky, rastie miera našej osamelosti. Preto od momentu, keď sa snažíme veci zmeniť, mali by sme vedome vyhľadávať ľudí, ktorých môžeme požiadať o pomoc. Osloviť tých, ktorí sledujú a podporujú naše konanie a záujmy. A to nemusí byť vždy jednoduché. Veď ľudia nemajú na čele nápis "Som tu pre vás". Aj preto neraz volíme prázdnotu a osamelosť, sprevádza nás strach, neistota i obavy z odmietnutia či nepochopenia ostatnými.

Nie ste na to sami

Jedno z najdôležitejších poznaní života tak pramení zo skutočnosti, že nik z nás nedokáže žiť bez pomoci. Akékoľvek myšlienky typu: „Všetko spravím sám, poradím si!“ sú väčšmi prejavom nedostatku sebaúcty než vyrovnanej povahy. Trvať na tom, že všetko zvládneme, súvisí so strachom zdieľať afekciu, empatiu, city a samozrejme obavu, či sa nájde niekto, kto by nám chcel a mohol skutočne pomôcť. 

Zmena súvisí s odvahou

Pripravte sa na to, že často sa vaše okolie k plánovaným zmenám postaví negatívne. Možno sa bude všetkými možnými prostriedkami snažiť dostať vás späť do „klietky“ a zosmiešniť to, čo plánujete. Ak nemáte dostatok sebaúcty, pôjde o neľahkú konfrontáciu. A tá s vlastnou neistotou býva vo všeobecnosti jedna z najťažších. Zmena však predpokladá odvahu ísť proti prúdu. Snažte sa nadviazať kontakt s ľuďmi, ktorí už riešili, respektíve riešia podobnú vec. S ľuďmi, ktorí chcú na sebe pracovať. S ľuďmi, ktorí mali odvahu upustiť od zaužívaných vzorcov. Práve v nich nájdete vytúženú podporu.

Život je radosť

Hovorí sa, že zmena je jediná konštanta, ktorá je istá. Zmena totiž plynie z nášho vnútra a môže byť cestou k životnej spokojnosti. Odhodiť zábrany vyžaduje odvahu. Odvaha je spojená s túžbou. A tá správna túžba dokáže divy. V okamihu, keď začnete žiť (aj) pre seba a podľa seba, začnete pociťovať zvláštnu, ale pritom oslobodzujúcu pravdu. Že žiť šťastný život je skutočná radosť.

Ďalšie články

Naučte sa byť kreatívni a racionálne myslieť aj v stresovej situácii

22.3.2020

Aktuálna celosvetová situácia priniesla so sebou veľké zmeny v našom každodennom fungovaní. To, čo sme považovali za samozrejmosť sa zo...

Aké je to žiť a riadiť sa srdcom?

10.1.2018

Hovorí sa, že správne rozhodnutia bývajú podmienené počúvaním vnútorného hlasu. Ten nám vždy poradí správne. Vychádza však zo srdca...

Otvorená komunikácia

18.1.2021

Základom komunikácie a vzťahov je naladenie sa na druhého. Ako keď ladíte stanicu na rádiu. Potrebujete svoj prijímač naladiť na...