Žiť zo srdca

20.11.2020
Eva Belešová

Myslenie srdcom znamená naučiť sa milovať veci, o ktorých premýšľate.

Ak žijete zo srdca, myslíte z celku. Takéto myslenie môžeme nazvať myslením inšpirovaným láskou. Pretože láska je to, čo veci spája do jedného celku. Nemá to nič spoločné so zamilovanosťou. Srdce je jediný orgán v našom tele, ktorý dokáže prepájať a spájať. Srdce nepolarizuje.

Ak je myslenie inšpirované láskou, tak nikdy nezamieňa predstavy a skutočnosť. Nepremýšľa v zmysle správne – nesprávne, dobré – zlé. Premýšľa iba v zmysle „Čo nás posúva ďalej?“, „Čo nás robí šťastnejšími?“ alebo „Čo prispieva teraz k zmysluplnosti nášho života?“

Myslieť srdcom znamená naučiť sa milovať veci, o ktorých premýšľate. A to nás privádza k predsudkom. Všetko o čom máte predsudky, nemôžete mať radi. Je to preto, že predsudky majú vždy čo do činenia so strachom. Zaujatosť je z obavy, že by niečo mohlo byť veľmi odlišné od toho, čo si myslíte, očakávate, alebo sa domnievate, že by malo byť.

A človek, ktorý má predsudky nenecháva druhým slobodu. A nie je ani sám slobodný.

Ak sa naučíte myslieť srdcom stratíte svoje predsudky a stanete sa slobodnými. Pomôcť vám k tomu môže aj toto cvičenie:

Premiestnite pozornosť do oblasti svojho srdca.
Predstavte si, že nadychujete a vydychujete svojim srdcom (4-5x).
Vyvolajte si príjemný pocit a tento pocit vdychujte a vydychujte cez svoje srdce.

Opakujte po dobu 3-5 min, najlepšie denne.

Ďalšie články

Aké je to žiť a riadiť sa srdcom?

10.1.2018

Hovorí sa, že správne rozhodnutia bývajú podmienené počúvaním vnútorného hlasu. Ten nám vždy poradí správne. Vychádza však zo srdca...

Chcete byť šťastní? Žite svoj vlastný život.

19.8.2019

„Nezaujíma ma, čím sa živíte. Chcem vedieť, po čom túžite a či máte odvahu snívať o naplnení túžob svojho srdca. Nezaujíma ma,...

Stav reality

8.4.2021

Ak sme smutní, nahnevaní alebo šťastní je to stav, ktorý môže pretrvávať dlhšie alebo trvá len krátko. Tento stav zafarbuje/ skresľuje...