Často kladené otázky

Čo je to NLP?

NLP je skratka pre Neurolingvistické programovanie.

"Neuro" - dianie okolo nás je spracovávané našim centrálnym nervovým systémom. Podnety, ktoré  k nám prichádzajú (zvnútra, či zvonku) filtrujeme, spracovávame a vyhodocujeme na základe našich predchádzajúcich skúseností, očakávaní, našich hodnôt a predpokladov. To znamená, že pri každej našej reakcii vychádzame z minulosti a máme teda tendenciu minulosť opakovať. Nedokážeme sa od nej úplne odpútať a hodiť ju za hlavu.

"Lingvistické" - k dianiu okolo nás sa vyjadrujeme prostredníctvom jazyka. Komunikácia prebieha neustále, môže sa jednať o komunikáciu s druhými, ale hlavne a predovšetkým ide o komunikáciu nás samých so sebou. To, čo sa deje okolo nás pomenovávame a podľa toho, aké pomenovanie zvolíme sa mení naša nálada a fyziológia. Ak dostanete v práci úlohu, vyhodnotíte ju ako náročnú, poviete si "uff, neviem, či to zvládnem, je to príliš ťažké", má to okamžite vplyv na vašu náladu a váš postoj k tejto úlohe. Zmení sa aj fyzické držanie tela, váš tón hlasu, výraz tváre, dych.

"Programovanie" - v priebehu života si osvojujeme vzorce správania, cítenia a myslenia, teda programy. Tieto programy sú väčšinou prevzaté, naučené a často nás nepodporujú v autentickosti a slobode. Sú uložené v našom podvedomí (čiže si ich neuvedomujeme) a automaticky ich neustále opakujeme. Fungujeme teda na "autopilot" a nedokážeme sa slobodne rozhodnúť.

Na akom princípe funguje?

NLP vychádza z toho, že nervový systém filtruje podnety, ktoré k nám prichádzajú. Zmyslom toho je, aby sme neboli zavalení veľkým množstvom informácii. Čiže nie všetko, čo sa deje v našom okolí sa k nám aj dostane a zaznamenáme to. Sústreďujeme pozornosť a energiu iba na to, čo je podľa nás (nášho podvedomia) dôležité. Tejto filtrácie informácii si bežne nie sme vôbec vedomí.

To, čo sa zaznamenáme vyhodnotíme na základe našich predchádzajúcich skúseností. Znamená to, že ľudské vnímanie sveta je veľmi obmedzené, záleží od toho, čo sme v minulosti zažili, a aké poznatky a závery sme na základe toho urobili. Veľa hodnôt a presvedčení sme prevzali od svojho okolia - rodina, priatelia, spoločnosť, v ktorej sme vyrástli a v ktorej žijeme.

Pre koho sú kurzy NLP určené?

NLP je určené pre každého, kto má záujem sa rozvíjať. Zároveň pre profesionálov v rámci koučingu a terapie, profesionálnu komunikáciu vo firemnom prostredí.

Aké výsledky prinášajú vaše kurzy?

Naše kurzy, workshopy, prednášky prispievajú k rozvoju vedomia, samostatnosti, seba-zodpovednosti a súcitnosti, tým sa zvýši kvalita života v rôznych oblastiach - práca, intímne vzťahy, rodina, voľný čas, zdravie, kamaráti, spiritualita.

Ako sa prihlásiť na kurz ako jednotlivec?

Ak sa prihlasujete ako jednotlivec, stačí vyplniť formulár pod kurzom, na ktorý sa chcete prihlásiť. Následne vás kontaktujeme. Vaše miesto je 100% zaistené, keď uhradíte platbu za kurz, alebo prvú dohodnutú splátku.

Ako kurzy prebiehajú?

Teória - získate dôkladné teoretické znalosti o modeloch a intervenčných technikách NLP.

Cvičenia - kurzy sú zážitkové a zamerané prakticky.  Dostanete široký priestor a možnosť sami si prechádzať cvičeniami. A to ako z perspektívy kouča a koučovaného, tak pozorovateľa. V každej z nich získate inú skúsenosť.

Uvedomenie - prostredníctvom NLP budete rozvíjať schopnosť uvedomovania si. Získate širší relevantný rámec spoločenských a univerzálnych evolúcii a naučíte sa, ako v nich môžete zaujať svoje miesto.

Integrácia - na základe uvedomovania v praktických cvičeniach integrujete nové schopnosti, ktoré môžete aplikovať v každodennom živote.

Medzinárodná certifikácia - na konci kurzu nie je žiadna skúška, ale cvičenie integrácie. Ten, kto kurz NLP absolvuje obdrží medzinárodne uznávaný certifikát.

Ako dlho kurzy trvajú?

Dĺžka trvania kurzu je uvedená vždy pri konkrétnom kurze.

Sme zameraní na dlhodobý rozvoj a udržateľné zmeny, takže väčšina našich kurzov prebieha rádovo v mesiacoch.

Medzi jednotlivými modulami kurzov sú mesačné rozostupy, aby bolo možné si osvojené zručnosti vyskúšať v praxi a tiež, aby mohli u klientov dobehnúť spustené procesy

Ako zistím, ktorý kurz alebo workshop je mňa najvhodnejší?

Ak máte záujem o kurz NLP, je potrebné začať najskôr absolvovaním kurzu NLP Practitioner. Po jeho úspešnom ukončení môžete pokračovať na kurze NLP Master Practitioner.

Ak máte záujem o workshop, vyberajte podľa témy, ktorá vás zaujíma. Účasť na workshopoch nebýva podmienená absolvovaním kurzov NLP.

Kde kurzy prebiehajú?

Kurzy pre jednotlivcov prebiehajú v našich priestoroch. Adresa je uvedená v kontakte.

Kurzy pre firmy môžu prebiehať podľa dohody v priestoroch firmy, alebo je tiež možné využiť naše priestory.

Aký má časový priebeh jeden deň v kurze?

Kurzy začínajú 9:30 a končia 17:00 hod, počíta sa s hodinovou prestávkou na obed.

Absolvoval som kurz NLP Practitioner v inom centre. Môžem pokračovať u vás?

Ak bol kurz NLP Practitioner absolvovaný v niektorom z našich partnerských centier, tak je možné pokračovať. Ak nie, tak podmienky pokračovania u nás riešime individuálne.

Získam pri absolvovaní kurzu nejaké materiály?

Ku kurzom dostanete všetky potrebné materiály vo forme manuálu.

Ako je možné rozložiť platbu za kurz pre jednotlivca?

Platbu je možné rozložiť po dohode na max. 9 splátok (pri 9 mesačnom kurze). Tie sa potom splácajú na mesačnej báze. Je potrebné ich uhradiť všetky. Nezáleží to na tom, či sa v danom mesiaci zúčastníte na kurze.

Kto vedie jednotlivé kurzy?

Pri každom kurze, na ktorý je možné sa prihlásiť ako jednotlivec je uvedený lektor kurzu. V prípade zmeny budete vopred informovaný.

Naši lektori sú certifikovaní lektori s mnohoročnými skúsenosťami. Neustále sa vzdelávajú a rozvíjajú, aby sme vám mohli prinášať kvalitné kurzy, workshopy a prednášky.

Získam absolvovaním kurzu certifikát?

Všetky naše kurzy sú ukončené medzinárodne uznávaným certifikátom.

Čo ak mi nejaký termín kurzu nevyhovuje?

V rámci kurzu NLP Practitioner a NLP Master Practitioner ponúkame možnosť nahradenia 1 vynechaného modulu. Modul je možné si nahradiť s kurzom, ktorý bude začínať po vás.

V prípade, že nebudete môcť absolvovať viac ako 1 modul, môže vám byť tiež poskytnutá možnosť náhrady, ale nie je nárokovateľná.

Zaujímajú ma vaše firemné tréningy?

V prípade záujmu o firemné tréningy nás prosím kontaktujte a dohodnite si stretnutie. Naše firemné tréningy sú šité na mieru.