Často kladené otázky

Čo je to NLP?

NLP je skratka pre Neurolingvistické programovanie. "Neuro" - dianie okolo nás je spracovávané našim centrálnym nervovým systémom. Podnety, ktoré  k nám prichádzajú (zvnútra, či zvonku) filtrujeme, spracovávame a vyhodocujeme na základe našich predchádzajúcich skúseností, očakávaní, našich hodnôt a predpokladov.  "Lingvistické" - k dianiu okolo nás sa vyjadrujeme prostredníctvom jazyka. Komunikácia prebieha neustále, môže sa jednať o komunikáciu s druhými, ale hlavne a predovšetkým ide o komunikáciu nás samých so sebou. To, čo sa deje okolo nás pomenovávame a podľa toho, aké pomenovanie zvolíme sa mení naša nálada a fyziológia. "Programovanie" - v priebehu života si osvojujeme vzorce správania, cítenia a myslenia, teda programy. Tieto programy sú väčšinou prevzaté, naučené a často nás nepodporujú v autentickosti a slobode.

Na akom princípe funguje?

NLP má množstvo účinných techník, ktoré sa môže naučiť používať každý. Osvojenie si týchto techník a princípov NLP vedie k zvýšeniu uvedomovania si, zvýšeniu kvality života, naplneniu a slobode.

Pre koho je určené?

NLP je určené pre každého, kto má záujem sa rozvíjať. Zároveň pre profesionálov v rámci koučingu a terapie, profesionálnu komunikáciu vo firemnom prostredí.

Aké výsledky prináša?

Naše kurzy sú zamerané na dlhodobý rozvoj a dlhodobo udržateľné výsledky.

Ako sa prihlásiť na kurz ako fyzická osoba?

Ak sa prihlasujete ako jednotlivec, stačí vyplniť formulár pod kurzom, na ktorý sa chcete prihlásiť. Následne vás kontaktujeme. Vaše miesto je 100% zaistené, keď uhradíte platbu za kurz, alebo prvú dohodnutú splátku.

Ako sa prihlásiť na kurz ako právnická osoba?

Ak máte záujem o firemné tréningy, dohodnite si stretnutie a na základe vašich konkrétnych požiadaviek vám navrhneme tréningy na mieru pre vašu firmu (tím).

Chcem na kurz prihlásiť mojich podriadených, ako postupovať?

Tréningy pre firmy (tímy) sú vždy zostavované na mieru, preto nie je možné sa na jednotlivé prihlasovať. Workshopy a tréningy pre firmy, ktoré nájdete na našich stránkach sú ukážkou toho, čo vám vieme ponúknuť a z čoho bude celý tréning vystavaný.

Ako zistím, ktorý kurz alebo workshop je pre zamestnancov najvhodnejší?

Kurzy a workshopy pre vašich zamestnancov vám odporučíme na základe vašich požiadaviek po osobnom stretnutí.

Kde kurz prebieha?

Kurzy pre jednotlivcov prebiehajú v našich priestoroch. Adresa je uvedená v kontakte. Kurzy pre firmy môžu prebiehať podľa dohody v priestoroch firmy, alebo je tiež možné využiť naše priestory.

Aký má časový priebeh jeden deň v kurze?

Kurzy začínajú 9:30 a končia 17:00 hod, pokiaľ nie je uvedené inak.

Absolvoval som kurz v inom centre. Môžem na neho nadviazať?

Na kurz je možné nadviazať u nás. Prípadné podmienky pokračovania u nás riešime individuálne.

Lorem ipsum dolor sit amet

Ako je možné rozložiť platbu za kurz fyzickej osoby?

Platbu je možné rozložiť po dohode na max. 9 splátok. Tie sa potom splácajú na mesačnej báze. Je potrebné ich uhradiť všetky. Nezáleží to na tom, či sa v danom mesiaci zúčastníte na kurze.

Aké sú výhody NLP?

NLP poskytuje veľmi konkrétne techniky, ktoré sa môže naučiť každý.

Ako dlho trvajú kurzy?

Záleží od počtu modulov kurzu. Naše kurzy sú nastavené tak, že v mesiaci prebieha 1 modul. Takže trvanie kurzu, ktorý má 9 modulov je 9 mesiacov.

Pre koho sú kurzy vhodné?

Naše kurzy sú vhodné pre každého, kto má záujem na sebe pracovať, rozvíjať sa a spoznávať. Kurzy sú určené pre dospelých (vek 18 rokov), pokiaľ nie je uvedené inak. Ak ste ešte nedosiahli vek 18 rokov a máte o kurz záujem, kontaktujte nás a preberieme možnosť vašej účasti na kurze individuálne.

Získam absolvovaním kurzu certifikát?

Všetky naše kurzy sú ukončené medzinárodne platným certifikátom.

Získam pri absolvovaní kurzu nejaké materiály?

Či sa zúčastníte kurzy, alebo len prednášky budú pre vás pripravené potrebné materiály.

Kto vedie jednotlivé kurzy?

Pri každom kurze, na ktorý je možné sa prihlásiť ako jednotlivec je uvedený lektor kurzu. V prípade zmeny budete vopred informovaný.

Absolvoval som kurz, majú kurzy aj pokračovanie?

Kurzy pre jednotlivcov začínajú kurzom „NLP Practitioner“, na ktorý nadväzuje kurz „NLP Master Practitioner“. Po ich úspešnom ukončení je možné ďalej pokračovať na kurze „Transcendencia vedomia“, ktorý nájdete len u nás, alebo v našich partnerských centrách.