Cognitio-Scan

Využíva sa tam, kde je dôležité pochopiť, ako ľudia myslia a prečo konajú tak, ako konajú. Ide o rámec založený na prvkoch NLP a Spiral Dynamics, ktorý umožňuje efektívny a dlhodobo udržateľný rozvoj.

Zdôrazňujeme ľudský faktor s cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky.

Pre koho je určené

Jednotlivci

Získate ucelený obraz o tom, ako v danej situácii premýšľate, čo je pre vás dôležité a či to podporí dosiahnutie vášho cieľa.

Tímy

Každý tím tvoria jednotlivci. A tí majú rôzne spôsoby myslenia. S nami im porozumiete a zistíte, nakoľko sa individuálne hodnoty zhodujú s hodnotami tímovými.

Organizácie

Do vašej spoločnosti prinesieme spoluprácu medzi jednotlivými tímami a oddeleniami tak, aby sledovali a napĺňali spoločné ciele.

Princíp Cognitio-Scan

Myslenie je kľúčovým prvkom v tom, či budete úspešní a efektívni pri dosahovaní vašich cieľov. Pomocou unikátnej metódy Cognitio-Scan zistíme, akým spôsobom v danej situácií premýšľate, čo je pre vás dôležité, aký je štýl vášho myslenia a či takto dosiahnete váš zámer alebo vás to obmedzuje v rozvoji.

Čo vám Cognitio-Scan prinesie?

Otvorený dialóg a vzájomné porozumenie.

Odhalenie skrytého potenciálu a talentu jednotlivcov aj celej organizácie.

Vedomá účasť všetkých zamestnancov na dosahovaní cieľov.

Vysoká efektivita práce v tíme aj v organizácii, kde každý vie, čo má robiť.

Pozitívny hospodársky vplyv.

Úspora času a peňazí.

Dohodnite si konzultáciu