Leadership

Efektívne a trvalé vedenie ľudí a tímov znamená proces od fragmentácie k jednote. To platí na všetkých úrovniach: vo vnútri vás samotného ako lídra (manažéra), v rámci vášho tímu aj v rámci organizácie ako celku.

Ste pripravení seba, svoj tím alebo svoju organizáciu posunúť na ďalšiu úroveň rozvoja?

Čo Vás naučíme?

Leadership 1

 • Počúvať ostatných
  Pochopenie spôsobov myslenia
 • Nenásilná komunikácia
 • Vedenie a koučovanie
 • Model Outcome / Model východiska
 • Model koučovania
 • Logické úrovne
 • Vedenie v rozhovore

Leadership 2

 • Otvorené vyjednávanie
 • Kritéria a presvedčenia
  Poznatky a podnety
 • Kreativita
 • Uvažovanie v zmysle a/a
 • Spájajúca komunikácia prostredníctvom otázok

Leadership 3

 • Nadobúdanie zmyslu a významu
 • Spirituálne vedenie

Kontaktujte nás

V prípade ďalších otázok vyplňte kontaktný formulár nižšie, prípadne navštívte podstránku kontakt.