Tréning zmeny štýlov myslenia

Štýl Vášho myslenia je kľúčom k tomu, či budete úspešný pri dosahovaní svojich cieľov. Štýly myslenia nie sú ani dobré, ani zlé. Sú neutrálne. Otázka je, či je ich zapojenie užitočné v danom kontexte.

Čo Vás naučíme?

Towards - Away from

Smerujete vašu energiu na

vyhýbanie sa problémom alebo dosahovanie cieľov?

V priebehu tréningu získate vďaka účinným technikám NLP pružnosť v používaní oboch štýlov myslenia. Prinesie vám to kvalitnejšie vzťahy, lepšiu schopnosť viesť ľudí a rovnováhu vo vás samých.

Match - Mismatch

Kam smeruje vaša pozornosť

na to, čo je v poriadku alebo na to, čo vám chýba?

V priebehu tréningu získate vďaka účinným technikám NLP pružnosť v používaní oboch štýlov myslenia. Prinesie vám to kvalitnejšie vzťahy, lepšiu schopnosť viesť ľudí a rovnováhu vo vás samých.

Internal - External locus of control

Veríte tomu, že

výsledky závisia prevažne od vás alebo výsledky závisia skôr na okolnostiach?

Ľudia sa líšia v tom, ako vnímajú vzťah príčiny a následku medzi svojím vlastným správaním a vonkajšími okolnosťami.

Internal - External frame of reference

Čo je základom vašich rozhodnutí

vlastné hodnoty a názory alebo hodnoty a názory vášho okolia?

Kontaktujte nás

V prípade ďalších otázok vyplňte kontaktný formulár nižšie, prípadne navštívte podstránku kontakt.