Workshopy

Pomocou workshopov, tréningov a coachingu, podporujeme prenos ambícií do vízií a ich následné zosúladenie s postojmi a správaním. To všetko prispieva k realizácii cieľov. Vieme, aké dôležité sú tím a jednota. Preto vyhodnocujeme tímovú prácu, definujeme ciele a procesy tímovej hry.

Zaujíma nás, do akej miery sú individuálne ciele v synergii s tímovými cieľmi. Výsledky a podnety z workshopov sú zapracované v záverečnej správe spolu s poznatkami a odporúčaniami.

Čo Vás naučíme?

Ambície a ciele

Veríme, že zadefinované osobné a firemné ambície a ciele, s ktorými sa zamestnanci stotožňujú a podporujú ich realizáciu, vedú k rozvoju, rastu a dlhodobej kontinuite firmy. Naučíme vás verbalizovať vaše ambície a následne ich napojiť na konkrétne ciele.

Kolektívne objavovanie

Zoznámite sa s predpokladmi kvalitného vodcovstva, ako ich merať a ako s nimi pracovať. Na konci kurzu budete vedieť, ako dosiahnuť cieľ pri nižších nákladoch na change management. To všetko s pozitívnym dopadom na motiváciu zamestnancov a firemnú kultúru.

Inšpirovanie

V tomto interaktívnom workshope sa účastníci naučia, ako vo vzájomnom dialógu postupovať tak, aby bola vzájomná spolupráca úspešná, ako spoznávať rôzne názory a záujmy. Získate praktické skúsenosti ako v tíme definovať ČO, KTO a PREČO ho inšpiruje.

Nenásilná komunikácia

Vďaka „role plays“ získate praktické skúsenosti ako nenásilne komunikovať v skupine, tíme alebo v rámci dialógu tak, aby ste nevyvolávali defenzívne reakcie, ale naopak vytvorili atmosféru interakcie a rovnocennej komunikácie.

Vyjednávanie

Naučíme vás hlavné zásady vyjednávania. Ukážeme vám, ako definovať svoju vyjednávaciu stratégiu na základe pozorovaní a znalosti „partnera“ a jeho správania. Dozviete sa, na čo je dôležité sa sústrediť, aby ste odkryli prístup a ambície druhej strany.

Želaný výsledok

Zasvätíme vás do procesu definovania si kvalitného želaného výsledku. Naučíte sa presnú štruktúru pre jeho formuláciu. Spoznáte presný rámec kontextu – kde, kedy a s kým chcete výsledok docieliť, prípadne s kým nie, kde nie a kedy určite nie.

Kontaktujte nás

V prípade ďalších otázok vyplňte kontaktný formulár nižšie, prípadne navštívte podstránku kontakt.