Kurzy pre jednotlivcov

Transcendencia vedomia

Bárdošova 54, Bratislava
21.09.2019-16.02.2020

Transcendencia je pohyb nahor o poschodie vyššie. Pracovali ste na sebe v posledných rokoch a chceli by ste si prehĺbiť svoje uvedomovanie? Tento kurz je vhodný práve pre vás.

Kurz NLP Practitioner - január 2019

Bárdošova 54, Bratislava
26.01.-15.09.2019

Pomocou NLP porozumiete previazanosti medzi myslením, emóciami a správaním, čo prispeje k vášmu sebapoznaniu a pochopeniu vášho okolia. Budete rozvíjať schopnosť uvedomovania .....

Individuálny koučing

Máte pocit, že stagnujete, potrebujete sa pohnúť vpred, dosiahnuť nový cieľ alebo zlepšiť kvalitu života? 
Vyžite náš Individuálny koučing. Objavte nové perspektívy a podniknite konkrétne kroky, ktoré vás nasmerujú za vašim cieľom.

Transpersonal Life Balance Coach

Bárdošova 54, Bratislava
16.05.2019-24.04.2020

Za umením koučovať je viac než len znalosť komunikačných a intervenčných techník. Kouč by mal byť človek, ktorého samotná prítomnosť má vplyv na fungovanie druhého. K tomu je potrebná schopnosť nesúdiť a byť zo srdca prítomný.

NLP a spiritualita – víkendový workshop

Bárdošova 54, Bratislava
06.-07.04.2019

Vývoj spirituality, ako vývoj našich schopností preukazovať lásku je najlepšou cestou, ktorá nás povedie ku šťastiu. Naše srdce je stredom tohto procesu a budovanie kvalitného života spočíva v schopnosti počúvať svoje srdce.