Kurzy pre jednotlivcov

Kurz NLP Practitioner - január 2019

Bárdošova 54, Bratislava
26.01.-15.09.2019

Pomocou NLP porozumiete previazanosti medzi myslením, emóciami a správaním, čo prispeje k vášmu sebapoznaniu a pochopeniu vášho okolia. Budete rozvíjať schopnosť uvedomovania .....

Life balance - Intímne vzťahy

Bárdošova 54, Bratislava
09.-10.02.2019

Sú to vzťahy medzi ľuďmi, čo dáva životu cenu. Spoznajte seba a druhých vo vzťahoch, odhaľte svoje skryté strachy, ktoré vám bránia v nadväzovaní a udržaní intímnych vzťahov.

Individuálny koučing

Máte pocit, že stagnujete, potrebujete sa pohnúť vpred, ale neviete ako na to? Vyskúšajte Individuálny koučing. Pomôže vám objaviť nové perspektívy a urobiť konkrétne kroky, ktoré vás nasmerujú za vašim cieľom.

Kurz NLP Master Practitioner - jeseň 2019

Bárdošova 54, Bratislava
12.10.2019-31.05.2020

Kurz je pokračovaním kurzu NLP Practitioner. Na kurze NLP Master Practitioner si prehĺbite znalosti a zručnosti získané počas kurzu NLP Practitioner.

Life balance - Voľný čas

Bárdošova 54, Bratislava
09.-10.03.2019

Voľný čas by nám mal slúžiť k tomu, aby sme sa stíšili, objavili svoje potreby a túžby a naplnili si ich. V skutočnosti sa, ale neustále za niečím naháňame a na seba samých v tom kolotoči zabúdame.

Transpersonal Life Balance Coach/Trainer

Bárdošova 54, Bratislava
16.05.2019-24.04.2020

Za umením koučovať je viac než len znalosť komunikačných a intervenčných techník. Kouč by mal byť človek, ktorého samotná prítomnosť má vplyv na fungovanie druhého. K tomu je potrebná schopnosť nesúdiť a byť zo srdca prítomný.