Cesta inšpiratívneho lídra I.

Bárdošova 54, Bratislava
07.11.2019-21.04.2020
09:30 - 17:00
1 872 €

Každý manažér má svoj „prirodzený a špecifický“ štýl riadenia ľudí, ktorý preferuje. Otázkou ale je, aký vplyv má štýl vášho riadenia na výsledky ľudí a tímu. Ste spokojní s tým, ako to dnes vo vašej firme vyzerá a aké výsledky dosahujete? 

Mať motivovaných a angažovaných zamestnancov, dobrú atmosféru v tíme, kreatívne prostredie, lepšie výkony, dobré vzťahy s klientmi, zvyšovanie obratu, či dosiahnutie statusu experta, to všetko sú méty, ktoré môžete dosiahnuť aj vy, vo vašom tíme, či firme. 

Zvýšte svoj vplyv na ľudí a ich výsledky

Podmienkou je, že nájdete v sebe odvahu k veciam pristupovať inak, ako doteraz. Pretože pokiaľ budete robiť to, čo ste robili doteraz, budete aj dostávať to, čo doteraz. A to platí vo firmách viac, ako si uvedomujete. Vytvorili sme pre vás preto 

Jedinečný Rozvojový Leadership Program 
Cesta Inšpiratívneho Lídra

Ide o 6-bodový rozvojový program, ktorý prebieha formou Nauč sa a aplikuj.
"Budete tak stále krok pred ostatnými".

Tento program je rozložený na 6 tematických modulov, ktoré zabezpečia váš efektívny rozvoj. Zameraný je najmä na praktické cvičenia, čím si ich zažijete na vlastnej koži a následne ich budete môcť aplikovať v každodennej praxi.


Čomu sa budeme venovať?

1. Ako správne pracovať s cieľmi, aby ste dosiahli ideálny stav

Dennodenne sa zaoberáme tým, ako dosiahnuť osobné či pracovné ciele. Zatiaľ čo pre niekoho to je hračka, iní sa s tým naopak trápia, prípadne posúvajú svoje ciele z roka na rok. V čom teda tkvie tajomstvo úspechu?

Schopnosti, ktoré si osvojíte: 

 • Psychológiu dosahovania cieľov: Čo, Ako a Prečo. 
 • Zistíte, v čom je problém, ak sa vám nedarí ciele realizovať.
 • Ako jasne formulovať ciele, pre ich ľahšie dosiahnutie. 
 • Definovať rozdiel medzi ambíciou, cieľom, predsavzatím a výsledkom.
 • Používať 5 podmienok, ktoré musí cieľ spĺňať, aby bol realizovateľný.
 • Lepšie motivovať ľudí tým, že objasníte motívy, ktoré sú za cieľmi.


2. Preferovaný štýl vedenia (leadership štýl)

Každý manažér má svoj „prirodzený a špecifický“ štýl vedenia ľudí, ktorý uprednostňuje. Poznáte svoj štýl vedenia a preferovanú rolu lídra? Otázkou je, do akej miery podporuje výsledky vášho tímu? Prispieva k jeho rozvoju a naplneniu strategických cieľov?

Schopnosti, ktoré si osvojíte: 

 • Čo všetko si vyžaduje dokonalé vedenie ľudí.
 • Ako využiť svoj leadership štýl k efektívnejšiemu riadeniu ľudí.
 • Čo je Model vedenia, 6 rol lídra (leadership štýlov), ich potenciál a úskalia.
 • Aké kompetencie potrebujete si rozvinúť, aby ste bol sa stal úspešným lídrom.
 • Aká je vaša preferovaná rola lídra pri vedení, ktoré preferencie si vyberáte v spôsobe vedenia.
 • Ako v rôznych situáciách flexibilne prechádzať z jednej roly do druhej. podľa aktuálnej situácie.


3. Ako efektívne komunikovať

Či už ide o komunikovanie svojich požiadaviek, zlepšenie vzťahu s kolegami alebo nadriadeným, alebo čokoľvek iné. Ako náhle sa naučíte, ako vynikajúcim spôsobom komunikovať, všetko sa zmení.

Schopnosti, ktoré si osvojíte: 

 • 8-krokový model pre efektívnu komunikáciu.
 • Pochopíte, ako vznikajú nedorozumenia a ako im môžete predchádzať. 
 •  Základné prvky silnej komunikácie a ich využitie v praxi. Ako odhodiť všetky svoje predsudky.
 • Vytvoriť hlboký ľudský kontakt, v ktorom budú prítomné bezpečie, dôvera, rešpekt a rovnocennosť.
 • Zákony vytvárania plynulej a zrozumiteľnej komunikácie.
 • Silu neverbálnej komunikácie a odhodiť všetky svoje predsudky.


4. Ako zvýšiť svoj vplyv na výkonnosť ľudí

Chovanie ľudí a tímu je založené na vnímaní postoja lídra a jeho vplyvu vedenia. Ruku na srdce. Aký je váš vplyv na výkonnosť tímu? Proces, pri ktorom členovia tímu dospejú k vzájomnému prepojeniu a inovatívnej spolupráci vás nakoniec privedie k vynikajúcemu výkonu.

Schopnosti, ktoré si osvojíte: 

 • Aké sú predpoklady kvalitného vodcovstva.
 • Ako si môžete ako manažér zväčšiť svoj vplyv a efekt na tím.
 • Aký je efekt vášho chovania na výkonnosť a rozvoj tímu.
 • Ako zapájať ľudí do procesu dosahovania spoločných cieľov. 
 • Ako tím efektívnejšie riadiť, motivovať a dosahovať tak kvalitných výsledkov.
 • Odhalíme vám vzorec efektu riadenia a ako s ním pracovať, aby bol váš efekt maximálny. 


5. Ako viesť koučovacím spôsobom

Ste presvedčený, že na ľudí musíte dozerať a kontrolovať aby pracovali? Viete, že sa to dá robiť aj inak? Viesť ľudí spôsobom, pri ktorom sú riadení bez toho, aby sme na nich neustále dohliadali. Paradoxom je ľahšia spolupráca, lepšie dosahovanie výsledkov, samostatnosť a väčšia motivácia vyťažiť zo seba maximum.

Schopnosti, ktoré si osvojíte: 

 • Ako správnymi technikami smerovať rozhovor na cieľ.
 • Zistíte, čo ľudí motivuje k tomu niečo robiť alebo nerobiť. 
 • Dostanete praktický 5-krokový koučovací model, ktorý môžete začať okamžite aplikovať.
 • Ako vytvoriť u ľudí postoj, aby začali realizovať ciele. Rovnako ako to robia vrcholoví športovci.
 • Spoznáte, aká je sila kladenia správnych otázok.
 • Ako motivovať ľudí používať správne kompetencie.


6. Osobná efektivita

Chcete zo seba vyťažiť viac? Potom potrebujete vedieť, ktoré schopnosti zapojiť, kde ich nájsť a ako ich rozvíjať, aby ste ich mohli v správnom okamihu použiť. 

Schopnosti, ktoré si osvojíte:  

 • Ako zmeniť svoje vzorce myslenia, na základe čoho sa okamžite začnete cítiť lepšie.
 • Ako vyvolať a aktivovať správne schopnosti. 
 • Ako z nepríjemných situácií vyťažiť maximum a nasmerovať situáciu podľa svojich potrieb.
 • Ako radiť svoje emócie (posilniť alebo oslabiť podľa potreby) a držať nad nimi kontrolu. 
 • Určité osobné rituály, ktoré používajú úspešní vrcholoví športovci. 
 • Ako prelomiť nevedomé vzorce chovania a byť razantnejší, sebaistejší alebo pokojnejší.

 


Cieľ kurzu:

Je naučiť sa umeniu Inšpiratívneho lídra a zvýšenie svojho vplyvu. Prostredníctvom praktických cvičení, ktoré absolvujete v priebehu jednotlivých modulov, posilníte svoje manažérske schopnosti, zvýšite svoju aj tímovú produktivitu, budete dosahovať lepšie výsledky, pozitívne motivovať ľudí, upevníte svoju prirodzenú autoritu a zároveň získate prístup ku kvalitnejšiemu a zmysluplnejšiemu životu.  


Pre koho je tento rozvojový program určený:

Tento rozvojový Leadership program je určený pre majiteľov firiem, riaditeľov, manažérov a tých, ktorí pracujú s vedením ľudí, tímov, či organizácií alebo len chcú zlepšiť svoje výsledky.  
Pre všetkých, ktorí chcú byť úspešní, maximalizovať svoj vplyv na výkonnosť a výsledky tímu, dosahovať lepšie osobné výsledky alebo získať väčšiu rovnováhu vo svojom živote.


Užitočné informácie:

Rozvojový program pozostáva zo 6-tich jednodňových modulov. Jednotlivé moduly prebiehajú vždy v stredu, 1 x za mesiac (v čase od 9:30 do 17:00 hod.). Získané skúsenosti tak už na druhý deň môžete uplatniť v praxi. Kurz prebieha v malej uzatvorenej skupine.


Cena kurz je 1 872 EUR vrátane DPH.


Čo všetko dostanete v cene kurzu?

 • Manuál plný praktických modelov, ktoré budete môcť aplikovať v praxi.
 • Prístup do našej on-line aplikácie, ktorá graficky znázorní váš rozvoj a podporí vás v napredovaní.
 • Veľmi účinné techniky, ktoré môžete používať na sebe, zamestnancoch a tíme. 
 • Osobnú podporu trénerov a skupinovú podporu po celú dobu kurzu.
 • Online meranie vášho Leadership štýlu vedenia.

 

 


Chcete sa stať inšpiratívnym lídrom, pre ktorého budú ľudia pracovať preto aký je a nie len pre výplatu, ktorú im dáva? 

Prihláste sa na jedinečný rozvojový program 

Cesta inšpiratívneho lídra a znásobte svoj potenciál

Osvojíte si špeciálne techniky, ktoré zmenia vás a váš doterajší spôsob riadenia.


 

Termíny jednotlivých modulov:

1. modul   7.11.2019

2. modul   3.12.2019

3. modul   15.1.2020

4. modul   12.2.2020

5. modul   5.3.2020

6. modul   21.4.2020

 

Tom Sova

Lektor kurzu

Prihláste sa

Udalosť sa už skončila.