Hranice vo vzťahoch a komunikácii

Bárdošova 54, Bratislava
10.05.2019
17:30 - 19:30
18 €

Aby vo vzťahoch mohlo nastať prepojenie a spolupatričnosť, či blízkosť musí ísť o vzťah dvoch autonómnych osobností. Hranice si často predstavujeme ako niečo, čo oddeľuje. Avšak pravdou je, že len vďaka nim sa môžeme aj prepojiť. Pri strate hraníc a teda strate vlastnej autonómie vzniká splynutie a to z dlhodobého hľadiska prináša vo vzťahoch nespokojnosť. Ak sa totiž z dvoch stane jeden, tak v tom zmätku budú len ťažko naplnené túžby a potreby oboch. Ako by aj mohli byť, keď nikto nevie, kto po čom vlastne túži a čo ktorý potrebuje.

Aj boje a nepochopenie vo vzťahoch je o hraniciach. Ak ich stratíme ľahko sa nás niečo dotkne a potom začíname stavať okolo seba hradby a bojovať.

Mať hranice je dôležité nie len medzi dospelými ale aj vo vzťahu k deťom. Za ich dodržiavanie je v tomto prípade ale plne zodpovedný rodič. Deti až do dospelosti totiž nie sú schopné udržať stabilné hranice. A tie úplne najmenšie ich nie sú schopné ani vytvárať. Preto všetko to, čo sa deje v ich okolí nasávajú ako špongia a spolu-prežívajú. 

Hranice nám umožňujú to, že dokážeme odlíšiť, čo je naše a čo je druhého, vrátane pocitov. Že máme zachované rozlišovanie pre to, čo nás spája a v čom sa zhodneme a tiež v čom sme odlišní. Vďaka tomu si dokážeme vypočuť názor druhého a nehodnotiť ho. Prípadne si vypočuť jeho hodnotenie a zároveň si byť vedomí toho, že to je len názor, ktorý viac vypovedá niečo o druhom ako o nás.

Sú však aj takí, ktorí si hodnotenia a názory druhých príliš vzťahujú na seba a berú ich ako smerodajné. Snažia sa podľa nich správať a tým strácajú samých seba.

Ak vás táto téma zaujíma, pozývame vás na našu podvečernú prednášku, kde sa dozviete

  • Čo to sú hranice, ako vznikajú a načo sú dobré.
  • Ako spoznáte, že ste ich stratili, alebo si vybudovali hradbu okolo seba. A aké výhody či nevýhody to má.
  • Ako vám hranice pomôžu v situácii, ktorá sa vás dotýka a ktorá mala negatívny vplyv na vaše sebahodnotenie.


Prednáška sa koná 10.5.2019 v čase 17:30 – 19:30 hod. Maximálny počet účastníkov je 12. 

Cenu prednášky je potrebné uhradiť vopred na základe inštrukcií, ktoré dostanete po prihlásení.

Vaše miesto je zabezpečené až po úhrade.


Foto by: ID 62431698 © Sattrawoot Piromkraiphak | Dreamstime.com

Eva Belešová

medzinárodný NLP tréner

Prihláste sa

Kapacita bola naplnená, nie je možné sa prihlásiť.