Hranice vo vzťahoch a komunikácii - online workshop

Bárdošova 54, Bratislava
09.04.2020
17:30 - 20:30
0 €

Aby vo vzťahoch mohlo nastať prepojenie a spolupatričnosť, musí ísť o vzťah dvoch autonómnych osobností. Hranice si často predstavujeme ako niečo, čo oddeľuje. Avšak pravdou je, že len vďaka nim sa môžeme aj prepojiť. Dlhodobá strata hraníc znamená stratu vlastnej autonómie a to prináša vo vzťahoch nespokojnosť. Ak sa totiž z dvoch stane jeden, tak v tom zmätku budú len ťažko naplnené túžby a potreby oboch. Ako by aj mohli byť, keď nikto nevie, kto po čom vlastne túži a čo ktorý potrebuje.

Aj boje a nepochopenie vo vzťahoch sú o hraniciach. Keď ich strácame, ľahko sa nás niečo dotkne a potom začíname stavať okolo seba hradby a bojovať.

Hranice nám umožňujú to, že dokážeme odlíšiť, čo je naše a čo je druhého, vrátane pocitov. Že máme zachované rozlišovanie pre to, čo nás spája a v čom sa zhodneme a tiež v čom sme odlišní. Vďaka tomu si dokážeme vypočuť názor druhého a nehodnotiť ho. Prípadne si vypočuť jeho hodnotenie a zároveň si byť vedomí toho, že to je len názor, ktorý viac vypovedá niečo o druhom ako o nás.

Sú však aj takí, ktorí si hodnotenia a názory druhých príliš vzťahujú na seba a berú ich ako smerodajné. Snažia sa podľa nich správať a tým strácajú samých seba.

Ak vás táto téma zaujíma, pozývame vás na náš online workshop, kde sa dozviete

  • Čo to sú hranice, ako vznikajú a načo sú dobré.
  • Ako spoznáte, že ste ich stratili, alebo si vybudovali hradbu okolo seba. A aké výhody či nevýhody to má.
  • Ako vám hranice pomôžu v situácii, ktorá sa vás dotýka a ktorá mala negatívny vplyv na vaše sebahodnotenie.


Workshop je interaktívny, čiže vyžaduje vašu aktívnu účasť. Bude prebiehať online 09.04.2020 v čase 17:30 – 20:30 hod.

Je iba na vás, či sa rozhodnete na workshop prispieť. Pokiaľ možnosť prispieť nemáte, prijmite túto ponuku ako náš príspevok svetu.  


Foto by: ID 62431698 © Sattrawoot Piromkraiphak | Dreamstime.com

Eva Belešová

medzinárodná NLP trénerka

Špecializuje sa na rozvoj jednotlivcov, je lektorkou kurzov NLP Practitioner, NLP Master Practitioner. Certifikát NLP získala v International training institut for communication and NLP Arcturus v Belgicku, ktorý je členom inštitútu New York Training Institut. Vyštudovala Lekársku fakultu v Bratislave, atestáciu má z odboru psychiatria. Je členom The Association for IEMT Practitioners.

Prihláste sa

Kapacita bola naplnená, nie je možné sa prihlásiť.