Hranice vo vzťahoch a komunikácii - online prednáška

on-line cez Zoom
24.02.2021
18:30 - 19:30
0 €

Aby vo vzťahoch mohlo nastať prepojenie a spolupatričnosť, musí ísť o vzťah dvoch autonómnych osobností. Hranice si často predstavujeme ako niečo, čo oddeľuje. Avšak pravdou je, že len vďaka nim sa môžeme aj prepojiť. Dlhodobá strata hraníc znamená stratu vlastnej autonómie a to prináša vo vzťahoch nespokojnosť. Ak sa totiž z dvoch stane jeden, tak v tom zmätku budú len ťažko naplnené túžby a potreby oboch. Ako by aj mohli byť, keď nikto nevie, kto po čom vlastne túži a čo ktorý potrebuje.

Aj boje a nepochopenie vo vzťahoch sú o hraniciach. Keď ich strácame, ľahko sa nás niečo dotkne a potom začíname stavať okolo seba hradby a bojovať.

Hranice nám umožňujú to, že dokážeme odlíšiť, čo je naše a čo je druhého, vrátane pocitov. Že máme zachované rozlišovanie pre to, čo nás spája a v čom sa zhodneme a tiež v čom sme odlišní. Vďaka tomu si dokážeme vypočuť názor druhého a nehodnotiť ho. Prípadne si vypočuť jeho hodnotenie a zároveň si byť vedomí toho, že to je len názor, ktorý viac vypovedá niečo o druhom ako o nás.

Sú však aj takí, ktorí si hodnotenia a názory druhých príliš vzťahujú na seba a berú ich ako smerodajné. Snažia sa podľa nich správať a tým strácajú samých seba.

Ak vás táto téma zaujíma, pozývame vás na prednášku Hranice vo vzťahoch a komunikácii, ktorá sa uskutoční 24.02.2021 v čase 18:30 - 19:30 hod cez Zoom.

Eva Belešová

medzinárodná NLP trénerka

Špecializuje sa na rozvoj jednotlivcov, je lektorkou kurzov NLP Practitioner, NLP Master Practitioner. Certifikát NLP získala v International training institut for communication and NLP Arcturus v Belgicku, ktorý je členom inštitútu New York Training Institut. Vyštudovala Lekársku fakultu v Bratislave, atestáciu má z odboru psychiatria. Je členom The Association for IEMT Practitioners.

Prihláste sa

Kapacita bola naplnená, nie je možné sa prihlásiť.