Hranice vo vzťahoch a komunikácii

Bárdošova 54, Bratislava
17.09.2019
18:00 - 20:30
30 €

Aby vo vzťahoch mohlo nastať prepojenie a spolupatričnosť, musí ísť o vzťah dvoch autonómnych osobností. Hranice si často predstavujeme ako niečo, čo oddeľuje. Avšak pravdou je, že len vďaka nim sa môžeme aj prepojiť. Dlhodobá strata hraníc znamená stratu vlastnej autonómie a to prináša vo vzťahoch nespokojnosť. Ak sa totiž z dvoch stane jeden, tak v tom zmätku budú len ťažko naplnené túžby a potreby oboch. Ako by aj mohli byť, keď nikto nevie, kto po čom vlastne túži a čo ktorý potrebuje.

Aj boje a nepochopenie vo vzťahoch sú o hraniciach. Keď ich strácame, ľahko sa nás niečo dotkne a potom začíname stavať okolo seba hradby a bojovať.

Hranice nám umožňujú to, že dokážeme odlíšiť, čo je naše a čo je druhého, vrátane pocitov. Že máme zachované rozlišovanie pre to, čo nás spája a v čom sa zhodneme a tiež v čom sme odlišní. Vďaka tomu si dokážeme vypočuť názor druhého a nehodnotiť ho. Prípadne si vypočuť jeho hodnotenie a zároveň si byť vedomí toho, že to je len názor, ktorý viac vypovedá niečo o druhom ako o nás.

Sú však aj takí, ktorí si hodnotenia a názory druhých príliš vzťahujú na seba a berú ich ako smerodajné. Snažia sa podľa nich správať a tým strácajú samých seba.

Ak vás táto téma zaujíma, pozývame vás na náš podvečerný workshop, kde sa dozviete

  • Čo to sú hranice, ako vznikajú a načo sú dobré.
  • Ako spoznáte, že ste ich stratili, alebo si vybudovali hradbu okolo seba. A aké výhody či nevýhody to má.
  • Ako vám hranice pomôžu v situácii, ktorá sa vás dotýka a ktorá mala negatívny vplyv na vaše sebahodnotenie.


Workshop sa koná 17.9.2019 v čase 18:00 – 20:30 hod. Maximálny počet účastníkov je 12. 

Cenu workshopu je potrebné uhradiť vopred na základe inštrukcií, ktoré dostanete po prihlásení.

Vaše miesto je zabezpečené až po úhrade.


Foto by: ID 62431698 © Sattrawoot Piromkraiphak | Dreamstime.com

Eva Belešová

trénerka NLP

Špecializuje sa na rozvoj jednotlivcov, je lektorkou kurzov NLP Practitioner, NLP Master Practitioner. Certifikát NLP získala v International training institut for communication and NLP Arcturus v Belgicku, ktorý je členom inštitútu New York Training Institut. Vyštudovala Lekársku fakultu v Bratislave, atestáciu má z odboru psychiatria.

Prihláste sa

Udalosť sa už skončila.