IEMT Practitioner

Bárdošova 54, Bratislava
25.-28.07.2019
09:30 - 17:00
636 €

"Vytvorte zmenu mihnutím oka"


IEMT je inovatívna a vysoko efektívna metóda, ktorá vytvára pozitívnu zmenu na neurologickej úrovni. Ide o rýchlu zmenu v oblasti nežiaducich imprintov (odtlačkov) na úrovni emócii a identity, čo umožňuje urobiť potrebnú zmenu v našom živote.


Pohyby očí a spomienky

Zo skúsenosti vieme, že techniky s pohybmi očí sú veľmi účinné pri práci s dotieravými predstavami a „flashback“ fenoménom. Podstata metódy IEMT zahŕňa držanie problémovej predstavy v mysli zatiaľ, čo sa oči hýbu v rôznych smeroch. Výsledkom je to, že predstava stratí emočný náboj (dopad) a stane sa menej rušivou, a to umožňuje urobiť potrebnú zmenu v danej oblasti.


Emočné imprinty

IEMT nie je obmedzená na používanie iba pri traumatických a rušivých spomienkach, ale je možné ju použiť pri akýchkoľvek emočných spomienkach.

IEMT predpokladá, že klient má naučené emočné vzorce – mapy, ktoré určujú v akej situácii, akú emóciu bude prežívať a tiež intenzitu tejto emócie. To je pôvodom toho, ako sa osoba cíti v danej situácii a neumožňuje možnosť voľby inej emočnej odpovede.

Napr. Váš šéf vás požiada, že s vami chce hovoriť v jeho kancelárii a vy sa cítite ako malé dieťa pred svojimi rodičmi, zatiaľ čo v skutočnosti ste dospelá osoba.

Váš nervový systém sa naučil cítiť sa určitým spôsobom v danej situácii v minulosti a automaticky produkuje rovnaký pocit v súčasnosti kedy vníma situáciu „podobne“. To je emočný imprint v akcii.

IEMT veľmi elegantne umožňuje aktualizovať minulé skúsenosti a tak záťaž z minulosti už nenarúša reakcie v súčasnosti. Pomocou opráv v problémových situáciách z minulosti IEMT prenáša osobu viac do prítomnosti a umožňuje jej zostať mimo minulých negatívnych skúseností nastálo.


Imprinty na úrovni identity

Identity imprinting prebieha celoživotne a neustále sa vyvíja a mení. Veľa aspektov identity je vytvorených a fungujú ako spätná väzba na okolie.

Napr. Produkčný dostane ponuku stať sa manažérom. Včera bol ešte súčasťou produkčného tímu a teraz je súčasťou manažmentu a je nepriateľom jeho bývalých kamarátov.

Ďalšie hlbšie aspekty identity sú dlhotrvajúce a predurčujúce smerom do prostredia. Tieto aspekty sa vyskytujú vo všetkých situáciách, pričom niektoré sú stabilnejšie než iné (pohlavie, rola matky/otca, brat/sestra, manžel/manželka atď.)


"Ako sme sa naučili byť takýto?"


V niektorých prípadoch môže osoba prevziať aspekt, ktorý je problematický. Napr. emočné imprinty môžu byť: „Cítim sa hlúpy“ alebo „Cítim sa nešťastný“, zatiaľ čo imprinty na úrovni identity sú „Som hlúpy“ alebo „Som nešťastník“ alebo aj „Som depresívny“. Mať takúto značku identity môže spôsobiť, že človek filtruje realitu tak, že posilňuje svoj problém.

Konkrétne riešenie imprintov na úrovni identity umožňuje praktikujúcim IEMT preklenúť presvedčenia, ktoré často podporujú nežiadúce označenia na úrovni identity ako „Ja to nedokážem, pretože som hlúpy“ alebo“ Ja nikdy nebudem schopný chodiť do práce, pretože mám depresiu“

Práca s odtlačkami na úrovni identity oslobodí potenciál človeka a umožní klientom pohnúť sa smerom, ktorým chcú v oblastiach, kde sa predtým cítili zaseknutí v limitujúcich negatívnych presvedčeniach a vyhliadkach, s ktorými sa identifikovali.
 

5 vzorcov chronicity

IEMT proces je vybudovaný okolo rozpoznania, spochybnenia a zmeny „5 vzorcov chronicity“.

Týchto 5 vzorcov bráni terapeutickým intervenciám a prispieva k pretrvávaniu emočnej úzkosti. Vzorce chronicity spôsobujú, že klient neúmyselne bráni tomu, aby proces zmeny začal, alebo sabotuje každú zmenu, ku ktorej dochádza.

Tieto vzorce sú bežné u väčšiny „zaseknutých“ klientov s, alebo bez traumatickej skúsenosti.

1. Trojstupňový proces abreakcie – vzorec eskalácie emočného chovania  za účelom dosiahnutia zmeny v okolí a druhých ľuďoch.

2. The great big, „čo keď ...“ otázka – používanie proti-príkladov, ktoré sabotujú a pôsobia proti terapeutickému zovšeobecneniu.

3. Fenomén muž/žena možno – muž/žena možno si sú neistí svojimi vlastnými skúsenosťami a to preniká do ich reči. 

4. Testovanie pre existenciu problému radšej než testovanie pre zmenu – aj 99% pokroku, zlepšenia môže byť urobených, osoba s týmto vzorcom je  schopná nájsť 1% existujúceho problému, a to zovšeobecní tak, že to prezentuje ako by problém existoval v 100% podobe.

5. Byť efektom radšej než byť príčinou – ak je niekto efektom – veci sa mu dejú, stávajú. Ak je príčinou – on ich vytvára. Osoba, ktorá je efektom hľadá liečbu radšej než zmenu.


Presnosť v očných pohyboch

IEMT je o presnej kalibrácii klienta. Nie ako iné metódy zahŕňajúce pohyby očí. V IEMT pohyby očí nie sú náhodné alebo jednoduché opakované pohyby zľava doprava s nádejou, že sa niečo zmení. IEMT Practitioner sa naučí presne kalibrovať ako pohybovať oči, a je schopný pracovať veľmi presne a s pozoruhodnou rýchlosťou. 


IEMT

 • Je model, ktorý sa vzťahuje k a rieši 5 vzorcov chronicity
 • Pracuje s emočnými imprintami pre vytvorenie kinestetickej zmeny
 • Pracuje s imprintami na úrovni identity pre vytvorenie zmeny vo vnímaní seba
 • Dá sa aplikovať  pri riešení PTSD, úzkosti a depresie
 • Traumatický obraz je irelevantný pre proces
 • Používa pohyby očí ako dominantný mechanizmus zmeny
 • Podľa návrhu ľahko vytvára introspekciu a alfa stav s voľne plávajúcim zobrazením
 • Vyvinutá Andrew T. Austin z originálnej myšlienky od Steve a Connirae Andreas


4-dňový IEMT tréning na úrovni Practitioner

Tento Practitioner tréning umožňuje urobiť core-state zmenu v minimálnom čase. 4-dňový tréning pokrýva oboje model emočných imprintov aj imprintov na úrovni identity, dôležitú neurologickú anatómiu, fyziologiu a zručnosti potrebné na to, aby IEMT mohlo byť robené efektívne a elegantne. Tieto 4 dni sú rozdelené do 2 častí:


1. časť emočné inžinierstvo – zoslabenie imprintov na úrovni emócii s IEMT

 • Úvodné cvičenie a kalibrácia potrebnej zmeny
 • Sledovanie IEMT základných vzorcov a imprintov
 • Pohyby očí a 3D accessing cues
 • 5 vzorcov chronicity
 • 3 piliere depresie
 • Posttraumatická stresová porucha a časové kódovanie
 • IEMT komplexný vzorec


2. časť re-imprint na úrovni identity – aktualizácia vašej cesty bytia s IEMT

 • skúmanie identity
 • štyri referencie – Ja, Mňa, Seba, Ty/Teba
 • IEMT identita vzorec – jednoduchá forma
 • IEMT identita vzorec – integrálna forma
 • Fyziologický stav accessing cues
 • Zmena nevedomého stavu accessing
 • Zmena negatívneho Kino-somatického imprintu
 • Oslabenie emočných imprintov s IEMT    


Pre koho je tréning určený:

Kurz je určený pre odborníkov (koučov, psychoterapeutov a iných ľudí v pomáhajúcich profesiach), ktorí budú môcť túto metódu využívať pre svojich klientov.


Užitočné informácie:

 • Tréning trvá 4 dni od 25.7. - 28.7.2019 (v čase od 9:30 do 17:00 hod.)
 • Tréning prebieha v anglickom jazyku. Zabezpečený je preklad do slovenčiny. 
 • Maximálny počet účastníkov v skupine je 12 osôb.
 • Po tréningu získate medzinárodný certifikát na úrovni Practitioner.


Cena za kurz je 636 EUR vrátane DPH.

Pre tých, ktorí sa prihlásia a uhradia sumu za kurz do 15.5. je zvýhodnená cena 540 EUR vrátane DPH. 
Ušetríte tak až 96 EUR.


Prihláste sa na kurz IEMT a naučte sa urobiť zmenu mihnutím oka!


 

Hanneke van der Voort

Lektor tréningu

Prihláste sa

Udalosť sa už skončila.