Kurz Inšpiratívny líder

Paulínyho 8, Bratislava
11.11.2020-14.04.2021
09:30 - 17:00
1 332 €

Každý líder má svoj „prirodzený a špecifický“ štýl vedenia ľudí, ktorý preferuje. Otázkou ale je, aký vplyv má štýl vášho vedenia na výsledky ľudí a tímu. Ste spokojní s tým, ako to dnes vo vašej firme vyzerá a aké výsledky dosahujete? 

Mať motivovaných a angažovaných zamestnancov, dobrú atmosféru v tíme, kreatívne prostredie, lepšie výkony, dobré vzťahy s klientmi, zvýšiť obrat, či dosiahnuť status experta, to všetko sú méty, ktoré môžete dosiahnuť aj vy, vo vašom tíme, či firme. 

Zvýšte svoj vplyv na ľudí a ich výsledky.

Podmienkou je, že nájdete v sebe odvahu k veciam pristupovať inak, ako doteraz. Pretože pokiaľ budete robiť to, čo ste robili doteraz, budete aj dostávať to, čo doteraz. A to platí vo firmách viac, ako si uvedomujete. Vytvorili sme pre vás preto 

jedinečný rozvojový leadership program 
Inšpiratívny líder

Ide o 6-modulový rozvojový program, ktorý prebieha formou Nauč sa a aplikuj.
Budete tak stále krok pred ostatnými.

Tento program sa skladá zo 6 tematických modulov, ktoré zabezpečia váš efektívny rozvoj a rast. Program je zameraný najmä na praktické cvičenia, čím si ich zažijete na vlastnej koži a následne ich budete môcť aplikovať v každodennej praxi.


 

1. Ako efektívne komunikovať

Či už ide o komunikovanie vašich požiadaviek, zlepšenie vzťahu s kolegami vo firme alebo klientmi. Zmyslom komunikácie je efekt, ktorý vytvárame. Na kurze sa naučíte ako prispôsobiť vašu komunikáciu tak, aby ste dosahovali efekt, ktorý si želáte.

Čomu sa budeme venovať: 

 • Úspešná a efektívna komunikácia, fázy komunikácie
 • Vplyv komunikácie na výsledky tímu a jednotlivcov
 • Neverbálna komunikácia
 • Komunikácia v náročných situáciách
 • Riešenie konfliktov a otvorené vyjednávanie

 

2. Ako nastaviť zmysluplné ciele a realizovať ich

Zladiť svoje osobné a firemné ciele sa môže zdať náročné. Rovnako tak, nastaviť si ciele, ktoré sú zmysluplné a okrem stresu prinesú aj nadšenie a spokojnosť. Častokrát miesto zamerania pozornosti na ciele hasíme problémy a riešime veci operatívne. V čom teda tkvie tajomstvo úspechu?

Čomu sa budeme venovať: 

 • Psychológii dosahovania cieľov: Čo, Ako a Prečo. 
 • Zistíte, v čom je problém, ak sa vám nedarí ciele realizovať.
 • Ako jasne formulovať ciele, pre ich ľahšie dosiahnutie. 
 • Definovať rozdiel medzi ambíciou, cieľom, predsavzatím a výsledkom.
 • Lepšie motivovať ľudí tým, že objasníte motívy, ktoré sú za cieľmi.

 

3. Leadership štýly

Každý líder má svoj „prirodzený a špecifický“ štýl vedenia ľudí, ktorý uprednostňuje. Poznáte svoj štýl vedenia a preferovanú rolu lídra? Otázkou je, do akej miery váš spôsob vedenia tímu (firmy) podporuje dosahovanie výsledkov vášho tímu? Prispieva k jeho rozvoju a naplneniu strategických cieľov?

Čomu sa budeme venovať: 

 • Model vedenia, 6 rolí lídra (leadership štýlov), ich potenciál a úskalia.
 • Ako využiť svoj leadership štýl k efektívnejšiemu vedeniu ľudí.
 • Aké kompetencie potrebujete si rozvinúť, aby ste bol sa stal úspešným lídrom.
 • Aká je vaša preferovaná rola lídra pri vedení, ktoré preferencie si vyberáte v spôsobe vedenia.
 • Ako v rôznych situáciách flexibilne prechádzať z jednej roly do druhej, podľa aktuálnej situácie.

 

4. Ako zvýšiť svoj vplyv na výkonnosť ľudí

Správanie ľudí a tímu je založené na vnímaní postoja lídra a jeho vplyvu vedenia. Ruku na srdce. Aký je váš vplyv na výkonnosť tímu? Proces, pri ktorom členovia tímu dospejú k vzájomnému prepojeniu a inovatívnej spolupráci vás nakoniec privedie k vynikajúcemu výkonu.

Čomu sa budeme venovať: 

 • Aké sú predpoklady kvalitného vodcovstva.
 • Ako môžete ako líder zvýšiť svoj vplyv a efekt na tím.
 • Aký je efekt vášho správania na výkonnosť a rozvoj tímu.
 • Ako zapájať ľudí do procesu dosahovania spoločných cieľov. 
 • Ako tím efektívnejšie riadiť, motivovať a dosahovať tak kvalitné výsledky.
 • Odhalíme vám vzorec efektu riadenia a ako s ním pracovať, aby bol váš efekt maximálny. 

 

5. Ako viesť koučovacím spôsobom

Ste presvedčený, že na ľudí musíte dozerať a kontrolovať ich, aby pracovali? Viete, že sa to dá robiť aj inak? Viesť ľudí spôsobom, pri ktorom sú vedení bez toho, aby sme na nich neustále dohliadali. Paradoxom je ľahšia spolupráca, lepšie dosahovanie výsledkov, samostatnosť a väčšia motivácia vyťažiť zo seba maximum.

Čomu sa budeme venovať: 

 • Ako pomocou techník smerovať rozhovor na cieľ.
 • Zistíte, čo ľudí motivuje k tomu niečo robiť alebo nerobiť. 
 • Dostanete praktický 5-krokový koučovací model, ktorý môžete začať okamžite aplikovať.
 • Ako vytvoriť u ľudí postoj, aby začali realizovať ciele. Rovnako ako to robia vrcholoví športovci.
 • Spoznáte, aká je sila kladenia správnych otázok.
 • Ako motivovať ľudí používať správne kompetencie.


6. Osobná efektivita

Chcete zo seba vyťažiť viac? Potom potrebujete vedieť, ktoré schopnosti zapojiť, kde ich nájsť a ako ich rozvíjať, aby ste ich mohli v správnom okamihu použiť. 

Čomu sa budeme venovať:  

 • Ako zmeniť svoje vzorce myslenia, aktivovať požadované schopnosti. 
 • Ako z nepríjemných situácií vyťažiť maximum a nasmerovať situáciu podľa svojich potrieb.
 • Ako riadiť svoje emócie (posilniť alebo oslabiť podľa potreby) a držať nad nimi kontrolu. 
 • Ako prelomiť nevedomé vzorce správania a byť razantnejší, sebaistejší alebo pokojnejší.
 • Ako zvládať stresové situácie.

 

 


Cieľ kurzu:

Je naučiť sa umeniu Inšpiratívneho lídra a zvýšiť svoj vplyv na tím a jeho výsledky. Prostredníctvom praktických cvičení, ktoré absolvujete v priebehu jednotlivých modulov, posilníte svoje schopnosti lídra, zvýšite svoju aj tímovú produktivitu, budete dosahovať lepšie výsledky, pozitívne motivovať ľudí, upevníte svoju prirodzenú autoritu a zároveň získate prístup ku kvalitnejšiemu a zmysluplnejšiemu životu.  


Pre koho je tento rozvojový program určený:

Tento rozvojový Leadership program je určený pre majiteľov firiem, riaditeľov, manažérov a tých, ktorí pracujú s vedením ľudí, tímov, či organizácií alebo chcú zlepšiť svoje firemné výsledky.  
Pre všetkých, ktorí chcú byť úspešní, maximalizovať svoj vplyv na výkonnosť a výsledky tímu, dosahovať lepšie osobné výsledky a aj získať väčšiu rovnováhu vo svojom živote.


Užitočné informácie:

Rozvojový program pozostáva zo 6-tich jednodňových modulov. Jednotlivé moduly prebiehajú vždy v stredu, 1 x za mesiac (v čase od 9:30 do 17:00 hod.). Získané skúsenosti tak už na druhý deň môžete uplatniť v praxi. Kurz prebieha v malej uzatvorenej skupine.


Cena kurzu je 1 332 EUR vrátane DPH.


V cene kurzu získate?

 • 6 dní modulov = 6 dní
 • Prístup do on-line aplikácie, ktorá graficky znázorní váš rozvoj a podporí vás v napredovaní.
 • Osobnú podporu trénerov a skupinovú podporu po celú dobu kurzu.
 • On-line meranie vášho Leadership štýlu vedenia.

 


Chcete sa stať inšpiratívnym lídrom, pre ktorého budú ľudia pracovať preto aký je a nie len pre výplatu, ktorú dostanú? 

Prihláste sa na jedinečný rozvojový program 

Inšpiratívny líder a znásobte svoj potenciál

Osvojíte si špeciálne techniky, ktoré zmenia vás a váš doterajší spôsob vedenia.


 

Termíny jednotlivých modulov:

1. modul   11.11.2020

2. modul   16.12.2020

3. modul   20.1.2021

4. modul   17.2.2021

5. modul   17.3.2021

6. modul   14.4.2021

 

Eva Belešová

medzinárodná NLP trénerka

Špecializuje sa na rozvoj jednotlivcov, je lektorkou kurzov NLP Practitioner, NLP Master Practitioner. Certifikát NLP získala v International training institut for communication and NLP Arcturus v Belgicku, ktorý je členom inštitútu New York Training Institut. Vyštudovala Lekársku fakultu v Bratislave, atestáciu má z odboru psychiatria. Je členom The Association for IEMT Practitioners.

Prihláste sa