Kurz NLP Master Practitioner - jar 2021

Paulínyho 8, Bratislava
29.05.2021-09.01.2022
09:30 - 17:00
2 556 €

Kurz NLP Master Practitioner je pokračovaním kurzu NLP Practitioner. Na kurze si prehĺbite a rozšírite znalosti a zručnosti získané počas kurzu NLP Practitioner. Budeme sa zameriavať na zmeny na úrovni myslenia, pracovať s identitou a misiou.

Čo sa na kurze naučíte:

 • Hodnoty a hodnotová štruktúra - rozpoznanie hodnotovej štruktúry, complex equivalence, ako urobiť zmeny v hodnotovej štruktúre, rôzne úrovne hodnôt podľa špirálovej dynamiky.
 • Presvedčenia - aký je rozdiel medzi presvedčeniami a predpokladmi. Ako presvedčenia vznikajú a ako ovplyvňujú naše videnie sveta, naše činy a rozhodnutia. Ako s nimi pracovať a zmeniť ich, ak sú pre nás limitujúce.
 • Logické úrovne - prehĺbite si vedomosti o logických úrovniach a ich použití. Prepojíme logické úrovne s nervovým systémom a imunitným systémom.
 • Očakávania - ako zistíme aké očakávania máme a ako s nimi pracovať, aby pre nás neboli limitujúce.
 • Modelovanie - "Ak niečo dokáže niekto iný, dokážete to aj vy." Modelovanie je základným spôsobom učenia sa v NLP. Čo to je a aké sú jeho princípy. Súčasťou záverečnej skúšky kurzu NLP Master Practitioner je predvedenie modelovania.
 • Identita a misia - zo spirituálneho pohľadu. Zistíte, čo je vašim poslaním a kým v skutočnosti ste. Zároveň to zosúladíme a prepojíme do vášho každodenného fungovania.
 • Časová os - ako zostrojiť časovú os, opraviť a pracovať s ňou.
 • Prehĺbenie cesty srdca a prepojenie rôznych duchovných princípov s NLP, ich využitie v každodennom živote. 

V priebehu kurzu NLP Master Practitioner budete prechádzať zložitejšími a komplexnejšími cvičeniami, ktoré zabezpečia váš ďalší rast a rozvoj. Všetky znalosti integrujeme do srdca, aby sa stali navždy vašou súčasťou.

Kurz pozostáva z 9 modulov. Každý modul trvá 2 dni, od 9:30 do 17:00 hod. Intervaly medzi jednotlivými modulmi sú niekoľko týždňové, aby spustené procesy v organizme dobehli a ustálili sa.  Maximálny počet účastníkov v skupine je 6.

Kurz je ukončený skúškou s medzinárodným certifikátom. 

Cena za kurz je 2 556 EUR vrátane DPH, s možnosťou rozloženia platby po dohode.

V cene kurzu získate:

 • 9 modulov + skúška a certifikácia
 • 3 individuálne sedenia (3x 90 min.)
 • náhradný modul pre prípad nevyhovujúceho termínu, tzn. možnosť nahradenia si vynechaného modulu

 

Termíny jednotlivých modulov:

1. modul   29. - 30.05.2021

2. modul   26. - 27.06.2021

3. modul  24. - 25.07.2021

4. modul   21. - 22.08.2021

5. modul   18. - 19.09.2021

6. modul   16. - 17.10.2021

7. modul   13. - 14.11.2021

8. modul   4. - 5.12.2021

9. modul   8. - 9.1.2022

Termín skúšky a certifikácie bude upresnený v priebehu kurzu.

Eva Belešová

medzinárodná NLP trénerka

Špecializuje sa na rozvoj jednotlivcov, je lektorkou kurzov NLP Practitioner, NLP Master Practitioner. Certifikát NLP získala v International training institut for communication and NLP Arcturus v Belgicku, ktorý je členom inštitútu New York Training Institut. Vyštudovala Lekársku fakultu v Bratislave, atestáciu má z odboru psychiatria. Je členom The Association for IEMT Practitioners.

Prihláste sa