Kurz NLP Master Practitioner - jar 2022 - víkend

Paulínyho 8, Bratislava
05.03.-06.11.2022
09:30 - 17:00
2 592 €

Kurz NLP Master Practitioner je pokračovaním kurzu NLP Practitioner. Na kurze si prehĺbite a rozšírite znalosti a zručnosti získané počas kurzu NLP Practitioner. Budeme sa zameriavať na zmeny na úrovni myslenia, pracovať s identitou a misiou.

Čo sa na kurze naučíte:

 • Kritéria a hierarchia kritérii - naučíte sa rozpoznávať kritéria z reči. Porozumiete lepšie ich významu a dopadu na naše fungovanie. Naučíte sa zostaviť hierarchiu kritérii, využiť ju pri intervencii a tiež zmeniť hierarchiu kritérii. Osvojíte si vedomosti o Špirálovej dynamike, ktorá vám pomôže pri práci s kritériami. 
 • Presvedčenia - zistíte, aký je rozdiel medzi presvedčeniami a predpokladmi. Ako presvedčenia vznikajú a ako ovplyvňujú naše videnie sveta, naše činy a rozhodnutia. Ako s nimi pracovať a zmeniť ich, ak sú pre nás limitujúce. 
 • Metaprogramy (štýly myslenia) - ide o charakteristické vzorce ľudského myslenia, cítenia a konania v určitej situácii. Hovoria o tom AKO premýšľame v danej situácii, nie ČO si myslíme. Fungujú ako filtre, cez ktoré sa pozeráme na svet. Naučíte sa určiť základné metaprogramy z verbálnej a neverbálnej komunikácie, a tiež ako s nim i pracovať a zmeniť ich.
 • Logické úrovne - prehĺbite si vedomosti o logických úrovniach a ich použití. Prepojíme logické úrovne s nervovým systémom a imunitným systémom.
 • Očakávania - ako zistíme aké očakávania máme a ako s nimi pracovať, aby pre nás neboli limitujúce.
 • Modelovanie - "Ak niečo dokáže niekto iný, dokážete to aj vy." Modelovanie je základným spôsobom učenia sa v NLP. Čo to je a aké sú jeho princípy. Súčasťou záverečnej skúšky kurzu NLP Master Practitioner je predvedenie modelovania.
 • Identita a misia - zo spirituálneho pohľadu. Zistíte, čo je vašim poslaním a získate odpoveď na otázku "Kto som?". Zároveň prepojíme identitu a misiu do vášho každodenného fungovania a zosúladíme ho s nimi.
 • Časová os - poskytuje rôzne možnosti intervencie. Je dôležité vedieť ju dobre zostrojiť a opraviť, ak je to potrebné. Až potom je možné s ňou Ďalej pracovať a využívať ju pre rôzne intervencie. Na kurze NLP Master Practitioner sa naučíte ako zostrojiť časovú os podĽa well-formedness conditions a pracovať s ňou. 
 • Prehĺbenie cesty srdca a prepojenie rôznych duchovných princípov s NLP, ich využitie v každodennom živote. Naučíte sa, ako prepojiť iné princípy s NLP a ako vám techniky NLP pomôžu previesť tieto princípy do každodennej praxe.

 

V priebehu kurzu NLP Master Practitioner budete prechádzať zložitejšími a komplexnejšími cvičeniami, ktoré zabezpečia váš ďalší rast a rozvoj. Všetky znalosti spoločne integrujeme, aby sa stali navždy vašou súčasťou.


Kurz pozostáva z 9 modulov. Každý modul trvá 2 dni, od 9:30 do 17:00 hod. Intervaly medzi jednotlivými modulmi sú niekoľko týždňové, aby spustené procesy v organizme dobehli a ustálili sa.  Maximálny počet účastníkov v skupine je 9.

 

Kurz je ukončený skúškou s medzinárodným certifikátom. 

Cena za kurz je 2 592 EUR vrátane DPH, s možnosťou rozloženia platby po dohode.

 

V cene kurzu získate:

 • 9 modulov (18 dní) vrátane skúšky a certifikácie
 • 3 individuálne sedenia (3x 90 min.)
 • náhradný modul pre prípad nevyhovujúceho termínu, tzn. možnosť nahradenia si vynechaného modulu

 

Termíny jednotlivých modulov:

1. modul   5. - 6.3.2022

2. modul   2. - 3.4.2022

3. modul  7. - 8.5.2022

4. modul   4. - 5.6.2022

5. modul   2. - 3.7.2022

6. modul   13. - 14.8.2022

7. modul   24. - 25.9.2022

8. modul   15. - 16.10.2022

9. modul   5. - 6.11.2022

 

Eva Belešová

medzinárodná NLP trénerka

Špecializuje sa na rozvoj jednotlivcov, je lektorkou kurzov NLP Practitioner, NLP Master Practitioner. Certifikát NLP získala v International training institut for communication and NLP Arcturus v Belgicku, ktorý je členom inštitútu New York Training Institut. Vyštudovala Lekársku fakultu v Bratislave, atestáciu má z odboru psychiatria. Je členom The Association for IEMT Practitioners.

Prihláste sa