Kurz NLP Master Practitioner - jeseň 2021

Paulínyho 8, Bratislava
18.09.2021-15.05.2022
09:30 - 17:00
2 556 €

Kurz NLP Master Practitioner je pokračovaním kurzu NLP Practitioner. Na kurze si prehĺbite a rozšírite znalosti a zručnosti získané počas kurzu NLP Practitioner. Budeme sa zameriavať na zmeny na úrovni myslenia, pracovať s identitou a misiou.

Čo sa na kurze naučíte:

 • Kritéria a hierarchia kritérii - naučíte sa rozpoznávať kritéria z reči. Porozumiete lepšie ich významu a dopadu na naše fungovanie. Naučíte sa zostaviť hierarchiu kritérii, využiť ju pri intervencii a tiež zmeniť hierarchiu kritérii. Osvojíte si vedomosti o Špirálovej dynamike, ktorá vám pomôže pri práci s kritériami. 
 • Presvedčenia - zistíte, aký je rozdiel medzi presvedčeniami a predpokladmi. Ako presvedčenia vznikajú a ako ovplyvňujú naše videnie sveta, naše činy a rozhodnutia. Ako s nimi pracovať a zmeniť ich, ak sú pre nás limitujúce. 
 • Metaprogramy (štýly myslenia) - ide o charakteristické vzorce ľudského myslenia, cítenia a konania v určitej situácii. Hovoria o tom AKO premýšľame v danej situácii, nie ČO si myslíme. Fungujú ako filtre, cez ktoré sa pozeráme na svet. Naučíte sa určiť základné metaprogramy z verbálnej a neverbálnej komunikácie, a tiež ako s nim i pracovať a zmeniť ich.
 • Logické úrovne - prehĺbite si vedomosti o logických úrovniach a ich použití. Prepojíme logické úrovne s nervovým systémom a imunitným systémom.
 • Očakávania - ako zistíme aké očakávania máme a ako s nimi pracovať, aby pre nás neboli limitujúce.
 • Modelovanie - "Ak niečo dokáže niekto iný, dokážete to aj vy." Modelovanie je základným spôsobom učenia sa v NLP. Čo to je a aké sú jeho princípy. Súčasťou záverečnej skúšky kurzu NLP Master Practitioner je predvedenie modelovania.
 • Identita a misia - zo spirituálneho pohľadu. Zistíte, čo je vašim poslaním a získate odpoveď na otázku "Kto som?". Zároveň prepojíme identitu a misiu do vášho každodenného fungovania a zosúladíme ho s nimi.
 • Časová os - poskytuje rôzne možnosti intervencie. Je dôležité vedieť ju dobre zostrojiť a opraviť, ak je to potrebné. Až potom je možné s ňou Ďalej pracovať a využívať ju pre rôzne intervencie. Na kurze NLP Master Practitioner sa naučíte ako zostrojiť časovú os podĽa well-formedness conditions a pracovať s ňou. 
 • Prehĺbenie cesty srdca a prepojenie rôznych duchovných princípov s NLP, ich využitie v každodennom živote. Naučíte sa, ako prepojiť iné princípy s NLP a ako vám techniky NLP pomôžu previesť tieto princípy do každodennej praxe.

V priebehu kurzu NLP Master Practitioner budete prechádzať zložitejšími a komplexnejšími cvičeniami, ktoré zabezpečia váš ďalší rast a rozvoj. Všetky znalosti spoločne integrujeme, aby sa stali navždy vašou súčasťou.

Kurz pozostáva z 9 modulov. Každý modul trvá 2 dni, od 9:30 do 17:00 hod. Intervaly medzi jednotlivými modulmi sú niekoľko týždňové, aby spustené procesy v organizme dobehli a ustálili sa.  Maximálny počet účastníkov v skupine je 9.

Kurz je ukončený skúškou s medzinárodným certifikátom. 

Cena za kurz je 2 556 EUR vrátane DPH, s možnosťou rozloženia platby po dohode.

V cene kurzu získate:

 • 9 modulov + certifikácia a skúška
 • 3 individuálne sedenia (3x 90 min.)
 • náhradný modul pre prípad nevyhovujúceho termínu, tzn. možnosť nahradenia si vynechaného modulu

 

Termíny jednotlivých modulov:

1. modul   18. - 19.09.2021

2. modul   16. - 17.10.2021

3. modul  13. - 14.11.2021

4. modul   4. - 5.12.2021

5. modul   8. - 9.1.2022

6. modul   12. - 13.2.2022

7. modul   12. - 13.3.2022

8. modul   9. - 10.4.2022

9. modul   14. - 15.5.2022

Termín skúšky a certifikácie bude upresnený v priebehu kurzu.

Eva Belešová

medzinárodná NLP trénerka

Špecializuje sa na rozvoj jednotlivcov, je lektorkou kurzov NLP Practitioner, NLP Master Practitioner. Certifikát NLP získala v International training institut for communication and NLP Arcturus v Belgicku, ktorý je členom inštitútu New York Training Institut. Vyštudovala Lekársku fakultu v Bratislave, atestáciu má z odboru psychiatria. Je členom The Association for IEMT Practitioners.

Prihláste sa

Kapacita bola naplnená, nie je možné sa prihlásiť.