Kurz NLP Practitioner – marec 2019

Bárdošova 54, Bratislava
28.03.-08.11.2019
09:00 - 17:00
2 268 €

NLP pomôže manažérovi zvýšiť produktivitu, pozitívne motivovať ľudí a zlepšiť manažérske schopnosti a výsledky, obchodníkovi zlepšiť jeho obchodné zručnosti a zvýšiť tak objem predaja, koučovi či trénerovi zdokonaliť koučovacie a trénerské schopnosti.

NLP je metóda, ktorá umožňuje preniknúť do podvedomia a zefektívniť našu komunikáciu. NLP je model, ktorý nás učí učiť sa. Ktorý študuje štruktúru našich subjektívnych skúseností. Model, ktorý umožňuje prevziať expertízu iných a zakomponovať ju do nášho vlastného života. 

Na našom kurze NLP Practitioner sa naučíte, že komunikácia je kľúčom k úspešnému zmysluplnému životu. Ide o komunikáciu s druhými ľuďmi, ale tiež komunikáciu so sebou samým. Naučíte sa vo svojej reči odhaliť vzorce, ktoré sú odrazom hlbšie uložených vzorcov vo vašom myslení. To, ako hovoríte, dáva informáciu o tom, ako sa pozeráte na svet, ako vnímate samých seba a čomu o sebe a svojom okolí veríte.

Často sú tieto vzorce neužitočné, získané od okolia a nie sú odrazom toho, čo vy sami chcete a kto ste. Pomocou uvedomovania a intervenčných techník budete rozvíjať slobodnú voľbu vo svojom myslení, cítení a konaní.

Naučíte sa dať životu takú formu, akú vy sami chcete.

NLP Practitioner vám vloží do rúk nielen veľmi konkrétne a účinné techniky pre váš vlastný rozvoj, ale aj pre profesionálnu intervenciu v rámci koučingu, profesionálnu komunikáciu vo firemnom prostredí, alebo akejkoľvek pre vás významnej situácii.

Čo sa na kurze naučíte:

 • Ako si vybudovať úspešnú komunikáciu so sebou a druhými.
 • Ako s niekým nadviazať kontakt, pri ktorom vznikne dôvera, aby ste mohli predať svoju správu/posolstvo.
 • Aké je tajomstvo úspešného stanovovania cieľov a tiež ich dosiahnutia.
 • Ako sa naučiť rozoznať vzorce reči v sebe samom a inom človeku a meniť ich tak, aby v súlade osobnosťou daného človeka.
 • Ako rýchlo a efektívne prekonať prekážky, ktoré tvoria automatické emocionálne vzorce.
 • Rozvíjať iný pohľad na situácie.
 • Ako vnútorný nesúlad previesť súlad a tak dosiahnuť vnútorný mier.
 • Ako premýšľať v možnostiach namiesto problémoch.
 • Čo sú to zdravé hranice a ako ich stanoviť.
 • Ako prebudiť svoje zdroje sily v sebe samom.

Na kurze získate dôkladné teoretické poznatky o NLP, vrátane manuálu. Získate široké skúsenosti, kedy sami prechádzate cvičeniami a to z 3 pozícií – ako koučovaný, kouč a pozorovateľ. Cvičeniam venujeme veľkú pozornosť, ktorá zaistí, že svoje znalosti môžete hneď integrovať. Integrácia totiž vedie k transformácií.

Kurz pozostáva z 9 modulov. Každý modul trvá 2 pracovné dni (v čase od 9:30 do 17:00 hod.) Intervaly medzi jednotlivými modulmi sú niekoľko týždňové, aby spustené procesy v organizme dobehli a ustálili sa. Kurz je ukončený skúškou s medzinárodným certifikátom. Maximálny počet účastníkov v skupine je len 9 osôb.

Cena kurzu je 2 268 EUR vrátane DPH. (po dohode možnosť rozloženia platby)

V cene kurzu je zahrnuté: 

 • 9 modulov + certifikácia
 • Individuálny koučing – 3 x 90 min
 • Možnosť nahradenia vynechaného modulu
 • Prístup do on-line aplikácie, kde sledujete svoje napredovanie


Termíny jednotlivých modulov:

1. modul   28. - 29.3.2019

2. modul   25. - 26.4.2019

3. modul   23. - 24.5.2019

4. modul   6. - 7.6.2019

5. modul   11. - 12.7.2019

6. modul   8. - 9.8.2019

7. modul   5. - 6.9.2019

8. modul   3. - 4.10.2019

9. modul   7. - 8.11.2019

 

Eva Belešová

Medzinárodný NLP tréner

Špecializuje sa na rozvoj jednotlivcov, je lektorkou kurzov NLP Practitioner, NLP Master Practitioner. Certifikát NLP získala v International training institut for communication and NLP Arcturus v Belgicku, ktorý je členom inštitútu New York Training Institut. Vyštudovala Lekársku fakultu v Bratislave, atestáciu má z odboru psychiatria.

Prihláste sa

Udalosť sa už skončila.