Kurz NLP Practitioner - október 2019

Bárdošova 54, Bratislava
26.10.2019-14.06.2020
09:30 - 17:00
2 268 €

Akákoľvek dlhodobo udržateľná zmena musí vychádzať z nášho vnútra a byť s ním v súlade. Preto, je dôležité naučiť sa pracovať s vlastnými podvedomými vzorcami správania a myslenia. Len zmenou  svojho vnútorného nastavenia trvalo dosiahnete to, po čom túžite.

Chceli by ste?

 • realizovať sa v oblasti, ktorá vás baví a byť v tom, čo najlepší 
 • mať kvalitné vzťahy s partnerom, deťmi, alebo kolegami v práci 
 • uskutočniť v živote zmenu, nájsť balans a veriť si 


Na kurze NLP Practitioner vás naučíme preniknúť hlbšie do samých seba. Pomocou NLP (neuro-lingvistického programovania) porozumiete previazanosti medzi myslením, emóciami a správaním (rečou), čo prispeje k sebapoznaniu a aj pochopeniu vášho okolia. 


Čo sa kurze NLP Practitioner naučíte:

 • Rozpoznať hodnotovú štruktúru -  všetko čo robíte, smeruje k naplneniu pre vás dôležitých hodnôt.  Keď viete, ktoré to sú, viete aj akým smerom sa v živote uberať a nie ste odkázaní na okolnosti, či rozhodnutia druhých. Poznanie vlastnej hodnotovej štruktúry prispeje k sebapoznaniu. Ak poznáme hodnotovú štruktúru druhých, vieme s nimi nájsť súlad a dohodu.
 • Zlepšíte svoje komunikačné schopnosti - naučíte sa ako pri komunikácii vytvoriť prostredie dôvery a otvorenosti. Vyjadriť sa tak, aby ste boli zrozumiteľní pre vaše okolie. Uvedomíte si, že úspech komunikácie je v počúvaní a kladení otázok. V zameraní sa na formu komunikácie, nie na jej obsah. Pochopení toho, ako druhý premýšľa a v prispôsobení vašej komunikácie spôsobu reči druhého. 
 • Rozpoznať v reči zaužívané vzorce správania, cítenia a myslenia -  vďaka tomu lepšie porozumiete sebe aj druhým. Uvedomovaním si týchto vzorcov začnete v živote konať vedomejšie. Pochopíte, že často strácame slobodu tým, že reagujeme automaticky. Uvedomíte si, že najcennejšia nezávislosť nie je od druhých, ale skôr od vlastných zvykov. Naučíte sa svoje rozhodnutia voliť s ohľadom na to akú odozvu chcete vyvolať.
 • Nadefinovať ciele – a napĺňať tak dôležité hodnoty vo vlastnom živote. Pokiaľ ciele zostávajú iba vo vašej hlave, nič sa nezmení. Až keď prevediete svoje myšlienky do akcie, nastane zmena.
 • Používať účinné intervenčné techniky - pomôžu vám rozhýbať sa a udržať sa na vlastnej ceste bez toho, aby ste skĺzli do starých vzorcov. Umožnia vám prekonať pomyslené prekážky, ktoré vás brzdia. Vďaka nim uskutočníte zmeny s ľahkosťou a bez potreby nútiť sa do nich.
 • Pracovať s emóciami - nepohltia vás a neovládnu. Získate možnosť slobodnej voľby nie len v myslení, ale aj v cítení. Konanie býva často ovplyvnené strachmi, strachom z nedostatku, samoty, zodpovednosti, straty istoty a podobne. Vyhýbate sa situáciám, kedy strachom čelíte a to celkovú situáciu iba zhoršuje. Strachy vás nútia k naučenej reakcii z minulosti, ktorá ale nie je užitočná. Preto pomáha naučiť sa rozpoznať svoje strachy a zvoliť si reakciu na ne.
 • Nastaviť si hranice, nesúdiť a nehodnotiť - dokážete tak svet okolo vás neposudzovať a nehodnotiť, čo výrazne zlepší kvalitu vašich vzťahov. Hranice nie sú len o nastavení si pravidiel. Ide aj o prístup ku komunikácii. Dokážete rozlišovať, čo sú vaše emócie, myšlienky, názory a čo emócie, myšlienky a názory druhého. Naučíte sa ako si nastaviť hranice v situáciách, ktoré negatívne vplývajú na vaše sebahodnotenie. 
 • Dávať skutočnú spätnú väzbu - nezraňujúcu, ale nápomocnú tomu druhému v jeho raste a rozvoji. Spätná väzba nie je kritika a je veľmi dôležitá pre akékoľvek vzťahy.


Všetky naše NLP kurzy sú zážitkové a zamerané prakticky s cieľom skutočne si osvojiť nové zručnosti. Preberané techniky prežijete v troch rôznych rolách – ako koučovaný, kouč a nezávislý pozorovateľ. V každej z nich získate inú skúsenosť. 


Kurz NLP Practitioner pozostáva z 9 modulov. Každý modul trvá 2 víkendové dni (v čase od 9:30 do 17:00 hod.). Intervaly medzi jednotlivými modulmi sú niekoľko týždňové, aby ste si získané zručnosti vyskúšali v praxi a zároveň, aby vo vás dobehli spustené procesy a ustálili sa. Kurz je ukončený medzinárodným certifikátom. Maximálny počet účastníkov v skupine je 9 osôb.

 

Cena kurzu je 2 268 EUR vrátane DPH, po dohode možnosť rozloženia platby.


V cene kurzu získate: 

 • 9 modulov (18 dní) + certifikácia (1 deň)
 • Individuálny koučing – 3 x 90 min
 • Možnosť nahradenia 1 vynechaného modulu
 • Prístup do on-line aplikácie, kde sledujete svoje napredovanie


Účastníci o kurze:

„Kurz mi pomohol k tomu, že  som začala robiť veci, ktoré som dovtedy dlho odkladala. Vďaka tomu pociťujem väčšiu spokojnosť sama so sebou.“  Laura 

„Na kurze som sa okrem iného naučil dôverovať svojim rozhodnutiam. Už nepotrebujem mať veci nalinkované.“  Miro
 
„Vďaka kurzu kladiem väčší dôraz na seba a na to, čo ma baví. Môj život mi opäť začal dávať zmysel.“  Monika


Pre koho je kurz určený:

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú chuť sa rozvíjať a niečo vo svojom živote zmeniť. Rovnako ho využijú aj profesionáli, ktorí si chcú osvojiť znalosti z NLP. 


Prihláste sa ešte dnes a zoberte svoj život do svojich rúk!


Termíny jednotlivých modulov:

1.modul   26.-27.10.2019

2.modul   23.-24.11.2019

3.modul   14.-15.12.2019

4.modul   25.-26.1.2020

5.modul   22.-23.2.2020

6.modul   21.-22.3.2020

7.modul   18.-19.4.2020

8.modul   16.-17.5.2020

9.modul   13.-14.6.2020

Certifikácia - termín bude upresnený v priebehu kurzu.

Eva Belešová

Lektorka kurzu

Špecializuje sa na rozvoj jednotlivcov, je lektorkou kurzov NLP Practitioner, NLP Master Practitioner. Certifikát NLP získala v International training institut for communication and NLP Arcturus v Belgicku, ktorý je členom inštitútu New York Training Institut. Vyštudovala Lekársku fakultu v Bratislave, atestáciu má z odboru psychiatria.

Prihláste sa

Udalosť sa už skončila.