Life balance - Intímne vzťahy

Bárdošova 54, Bratislava
20.-21.10.2018
09:30 - 17:00
252 €

Sú to vzťahy medzi ľuďmi, čo dáva životu cenu.

Do akej miery ste ale schopní blízke a kvalitné vzťahy nadviazať a udržať si ich?

V škole sme sa naučili veci ako básnička -ný, -natý, -itý, -ičitý, alebo aký je ročný úhrn zrážok v amazonských pralesoch. O tom ako sa spolu porozprávať, vytvoriť atmosféru dôvery, navzájom sa rešpektovať a porozumieť si, nepadlo ani slovo.

Ak chcete byť tvorcom svojho vlastného života a budovať kvalitné intímne vzťahy so svojimi blízkymi, potrebujete najskôr pochopiť samých seba. Odhaliť a transformovať podvedomé zaužívané vzorce, ktoré vám bránia v nadviazaní, vybudovaní a udržaní kvalitného intímneho vzťahu.

Pripravili sme pre vás workshop z programu “Life balance”, ktoré sú zamerané na váš osobný rozvoj. Výsledkom bude veľmi jasná predstava, ako môžete zlepšiť kvalitu svojich intímnych vzťahov. Osvojíte si praktické zručnosti, ktoré budete schopní používať vo svojom každodennom živote. 

Pre koho je workshop určený?

Workshop je určený pre všetkých, ktorým záleží na ich vzťahoch.

Obsah workshopu:

  • 8 krokov k vytvoreniu kvalitného intímneho vzťahu
  • Kde sa vo vzťahu aktuálne nachádzam a čo to kvalitný intímny vzťah pre mňa znamená
  • Moje túžby, potreby a očakávania vo vzťahu
  • Komunikácia bez hodnotenia a posudzovania, s rešpektom voči sebe a druhému
  • Odkrytie strachov, ktoré bránia v nadviazaní kvalitných intímnych vzťahov a ich transformácia
  • Spojenie sa so srdcom/autenticitou/dušou k prehĺbeniu prepojenia s druhými

Prístup do online platformy:

Bonus pre vás bude prístup do jedinečnej online platformy, v ktorej môžete zaznamenávať svoj vývoj, za účelom dosiahnutia rovnováhy. Workshop aj platforma sú založené na princípoch NLP.

Workshop trvá 2 dni v čase 9:30 – 17:00. Rezervujte si svoje miesto už dnes!

Tom Sova

Lektor workshopu

Prihláste sa

Udalosť sa už skončila.