NLP a spiritualita – víkendový workshop

Paulínyho 8, Bratislava
10.-11.07.2021
09:30 - 17:00
276 €

Moderné výskumy potvrdzujú starodávne spirituálne (duchovné) tradície. Výskumy v oblasti neurológie, psychológie a antropológie dokazujú, že vývoj spirituality - ako vývoj našich schopností preukazovať lásku - je najlepšou cestou, ktorá nás povedie k vytúženej  kvalite života, ktorú nazývame šťastie. Z neurologického a psychologického hľadiska je naše srdce stredom tohto procesu. Symbolicky by sme teda mohli povedať, že budovanie kvalitného života spočíva v schopnosti počúvať svoje srdce alebo v rozvinutí svojej cesty cez srdce.

Na tomto workshope čerpáme inšpiráciu od ľudí, ktorí už vo svojom živote svoje spirituálne a vnútorné ciele realizovali. Od ľudí, ktorých život je príkladom a tvorí inšpiráciu k umeniu žiť, k umeniu lásky, slobody, šťastia, bytia, kreativity a autentickosti. Naučíme sa porozumieť ceste, ktorou išli pred nami. To nám umožní ísť touto cestou naším vlastným autentickým spôsobom.

Na workshope "NLP a spiritualita" prehĺbime prepojenie body-mind-soul. Naučíte sa lepšie počúvať svoje srdce a jeho túžby. A tieto túžby potom previesť do konkrétnych krokov, pretože iba tak ich môžete zrealizovať a dosiahnuť vytúženú kvalitu vášho života. 

Workshop „NLP a spiritualita“ vám prinesie nové porozumenie a mnoho nových perspektív a nástrojov do života. 

 

Požiadavka: ukončený minimálne kurz NLP Practitioner. 

Workshop prebieha 2 dni v čase 9:30 - 17:00 hod. Max. kapacita je 6 účastníkov.

 

Rezervujte si svoje miesto ešte dnes!

Eva Belešová

medzinárodná NLP trénerka

Špecializuje sa na rozvoj jednotlivcov, je lektorkou kurzov NLP Practitioner, NLP Master Practitioner. Certifikát NLP získala v International training institut for communication and NLP Arcturus v Belgicku, ktorý je členom inštitútu New York Training Institut. Vyštudovala Lekársku fakultu v Bratislave, atestáciu má z odboru psychiatria. Je členom The Association for IEMT Practitioners.

Prihláste sa