Objav NLP on-line kurz - február 2021 - cez deň

online cez Zoom
08.-18.02.2021
09:30 - 11:30
72 €

NLP (Neuro-lingvistické programovanie) vychádza zo skutočnosti, že my ľudia sme programovaní našim prostredím. 

Máme naprogramované vzorce na úrovni myslenia, cítenia a správania do nášho podvedomia a tieto vzorce automaticky opakujeme, čiže fungujeme na "autopilote". Opakujeme reakcie, ktoré sa ani nám samým nepáčia a nedokážeme ich len tak zmeniť. Zostávame v nečinnosti a odkladáme akciu, aj keď túžime po vykročení a úspechu. Súhlasíme s niečím, čo v skutočnosti vôbec nechceme.

Príčina týchto reakcii je uložená v našom podvedomí a vychádza z našich predchádzajúcich skúseností a zážitkov. Mnohé z týchto vzorcov, ktoré používame, boli naprogramované, keď sme boli deťmi a používame ich počas celého života. Veľa z nich je užitočných a účinných, umožňujú nám fungovať v každodennom živote, iné nám bránia v tom, čo skutočne chceme dosiahnuť.

S NLP sa naučíte uvedomovať si a meniť staré, limitujúce vzorce vo svojom správaní, myslení a emóciách, uložené vo vašom podvedomí. Naučíte sa komunikovať jasne a efektívne so sebou aj ostatnými, čo vám dá väčší vplyv. Naučíte sa byť menej závislí od programov inštalovaných vašim okolím a žiť viac podľa seba. 

Získate tým hlboké prepojenie so sebou, druhými a svetom okolo seba.

NLP ponúka širokú škálu vedomostí a intervenčných techník, ktoré vám pomôžu napredovať vo vašom vlastnom živote v pracovnej či osobnej oblasti, ako aj vo vašich aktivitách lektora, lídra či kouča. Keď sa naučíte, uvedomovať si svoje programy a meniť tie neužitočné, vytvoríte si viac možností vo svojom osobnom živote, či práci a slobodu žiť život, ktorý vám skutočne vyhovuje a uspokojuje vás.

Na kurze Objav NLP si osvojíte základné princípy NLP. Na vlastnej koži zažijete, čo vám môže NLP priniesť v rámci vášho osobného rozvoja a komunikácie.  Naučíte sa niekoľko intervenčných techník a ďalších nástrojov, ktoré budete schopní okamžite uplatniť vo svojom živote. 

Program kurzu:

1. stretnutie 8.2.2021:

 • Čo je to NLP (neuro-lingvistické programovanie). Aké sú jeho princípy a ich využitie v osobnom aj pracovnom živote.
 • Fungovanie nášho podvedomia a ako s ním pracovať.
 • Štruktúra našich skúseností, limity nášho vnímania a ich dopad na komunikáciu, vzťahy, výsledky. 

2. stretnutie 11.2.2021:

 • Čo je to komunikácia, aké má fázy a aké schopnosti je potrebné zapojiť v komunikácii, aby bola úspešná a efektívna.
 • Verbálna a neverbálna komunikácia.
 • Kognitívne filtre a ich význam v komunikácii (VAKOG, Match/Mismatch, Sort by Self/Other).
 • Ako vytvoriť prostredie dôvery a bezpečia v komunikácii pomocou Rapport.
 • Ako komunikovať s ľuďmi, ktorí sú "negativistickí". 

3. stretnutie 15.2.2021:

 • Stanovovanie cieľov ako cesta k slobode a naplneniu. 
 • Podmienky a pravidlá pre stanovovanie realizovateľných.
 • Úloha vizualizácie pri stanovovaní cieľov.
 • Hodnotová štruktúra a jej prepojenie s motiváciou a emóciami.

4. stretnutie 18.2.2021:  

Zámerom intervenčných techník je pomôcť a dosiahnuť zmenu tam, kde sa nám to nedarí úplne ľahko. Intervencia (čiže zásah) znamená zmenu v podvedomých vzorcoch, ktorá umožní urobiť potrebný krok. Jednou z intervenčných techník využívaných v NLP je kotvenie. Vďaka intervenčnej technike kotvenie, budete schopní previesť disciplínu, odvahu či trpezlivosť z jednej situácie do druhej, alebo oslabiť nepríjemnú emóciu, vďaka čomu dokážete v situácii inak zareagovať.

Dozviete sa

 • Čo to je kotvenie.
 • Aké typy kotiev poznáme.
 • Aké sú princípy kotvenia.
 • Spoločne vytvoríme kotvu a naučíte sa ju používať.

 

Každé zo 4 stretnutí bude prebiehať v čase 9:30 - 11:30 hod cez Zoom. Kurz je interaktívny, súčasťou každej časti sú praktické cvičenia. Kurz prebieha naživo.

Počet účastníkov je limitovaný na max. 9, aby mohol byť zabezpečený individuálny prístup.

Ak sa po absolvovaní tohto kurzu prihlásite do 6 mesiacov na kurz NLP Practitioner, bude vám cena za kurz Objav NLP odpočítaná z ceny kurzu NLP Practitioner.

Prihláste sa ešte dnes a objavte s nami NLP!

Eva Belešová

medzinárodná NLP trénerka

Špecializuje sa na rozvoj jednotlivcov, je lektorkou kurzov NLP Practitioner, NLP Master Practitioner. Certifikát NLP získala v International training institut for communication and NLP Arcturus v Belgicku, ktorý je členom inštitútu New York Training Institut. Vyštudovala Lekársku fakultu v Bratislave, atestáciu má z odboru psychiatria. Je členom The Association for IEMT Practitioners.

Prihláste sa