Objav NLP on-line - november 2021

online cez Zoom
22.11.-02.12.2021
18:00 - 20:00
120 €

NLP (Neuro-lingvistické programovanie) vychádza zo skutočnosti, že my ľudia sme programovaní našim prostredím

Máme naprogramované vzorce na úrovni myslenia, cítenia a správania do nášho podvedomia a tieto vzorce automaticky opakujeme, čiže fungujeme na "autopilote". Opakujeme reakcie, ktoré sa ani nám samým nepáčia a nedokážeme ich len tak zmeniť. Zostávame v nečinnosti a odkladáme akciu, aj keď túžime po vykročení a úspechu. Súhlasíme s niečím, čo v skutočnosti vôbec nechceme.

 

Príčina týchto reakcii je uložená v našom podvedomí a vychádza z našich predchádzajúcich skúseností a zážitkov. Mnohé z týchto vzorcov, ktoré používame, boli naprogramované, keď sme boli deťmi a používame ich počas celého života. Veľa z nich je užitočných a účinných, umožňujú nám fungovať v každodennom živote, iné nám bránia v tom, čo skutočne chceme dosiahnuť.

 

S NLP sa naučíte uvedomovať si a meniť staré, limitujúce vzorce vo svojom správaní, myslení a emóciách, uložené vo vašom podvedomí. Naučíte sa komunikovať jasne a efektívne so sebou aj ostatnými, čo vám dá väčší vplyv. Naučíte sa byť menej závislí od programov nainštalovaných vaším okolím a žiť viac podľa seba. 

 

Získate tým hlboké prepojenie so sebou, druhými a svetom okolo seba.

 

NLP ponúka širokú škálu vedomostí a intervenčných techník, ktoré vám pomôžu napredovať vo vašom vlastnom živote v pracovnej či osobnej oblasti, ako aj vo vašich aktivitách lektora, lídra či kouča. Keď sa naučíte, uvedomovať si svoje programy a meniť tie neužitočné, vytvoríte si viac možností vo svojom osobnom živote, či práci a slobodu žiť život, ktorý vám skutočne vyhovuje a uspokojuje vás.

 

Na kurze Objav NLP si osvojíte základné princípy NLP. Na vlastnej koži zažijete, čo vám môže NLP priniesť v rámci vášho osobného rozvoja a komunikácie.  Naučíte sa niekoľko intervenčných techník a ďalších nástrojov, ktoré budete schopní okamžite uplatniť vo svojom živote.

 

Program kurzu:


1. stretnutie 22.11.2021:

 • NLP (neuro-lingvistické programovanie), jeho princípy a ich využitie v osobnom aj pracovnom živote.
 • Fungovanie nášho podvedomia.
 • Štruktúra našich skúseností, limity nášho vnímania a ich dopad na komunikáciu, vzťahy, výsledky. 

2. stretnutie 25.11.2021:

 • Zmysel komunikácie a fázy komunikácie pri úspešnej a efektívnej komunikácii. 
 • Verbálna a neverbálna komunikácia.
 • Kognitívne filtre a ich význam v komunikácii (VAKOG, Match/Mismatch, Sort by Self/Other).
 • Navodenie prostredia dôvery a bezpečia v komunikácii pomocou Rapport.

3. stretnutie 29.11.2021:

 • Fázy rozvoja a racionálne myslenie. 
 • Outcome model. 
 • Význam konkretizácie a vizualizácie pri stanovovaní a dosahovaní cieľov.
 • Hodnotová štruktúra a motivácia.

4. stretnutie 02.12.2021:  

 • Význam našich emócii a práca s nimi.
 • Ako zvládať náročné a stresujúce situácie.
 • Intervenčné techniky - reframing.

 

Každé zo 4 stretnutí bude prebiehať v čase 18:00 - 20:00 hod cez Zoom.

 

Kurz je interaktívny, súčasťou každej časti sú praktické cvičenia. Kurz prebieha naživo. Počet účastníkov je limitovaný na max. 9, aby mohol byť zabezpečený individuálny prístup.

 

Ak sa po absolvovaní tohto kurzu prihlásite do 6 mesiacov na kurz NLP Practitioner, bude vám cena za kurz Objav NLP odpočítaná z ceny kurzu NLP Practitioner.


Prihláste sa ešte dnes a objavte s nami NLP!

Eva Belešová

medzinárodná NLP trénerka

Špecializuje sa na rozvoj jednotlivcov, je lektorkou kurzov NLP Practitioner, NLP Master Practitioner. Certifikát NLP získala v International training institut for communication and NLP Arcturus v Belgicku, ktorý je členom inštitútu New York Training Institut. Vyštudovala Lekársku fakultu v Bratislave, atestáciu má z odboru psychiatria. Je členom The Association for IEMT Practitioners.

Prihláste sa