Transpersonal Life Balance Coach/Trainer

Bárdošova 54, Bratislava
16.05.2019-24.04.2020
09:30 - 17:00
3 168 €

Väčšina problémov, s ktorými sa v súčasnej dobe stretávame v našej spoločnosti sa vzťahuje k strate zmysluplnosti a významu. Syndróm vyhorenia, znudenie, či depresia sú často následkom dlhotrvajúceho pocitu, že náš život nemá zmysel. Je to prirodzený následok toho, že žijeme v spoločnosti, ktorá je založená hlavne na kvantitatívnych kritériách

Súťaživosť na materiálnej, finančnej a ekonomickej úrovni sa stala normou. Význam ľudí sa obmedzil na schopnosť dosahovať výsledky podľa noriem a potrieb systému, nie podľa ich vlastných potrieb. Výsledkom je, že sa odcudzujeme od samých seba a aj od seba navzájom.

V nadväznosti na to, čoraz viac ľudí hľadá určitú formu profesionálnej psychickej pomoci. Snažia sa v tomto chaose nájsť poriadok a znovu uvidieť svetlo. Vhodná forma pomoci, ale nie je jednoznačne daná, pretože každý z nás potrebuje niečo iné. Výsledkom klasickej pomoci je klient závislý na terapeutovi. Klient sa „uzdraví“ s pomocou človeka, ktorého si zaplatí. 

V praxi sa, ale toto uzdravenie väčšinou zaoberá len odstránením symptómov, alebo potvrdením role obete. Klientovi zostáva pocit bezmocnosti a bezvýznamnosti. To podporuje v súčasnej dobe prevažujúcu sociálnu a ekonomickú logiku a v dlhodobom horizonte vedie k potvrdeniu a vyhroteniu problému.

Tréning Transpersonal Life Balance Coach vytvára spirituálny model zmysluplnosti. Za umením koučovať je totiž omnoho viac než len dokonalá znalosť komunikačných a intervenčných techník.

Čomu sa budeme venovať:

V priebehu kurzu sa budeme venovať 7-im aspektom, ktoré hrajú v našom živote dôležitú rolu:

 • Life balance: Práca
 • Life balance: Intímne vzťahy
 • Life balance: Priatelia
 • Life balance: Voľný čas
 • Life balance: Zdravie
 • Life balance: Spiritualita
 • Life balance: Rodina

V rámci týchto aspektov sa zameriame na rast, rozvoj, emancipáciu a transcendenciu. Iba takáto spirituálna (nie religiózna) perspektíva vytvorí zdravý základ pre udržateľný liečivý proces vedený v láske, slobode a mieri. 

Cieľom koučovania by totiž malo byť umožniť klientovi, aby našiel zmysluplný život, pre ktorý by bol ochotný aj zomrieť. Zaistiť, aby klient nebol na koučovi závislý. Postarať sa o to, aby klient na základe použitia vlastnej vnútornej sily došiel k seba-bytiu.


Cieľ kurzu:

Je naučiť sa umeniu Spirituálneho bojovníka. Stať sa človekom, ktorý sa naučil chodiť po svojej tŕnistej životnej ceste, a ktorý najskôr mení seba a až potom svoje okolie. Stať sa tým, kto z vlastnej skúsenosti vie, čo znamená transformácia a ktorý si rozvinul súcitnosť ako základný postoj. Človekom, ktorého samotná prítomnosť má vplyv na fungovanie druhého. 

Preto je potrebné rozvinúť schopnosť nesúdiť a byť zo srdca prítomný. Táto forma prítomnosti je základným predpokladom pre prevádzanie akýmikoľvek technikami a intervenciami. Iba tak je možné u klienta spustiť skutočný proces transformácie. Koučing sa tak postupne z umenia stane bytím.


Pre koho je tréning určený:

Kurz Transpersonal Life balance Coach je nadstavbou NLP Master Practitioner. Zameriava sa na profesionálov, ktorý chcú začať pracovať, alebo už pracujú s vedením, trénovaním a koučovaním jednotlivcov, tímov alebo organizácií. Okrem toho je kurz otvorený každému, kto chce hlbšie rozvinúť schopnosť koučovať samého seba.

V prípade, že máte o tento kurz záujem, ale nemáte znalosti z NLP, kontaktujte nás a spoločne zistíme, či je tento tréning pre vás vhodný.


Užitočné informácie:

Kurz pozostáva z 12 modulov. Každý modul trvá pracovné 2 dni (v čase od 9:30 do 17:00 hod.) Tréning je ukončený skúškou s medzinárodným certifikátom. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12 osôb.

Cena kurz je 3 168 EUR vrátane DPH, po dohode možnosť rozloženia platby.

K dispozícií dostanete:

 • 8 manuálov Life balance, ktoré môžete voľne používať vo svojej praxi. Vďaka nim môžete začať sami trénovať alebo koučovať.
 • Prístup do on-platformy
 • Prístup do on-line aplikácie, ktorá graficky znázorní váš rozvoj a podporí vás.
 • Osobnú podporu trénera a skupinovú podporu po celú dobu tréningu.


Prihláste sa na kurz a naučte sa umeniu skutočného kouča!


Termíny jednotlivých modulov:

1.modul   16. – 17.5.2019

2. modul   13. - 14.6.2019

3. modul   18. - 19.7.2019

4. modul   22. - 23.8.2019

5. modul   19. - 20.9.2019

6. modul   17. - 18.10.2019

7. modul   14. - 15.11.2019

8. modul   12. - 13.12.2019

9. modul   16. - 17.1.2020

10. modul   13. - 14.2.2020

11. modul   12. - 13.3.2020

12. modul   23. - 24.4.2020

 

Tom Sova

Medzinárodný NLP tréner

Tom je medzinárodný NLP tréner. Spoluzakladateľ NLP Mezinárodní centrum v Prahe. A spoluautor workshopov „Life balance“.

Prihláste sa

Udalosť sa už skončila.