Úvod do NLP - prednáška

Bárdošova 54, Bratislava
10.12.2019
18:00 - 20:00
0 €

NLP pracuje s vnútorným nastavením človeka.

Vďaka veľmi účinným NLP technikám môžeme zmeniť naše zaužívané vzorce správania, cítenia a myslenia, čo nám umožní dosiahnuť  v živote zmenu, po ktorej túžime. Tieto zmeny vedú k väčšej vnútornej slobode a mieru.

Z rôznych zdrojov získavame informácie, ktoré sú zaujímavé a užitočné, ale ich použitie v každodennom živote často viazne. Tieto poznatky zostávajú iba v rovine informácii a často ich nedokážeme integrovať do svojho vnútra tak, aby sa stali našou samozrejmou súčasťou a dokázali sme ich využívať a používať v praxi.

Každá zmena totiž musí byť v súlade s našim vnútrom a k tomu je potrebná práve zmena starých vzorcov, ktoré túto zmenu nepodporujú a bránia jej.

Pomocou techník NLP môžeme lepšie spoznať samých seba, náš hodnotový systém, či spôsob myslenia. Naučíme sa odhaliť a zmeniť neužitočné vzorce a návyky. Tieto znalosti a techniky sú využiteľné vo všetkých oblastiach nášho života - práca, intímne vzťahy, priatelia, voľný čas, zdravie, rodina či spiritualita.

Na bezplatnej prednáške „Úvod do NLP“ sa dozviete, čo je NLP, aké sú jeho základné princípy a ako vám môže v živote pomôcť, ak sa prihlásite na náš kurz NLP Practitioner. 

Ak ste zvedavý, čo všetko sa môžete naučiť, kam sa v živote môžete posunúť, prihláste sa na našu bezplatnú prednášku!

Prednáška sa koná 10.12.2019 v čase 18:00 – 20:00 hod.
 

Eva Belešová

medzinárodná NLP trénerka

Špecializuje sa na rozvoj jednotlivcov, je lektorkou kurzov NLP Practitioner, NLP Master Practitioner. Certifikát NLP získala v International training institut for communication and NLP Arcturus v Belgicku, ktorý je členom inštitútu New York Training Institut. Vyštudovala Lekársku fakultu v Bratislave, atestáciu má z odboru psychiatria. Je členom The Association for IEMT Practitioners.

Prihláste sa

Kapacita bola naplnená, nie je možné sa prihlásiť.