Úvod do NLP - prednáška

Bárdošova 54, Bratislava
14.05.2019
17:30 - 19:30
0 €

NLP pracuje s vnútorným nastavením človeka.

Vďaka veľmi účinným technikám môžete zmeniť zaužívané vzorce správania, cítenia a myslenia, čo vám umožní dosiahnuť zmenu, po ktorej túžite.

Z rôznych zdrojov získavame informácie, ktoré sú zaujímavé a užitočné, ale ich použitie v každodennom živote často viazne. Tieto poznatky zostávajú iba v rovine informácii a nedokážeme ich integrovať do svojho vnútra tak, aby sa stali našou samozrejmou súčasťou a dokázali sme ich využívať a používať v praxi.

Každá zmena totiž musí byť v súlade s našim vnútrom a k tomu je potrebná práve zmena starých vzorcov, ktoré túto zmenu nepodporujú a bránia jej.

Pomocou techník NLP spoznáte lepšie samých seba, váš hodnotový systém, či spôsob myslenia. Naučíte sa odhaliť a zmeniť neužitočné vzorce a návyky. Tieto znalosti a techniky sú využiteľné vo všetkých oblastiach vášho života - práca, intímne vzťahy, priatelia, voľný čas,  zdravie, rodina a spiritualita.

Na našej bezplatnej prednáške „Úvod do NLP“ sa dozviete, čo je NLP, aké sú jeho základné princípy a ako vám môže v živote pomôcť.

Ak ste zvedavý, čo všetko sa môžete naučiť, kam sa v živote môžete posunúť, prihláste sa na našu bezplatnú prednášku!

Prednáška sa koná 14.5.2019 v čase 17:30 – 19:30 hod.
 

Eva Belešová

medzinárodný NLP tréner

Prihláste sa

Kapacita bola naplnená, nie je možné sa prihlásiť.