0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP
Menu
Menu
0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP
 • Za pomoci online merania “Leadership” zistíme, aký je váš preferovaný štýl vedenia ľudí. Či ste ako líder pre ľudí vo svojom tíme inšpiratívny a aký vplyv na nich máte. Zistíme, či ich dokážete motivovať.

 

 • Zameriavame sa na 6 leadership štýlov. Každá z týchto rolí je súčasťou potenciálu a schopností lídra. Široký záber lídra sa prejavuje mierou, akou je schopný pružne prechádzať z jednej roly do druhej. Každá z rolí sa vyznačuje špecifickými schopnosťami. 

 

 • Vďaka meraniu zistíme, aké kompetencie máte a dokážete ich používať, a ktoré kompetencie je potrebné u vás rozvinúť. Aká je vaša preferovaná rola lídra pri vedení ľudí v tíme. Či ste ako líder zameraný na Úlohy, ktoré obnášajú plánovanie, organizovanie, ovládanie, koordinovanie a kontrolovanie. Alebo ste zameraný na Ľudí, čo zahŕňa sprevádzanie, vzťahy, podporu. Čo je efektívne v danom kontexte, závisí od fázy rozvoja tímu, na potrebách a možnostiach ľudí v tíme.

 

 • Pri vypĺňaní merania budete mať možnosť zamyslieť sa aj nad tým, v akej fáze rozvoja sa nachádzate vy osobne, váš tím a organizácia. Zistíte, aká úroveň rozvoja je podľa vás potrebná a užitočná pre realizáciu definovanej strategickej ambície. 

 

Meranie vám dá odpovede aj na nasledujúce otázky:

 • Ako môžem ako líder zvýšiť svoj vplyv?
 • Čo je potrebné k tomu, aby som bol úspešný?
 • Aký vplyv má moje konanie na výkonnosť a rozvoj tímu?
 • Ktoré možnosti rozvoja povedú k realizácii definovaných strategických ambícii?

Psychometrické meranie “Leadership štýly” sa skladá z 3 častí:

 • úvodný rozhovor – spoločne určíme strategickú ambíciu a kontext merania, aby vám meranie prinieslo, čo najväčší úžitok a efekt.
 • samotné online meranie – po nastavení kontextu, strategickej ambície a úhrade ceny za meranie, vám bude e-mailom zaslaný prístup k samotnému meraniu.

 

Meranie prebieha on-line, trvá 45 – 60 minút. Inštrukcie ako pri meraní postupovať vám budú zaslané e-mailom spolu s prístupom.

 

 • interpretácia výsledkov merania a navrhnutie ďalších krokov – výsledky vášho merania sú po skončení odoslané vášmu konzultantovi, s ktorým si dohodnete termín interpretácie. Tá trvá približne 1,5 – 2 hodiny, prednostne prebieha osobne, ale môžeme sa dohodnúť aj na online interpretácii. Po interpretácii získate výstup z merania vo forme PDF reportu.

 

Online meranie “Leadership štýly” 

Cena: 228 vrátane DPH.

 

Meranie “ Štýly myslenia” ( cena 252 EUR) + “Leadership štýly” (cena 228 EUR)  cena 336 vrátane DPH namiesto 480 EUR

 

Tešíme sa na vašu účasť!

Milena Laciakova
Milena Laciakova
2021-12-15
Evka je ozaj výnimočný človek a nesmierne dobrá terapeutka. Ma zvláštny talent dostať sa pod povrch veci a pomoct odhaliť to, čo je skryté a to, čo sami nevidíme. Kurz NLP mi pomohol v mnohých oblastiach života, od súkromnej až po pracovnú. Ale to, čo bolo pre mna najväčším prínosom, bolo lepšie porozumenia samej seba a ľudí okolo mna. Na kurzoch NLP Evka vyučuje jednoduché, ale pritom učinné techniky, vďaka ktorým sa zlepší vaša kvalita života. Výnimočné bolo pre mna najmä zistenie, že to ako myslíme, nás ovplyvňuje po všetkych stránkach a najmä to, že to vieme kedykoľvek zmeniť. Este som sa nestretla s terapeutom, ktorý by sa za tak krátky čas dokázal dostať pod povrch a do hĺbky problému. Evku môzem ako trénerku i terapeutku naozaj iba odporučiť.
Miroslava Masova
Miroslava Masova
2021-12-15
Kurz NLP Practitioner bol pre mňa veľkým prínosom a obohatením. Bola to najlepšia investícia a najlepší kurz v oblasti sebarozvoja a sebapoznania, ktorý som doteraz absolvovala a som vďačná za každú chvíľu strávenú na kurze. Bola to skúsenosť, ktorá zmenila môj osobný i profesionálny život k lepšiemu. Vďaka kurzu som posunula svoje komunikačné zručnosti na vyššiu úroveň a môžem ich aplikovať vo všetkých oblastiach života; umožnilo mi to lepšie porozumieť sebe aj ľudom okolo mňa, zlepšiť kvalitu vzťahov, naučiť sa vedome pracovať s emóciami (napr. nevyhýbať sa nepríjemným situáciám) a nastaviť si hranice v komunikácii. Evku považujem za inšpiratívnu školiteľku a vnímavého človeka. Páčil sa mi jej úprimný záujem o druhých, jej ochota vypočuť a pomôcť človeku poznať svoje vlastné hodnoty, zorientovať sa v sebe, uvedomiť si neužitočné vzorce myslenia a správania a zmeniť ich do novej lepšej podoby, určiť si priority, stanoviť si dosiahnuteľné ciele a tešiť sa z výsledkov. Evka bola pre mňa veľkou podporou počas kurzu, i nad jeho rámec. Naučila ma veľa skvelých techník, ktoré sa stali samozrejmou súčasťou môjho života. Ešte raz veľká vďaka! Mia Mášová
lucia hutkova
lucia hutkova
2021-12-14
Kurzy NLP s Evkou Belešovou považujem za veľký prínos do života. Hlboké porozumenie spôsobov myslenia, emócií, presvedčení, či očakávaní a efektívne nástroje ako s nimi pracovať mi priniesli hlbší kontakt so sebou, možnosť vyjsť z neužitočných automatizmov, nové možnosti voľby a aj lepšie pochopenie iných. Predtým som absolvovala niekoľko kurzov osobného rozvoja, no až na kurzoch s Evkou som našla skutočnú kvalitu, profesionalitu, rozsiahle znalosti, hĺbku a dlhodobý efekt. Výhodou kurzov je aj to, že sa pracuje v malých skupinách, takže Evkin prístup je takmer individuálny a nekončí uplynutím hodín kurzu. Odporúčam zažiť.
Vladimir Garaj
Vladimir Garaj
2021-12-13
Kurz NLP Practitioner som absolvoval v rokoch 2020-2021. Určite by som ho odporučil väčšine ľudí, ktorí chcú zlepšiť či už kvalitu svojich vzťahov, alebo pozdvihnúť úroveň sebapoznania. Pod vedením skúsenej lektorky Evky Belešovej som získal lepší prehľad nielen v tom ako komunikovať s druhými, ale predovšetkým mi kurz pomohol otvoriť dvere k sebe samému. Sebarozvoj je celoživotná cesta a NLP je na tejto ceste jedným z dôležitých míľnikov a z môjho pohľadu zároveň aj dobrou investíciou. Do skúseností, do vedomostí, do porozumenia...
Katarína Bako
Katarína Bako
2021-10-18
Kurz NLP Practicioner mi veľmi pomohol v pochopení toho, ako fungujú u ľudí emócie, ako s nimi pracovať a nebyť v ich moci. Zlepšilo sa aj moje chápanie medziľudských vzťahov a posun je aj v pracovnej oblasti. Evka Belešová je naozaj odborník na NLP a jej prístup založený na snahe o hlboké porozumenie je veľmi obohacujúci a odporúčam ju aj ako osobnú terapeutku.
Martina Magic
Martina Magic
2021-10-15
Počas kurzu NLP Practitioner (2020 - 2021) som objavila veľmi efektívne nástroje, ktoré mi pomáhajú byť lepšou mamou a partnerkou a tiež poznatky z tohto kurzu využívam pri koučovaní klientov. Som veľmi rada, že som objavila Evu Belešovú, pretože ako trénerka a človek stelesňuje presne to, čo som potrebovala pre svoj ďalší rozvoj: nesmiernu profesionalitu a odbornosť, ktorú zároveň vie trpezlivo podávať ďalej a tiež ľudskosť, príjemnú spoločnosť a autentickosť. Viem to porovnať aj s inými kurzami NLP a som nesmierne rada, že sa mi napokon čakanie vyplatilo a ja som mohla kurz NLP absolvovať v NLP Centrum. Všetkým, ktorí chcú žiť naplno, zvedomiť si svoje limity a získať cenné nástroje ako žiť lepší život, veľmi odporúčam Evkine kurzy.
divider (1)
Ladislav Jarina
milan.frano@wooacademy.sk
Psychometrické meranie “Leadership štýly”