0.000
Košík je prázdny Kurzy NLP
Menu
Menu
0.000
Košík je prázdny Kurzy NLP
Verbálna komunikácia

Verbálna komunikácia

Miesto konania: Paulínyho 8, Bratislava
Termín konania: 2.6.2022

156.00s DPH

NLP ako nový prístup k životu

divider (1)

V komunikácii je kladenie otázok kľúčové. Otázky pomáhajú vytiahnuť poznanie, ktoré druhí alebo my sami máme, ale nemáme k nemu prístup. Zmyslom pýtania sa je obrátiť pozornosť dovnútra a objavovať to, čo bolo myslené, ale nebolo vyslovené. Tým sa komunikácia stáva jasnou a konkrétnou, čo prispieva k porozumeniu.

Aký je prínos kurzu?

divider (1)
  • Prehĺbite si porozumenie voči odlišnému vnímaniu sveta a situácii, vďaka čomu lepšie porozumiete druhým a budete s nimi schopní efektívnejšie komunikovať.
  • Spoznáte rôzne spôsoby komunikácie a naučíte sa ich používať. Tým získate pružnosť a budete schopní prispôsobiť svoju komunikáciu druhým, čím posilníte ich dôveru vo vás.
  • Osvojíte si otázky, ktoré prehlbujú uvedomenie a vytiahnu poznanie, ktoré druhí majú, ale nemajú k nemu vedomý prístup.

Čo sa na kurze naučíte?

divider (1)
Univerzalna_ikona_6

Komunikačné kanály = prezentačné systémy (VAKOG)

Pri prijímaní a spracovaní informácii používame rôzne kanály, podľa NLP prezentačné systémy.

Prezentačný systém je kanál, prostredníctvom ktorého spracovávame skúsenosti a prezentujeme sami sebe okolitý svet.

Ak chceme pri komunikácii doručiť správu druhému, potrebujeme ju preložiť do jazyka, ktorým prijíma a komunikuje on.

Univerzalna_ikona_2

Jazykové vzorce = metamodel jazyka

Ide o súhrn jazykových vzorcov slúžiacich k poznaniu vzťahu medzi používaným jazykom /rečou/ a skutočnou skúsenosťou.

Je to nástroj, ktorý robí komunikáciu konkrétnejšiu, presnejšiu, efektívnejšiu. 

Slúži ako spojenie medzi vyjadrovaním sa a skúsenosťou. Učí toho, kto počúva, ako počúvať a ako reagovať na použitú formu reči, aj obsah.

Univerzalna_ikona_7

Kognitívne filtre

Informácie prichádzajúce z okolia, alebo nášho vnútra filtrujeme. Väčšia časť z týchto podnetov, informácii, cez tieto filtre neprejde. Nie sme schopní ich zaznamenať. 

To, čo zaznamenávame sa líši v závislosti na okolnostiach.

Na základe poznania kognitívnych filtrov je možné zefektívniť komunikáciu s druhým (klientom) a zároveň rozšíriť jeho mapu sveta – uvedomovanie si.

Ako a kde kurz prebieha?

divider (1)

Všetky naše NLP kurzy sú zážitkové a zamerané prakticky s cieľom skutočne si osvojiť nové zručnosti. Preberané techniky prežijete v troch rôznych rolách – ako koučovaný, kouč a nezávislý pozorovateľ. V každej z nich získate inú skúsenosť. 

Kurz sa koná 2.6.2022 na adrese Paulínyho 8, Bratislava, v čase 9:30 – 17:00 hod.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 6 osôb.

Cena kurzu 156 EUR (s DPH).

Kurz prebieha v spolupráci so SAKo – Slovenská asociácia koučov. Pre členov asociácie SAKo 120 EUR (s DPH).

Čo hovoria účastníci o kurze?

divider (1)
Milena Laciakova
Milena Laciakova
2021-12-15
Evka je ozaj výnimočný človek a nesmierne dobrá terapeutka. Ma zvláštny talent dostať sa pod povrch veci a pomoct odhaliť to, čo je skryté a to, čo sami nevidíme. Kurz NLP mi pomohol v mnohých oblastiach života, od súkromnej až po pracovnú. Ale to, čo bolo pre mna najväčším prínosom, bolo lepšie porozumenia samej seba a ľudí okolo mna. Na kurzoch NLP Evka vyučuje jednoduché, ale pritom učinné techniky, vďaka ktorým sa zlepší vaša kvalita života. Výnimočné bolo pre mna najmä zistenie, že to ako myslíme, nás ovplyvňuje po všetkych stránkach a najmä to, že to vieme kedykoľvek zmeniť. Este som sa nestretla s terapeutom, ktorý by sa za tak krátky čas dokázal dostať pod povrch a do hĺbky problému. Evku môzem ako trénerku i terapeutku naozaj iba odporučiť.
Miroslava Masova
Miroslava Masova
2021-12-15
Kurz NLP Practitioner bol pre mňa veľkým prínosom a obohatením. Bola to najlepšia investícia a najlepší kurz v oblasti sebarozvoja a sebapoznania, ktorý som doteraz absolvovala a som vďačná za každú chvíľu strávenú na kurze. Bola to skúsenosť, ktorá zmenila môj osobný i profesionálny život k lepšiemu. Vďaka kurzu som posunula svoje komunikačné zručnosti na vyššiu úroveň a môžem ich aplikovať vo všetkých oblastiach života; umožnilo mi to lepšie porozumieť sebe aj ľudom okolo mňa, zlepšiť kvalitu vzťahov, naučiť sa vedome pracovať s emóciami (napr. nevyhýbať sa nepríjemným situáciám) a nastaviť si hranice v komunikácii. Evku považujem za inšpiratívnu školiteľku a vnímavého človeka. Páčil sa mi jej úprimný záujem o druhých, jej ochota vypočuť a pomôcť človeku poznať svoje vlastné hodnoty, zorientovať sa v sebe, uvedomiť si neužitočné vzorce myslenia a správania a zmeniť ich do novej lepšej podoby, určiť si priority, stanoviť si dosiahnuteľné ciele a tešiť sa z výsledkov. Evka bola pre mňa veľkou podporou počas kurzu, i nad jeho rámec. Naučila ma veľa skvelých techník, ktoré sa stali samozrejmou súčasťou môjho života. Ešte raz veľká vďaka! Mia Mášová
lucia hutkova
lucia hutkova
2021-12-14
Kurzy NLP s Evkou Belešovou považujem za veľký prínos do života. Hlboké porozumenie spôsobov myslenia, emócií, presvedčení, či očakávaní a efektívne nástroje ako s nimi pracovať mi priniesli hlbší kontakt so sebou, možnosť vyjsť z neužitočných automatizmov, nové možnosti voľby a aj lepšie pochopenie iných. Predtým som absolvovala niekoľko kurzov osobného rozvoja, no až na kurzoch s Evkou som našla skutočnú kvalitu, profesionalitu, rozsiahle znalosti, hĺbku a dlhodobý efekt. Výhodou kurzov je aj to, že sa pracuje v malých skupinách, takže Evkin prístup je takmer individuálny a nekončí uplynutím hodín kurzu. Odporúčam zažiť.
Vladimir Garaj
Vladimir Garaj
2021-12-13
Kurz NLP Practitioner som absolvoval v rokoch 2020-2021. Určite by som ho odporučil väčšine ľudí, ktorí chcú zlepšiť či už kvalitu svojich vzťahov, alebo pozdvihnúť úroveň sebapoznania. Pod vedením skúsenej lektorky Evky Belešovej som získal lepší prehľad nielen v tom ako komunikovať s druhými, ale predovšetkým mi kurz pomohol otvoriť dvere k sebe samému. Sebarozvoj je celoživotná cesta a NLP je na tejto ceste jedným z dôležitých míľnikov a z môjho pohľadu zároveň aj dobrou investíciou. Do skúseností, do vedomostí, do porozumenia...
Katarína Bako
Katarína Bako
2021-10-18
Kurz NLP Practicioner mi veľmi pomohol v pochopení toho, ako fungujú u ľudí emócie, ako s nimi pracovať a nebyť v ich moci. Zlepšilo sa aj moje chápanie medziľudských vzťahov a posun je aj v pracovnej oblasti. Evka Belešová je naozaj odborník na NLP a jej prístup založený na snahe o hlboké porozumenie je veľmi obohacujúci a odporúčam ju aj ako osobnú terapeutku.
Martina Magic
Martina Magic
2021-10-15
Počas kurzu NLP Practitioner (2020 - 2021) som objavila veľmi efektívne nástroje, ktoré mi pomáhajú byť lepšou mamou a partnerkou a tiež poznatky z tohto kurzu využívam pri koučovaní klientov. Som veľmi rada, že som objavila Evu Belešovú, pretože ako trénerka a človek stelesňuje presne to, čo som potrebovala pre svoj ďalší rozvoj: nesmiernu profesionalitu a odbornosť, ktorú zároveň vie trpezlivo podávať ďalej a tiež ľudskosť, príjemnú spoločnosť a autentickosť. Viem to porovnať aj s inými kurzami NLP a som nesmierne rada, že sa mi napokon čakanie vyplatilo a ja som mohla kurz NLP absolvovať v NLP Centrum. Všetkým, ktorí chcú žiť naplno, zvedomiť si svoje limity a získať cenné nástroje ako žiť lepší život, veľmi odporúčam Evkine kurzy.

Lektor kurzu

Eva Belešová
sebarozvoj-nlp
Mám bohaté skúsenosti predovšetkým s rozvojom jednotlivcov a využitím NLP v terapii. Certifikáty v rámci NLP som získala v Cognitio-Scan v Prahe a International training institut for communication and NLP Arcturus v Belgicku. Vyštudovala som Lekársku fakultu v Bratislave, mám atestáciu z odboru psychiatria a 9 ročnú prax v tomto odbore. Som členom The Association for IEMT Practitioners.