On-line meranie "Štýly myslenia"

Myslenie je kľúčovým prvkom v tom, či budete úspešní a efektívni pri dosahovaní vašich cieľov. Pomocou psychometrického on-line merania "Štýly myslenia" zistíme, aký je váš preferovaný spôsob myslenia a hodnotová štruktúra v určitej situácii a či vás váš spôsob myslenia podporuje v dosiahnutí vášho zámeru a cieľa, alebo naopak.

Meranie sa skladá z 3 častí:

  • nastavenie kontextu 
  • samotné on-line meranie
  • interpretácia výsledkov a navrhnutie ďalších krokov k prípadnej zmene myslenia

Pre koho je určené

Jednotlivci

Získate ucelený obraz o tom, ako v danej situácii premýšľate, čo je pre vás dôležité a či to podporí dosiahnutie vášho cieľa.

Tímy

Každý tím tvoria jednotlivci. A tí majú rôzne spôsoby myslenia. S nami im porozumiete a zistíte, nakoľko sa individuálne hodnoty zhodujú s hodnotami tímovými.

Organizácie

Do vašej spoločnosti prinesieme spoluprácu medzi jednotlivými tímami a oddeleniami tak, aby sledovali a napĺňali spoločné ciele.

On-line meranie "Leadership štýly"

Pri tomto on-line meraní zistíme aký je váš preferovaný štýl vedenia ľudí. Či ste ako líder pre ľudí vo svojom tíme inšpiratívny a aký dopad na nich máte, či ich dokážete motivovať.

Zároveň zistíme, či váš spôsob myslenia vás ako lídra podporuje v tom byť úspešným a inšpiratívnym lídrom.

Čo vám merania prinesú?

Uvedomenie si spôsobu vášho premýšľania.

Odhalenie skrytého potenciálu a talentu.

Vedomá účasť celého tímu na dosahovaní cieľov.

Odhalenie vašich stratégii.

Efektívnejší a cielenejší rozvoj.

Úspora času a peňazí.

Dohodnite si konzultáciu