0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP
Menu
Menu
0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP

Psychometrické merania

“Či budete v niečom úspešní, nezávisí od toho, aké sú vaše momentálne kompetencie či spôsob myslenia. Závisí to od toho, čo ste ochotní pre úspech urobiť.”

Pomocou psychometrických meraní zmapujeme váš aktuálny stav a navrhneme potrebné kroky k tomu, aby ste dosiahli to, čo ste si zaumienili.

psychometrické merania (1)

Ponúkame vám 2 typy psychometrických meraní:

divider (1)

Meranie “Štýly myslenia” 

Tento spôsob vám poskytne ucelený obraz o vašom spôsobe myslenia, hodnotovej štruktúre a zaužívaných stratégiách v určitej situácii.

Meranie “Leadership štýly”

Spolu zistíme, aký je váš preferovaný štýl vedenia ľudí. Či ste ako líder pre ľudí vo svojom tíme inšpiratívny a aký vplyv na nich máte. Zistíme, aké kompetencie máte a dokážete ich používať, a ktoré kompetencie je potrebné u vás rozvinúť.

Ako prebiehajú psychometrické merania:

divider (1)
Univerzalna_ikona_2

Úvodný rozhovor

spoločne určíme kontext merania, aby vám meranie prinieslo, čo najväčší úžitok a efekt.

Úvodný rozhovor trvá 30 min.

Univerzalna_ikona_4

Samotné online meranie

po nastavení kontextu vám e-mailom zašleme prístup do aplikácie, cez ktorú meranie prebieha. Zároveň vám priložíme potrebné inštrukcie.

V závislosti od typu merania je orientačná doba trvania 45 – 120 minút. 

Výsledky vášho merania sú po skončení automaticky odoslané vášmu konzultantovi, s ktorým si dohodnete termín interpretácie.

Univerzalna_ikona_5

Interpretácia výsledkov merania a navrhnutie ďalších krokov

Dĺžka trvania interpretácie výsledkov závisí od typu merania. Orientačne sa pohybuje v rozmedzí 1,5 – 2,5 hodiny.

Interpretácia výsledkov prebieha prednostne osobne, je možné sa dohodnúť aj na online interpretácii.

Po interpretácii získate výstup z merania vo forme PDF reportu.

Prihlásiť sa môžete tu.

divider (1)