Čo je NLP?

31.7.2018
Eva Belešová

NLP skúma fungovanie ľudskej mysle: ako premýšľame, ako rozvíjame naše túžby, ciele a strachy, ako sa motivujeme, vytvárame vzťahy, dávame význam našim skúsenostiam. Je prostriedkom ku skvalitneniu života prostredníctvom sebapoznania.

NLP (neuro-lingvistické programovanie) je štúdium štruktúry subjektívnych skúseností - vzťahu medzi mysľou, jazykom, emóciami a modelmi správania. Je to psychológia interpersonálnej a intrapersonálnej inteligencie a komunikácie.

NLP skúma fungovanie ľudskej mysle: ako premýšľame, ako rozvíjame naše túžby, ciele a strachy, ako sa motivujeme, vytvárame vzťahy, dávame význam našim skúsenostiam. Je prostriedkom ku skvalitneniu života prostredníctvom sebapoznania.

Ak si uvedomíte, že premýšľate v obrazoch, či zvukoch a slovách, môžete oveľa jednoduchšie zmeniť spôsob svojho myslenia tým, že zmeníte obraz alebo zvuk. Vďaka tomu môžete pretvárať svoje myšlienky, ovplyvniť svoju motiváciu, kreativitu, správanie. 

Použitím základných princípov NLP ako filtra, cez ktorý sa dívate na svet, uvidíte iný svet, než doposiaľ, pochopíte druhých úplne novým spôsobom a zistíte, čo všetko je v živote možné.

NLP vedie k uvedomeniu si a pochopeniu rozdielu medzi vašim vnímaním a skutočnou realitou. Pomáha rozbiť syndróm „Ja som stredom vesmíru“, kedy sme posadnutí „sebou“ a všetko berieme osobne. Až potom dokážeme upriamiť pozornosť na svet okolo nás, iných ľudí a skutočne im porozumieť a byť súcitní. NLP môže byť návodom ako pristupovať ku vzťahom, narábať s nimi, a hlavne najdôležitejším vzťahom v našom živote - vzťahom samých k sebe.

Je vnímavé voči emóciám. Prostredníctvom neho pochopíte ako emócie fungujú a ako je možné ich zmeniť, keď nie sú vyhovujúce.

To čo je v NLP dôležité je, že NLP je ZÁKLAD. Ako základy domu, tie musia byť presne skonštruované, pevné a stabilné. Dom, ktorý na nich postavíte môže mať rôzne variácie, tvary, farby, a to je dané a obmedzené iba kreativitou staviteľa.

NLP sú špecifické zručnosti a techniky pomocou, ktorých 

  • dosiahnete pozitívne zmeny vo vašom živote, 
  • vytvoríte si nové možnosti, 
  • naučíte sa efektívnejšie komunikovať a spolupracovať s ostatnými, 
  • odbúrate staré návyky, seba-deštrukčné vzorce a správanie, 
  • budete mať jasnejšiu predstavu o tom, čo v živote chcete a ako to dosiahnuť.

Rovnako ako každá účinná metóda je používané pozitívne aj negatívne. Môže byť použité k vytvoreniu pozitívnej zmeny vo vašom živote a v živote iných, ktorá prispieva k mieru a pozitívnym zmenám vo svete. Alebo použité na okamžité uspokojenie, propagáciu jeho používateľa a vytvorenie statusu „Hviezdy“, kedy prehlbuje chamtivosť a konzumizmus. Všetko závisí od osoby, ktorá NLP vyučuje a používa.

Veľa „trénerov“ NLP prekrútilo základy NLP prostredníctvom nevedomosti, skresľovania a seba-klamu. Títo „tréneri“ využívajú NLP len k vlastnému zisku a materiálnemu rastu.

Ďalšie články

To, čomu sa vyhýbame je presne to, čo je potrebné začať robiť.

3.4.2019

Ak ste vo svojom živote nespokojní, potrebujete zadefinovať, s čím presne. Následne si vedieť určiť, čo chcete zmeniť a ako inak by to v...

Túžite po zmene? Nebojte sa požiadať o pomoc

10.1.2018

Začiatkom nového roka si ľudia zvyknú dávať mnoho, viac i menej reálnych predsavzatí. Pokiaľ ešte stále premýšľate nad tým vašim,...

Nebojte sa myslieť na seba

9.10.2018

Máte pocit, že vám k spokojnému životu stále niečo chýba?Podstata spokojného života spočíva aj v schopnosti myslieť na seba a...