Čo je NLP?

31.7.2018
Eva Belešová

NLP skúma fungovanie ľudskej mysle: ako premýšľame, ako rozvíjame naše túžby, ciele a strachy, ako sa motivujeme, vytvárame vzťahy, dávame význam našim skúsenostiam. Je prostriedkom ku skvalitneniu života prostredníctvom sebapoznania.

NLP (neuro-lingvistické programovanie) je štúdium štruktúry subjektívnych skúseností - vzťahu medzi mysľou, jazykom, emóciami a modelmi správania. Je to psychológia interpersonálnej a intrapersonálnej inteligencie a komunikácie.

NLP skúma fungovanie ľudskej mysle: ako premýšľame, ako rozvíjame naše túžby, ciele a strachy, ako sa motivujeme, vytvárame vzťahy, dávame význam našim skúsenostiam. Je prostriedkom ku skvalitneniu života prostredníctvom sebapoznania.

Ak si uvedomíte, že premýšľate v obrazoch, či zvukoch a slovách, môžete oveľa jednoduchšie zmeniť spôsob svojho myslenia tým, že zmeníte obraz alebo zvuk. Vďaka tomu môžete pretvárať svoje myšlienky, ovplyvniť svoju motiváciu, kreativitu, správanie. 

Použitím základných princípov NLP ako filtra, cez ktorý sa dívate na svet, uvidíte iný svet, než doposiaľ, pochopíte druhých úplne novým spôsobom a zistíte, čo všetko je v živote možné.

NLP vedie k uvedomeniu si a pochopeniu rozdielu medzi vašim vnímaním a skutočnou realitou. Pomáha rozbiť syndróm „Ja som stredom vesmíru“, kedy sme posadnutí „sebou“ a všetko berieme osobne. Až potom dokážeme upriamiť pozornosť na svet okolo nás, iných ľudí a skutočne im porozumieť a byť súcitní. NLP môže byť návodom ako pristupovať ku vzťahom, narábať s nimi, a hlavne najdôležitejším vzťahom v našom živote - vzťahom samých k sebe.

Je vnímavé voči emóciám. Prostredníctvom neho pochopíte ako emócie fungujú a ako je možné ich zmeniť, keď nie sú vyhovujúce.

To čo je v NLP dôležité je, že NLP je ZÁKLAD. Ako základy domu, tie musia byť presne skonštruované, pevné a stabilné. Dom, ktorý na nich postavíte môže mať rôzne variácie, tvary, farby, a to je dané a obmedzené iba kreativitou staviteľa.

NLP sú špecifické zručnosti a techniky pomocou, ktorých 

  • dosiahnete pozitívne zmeny vo vašom živote, 
  • vytvoríte si nové možnosti, 
  • naučíte sa efektívnejšie komunikovať a spolupracovať s ostatnými, 
  • odbúrate staré návyky, seba-deštrukčné vzorce a správanie, 
  • budete mať jasnejšiu predstavu o tom, čo v živote chcete a ako to dosiahnuť.

Rovnako ako každá účinná metóda je používané pozitívne aj negatívne. Môže byť použité k vytvoreniu pozitívnej zmeny vo vašom živote a v živote iných, ktorá prispieva k mieru a pozitívnym zmenám vo svete. Alebo použité na okamžité uspokojenie, propagáciu jeho používateľa a vytvorenie statusu „Hviezdy“, kedy prehlbuje chamtivosť a konzumizmus. Všetko závisí od osoby, ktorá NLP vyučuje a používa.

Veľa „trénerov“ NLP prekrútilo základy NLP prostredníctvom nevedomosti, skresľovania a seba-klamu. Títo „tréneri“ využívajú NLP len k vlastnému zisku a materiálnemu rastu.

Ďalšie články

Umenie počúvať

16.10.2018

Komunikácia je v živote základ. Nekomunikovať sa jednoducho nedá, pretože človek komunikuje aj keď mlčí. Akurát mu nerozumieme. Okrem...

Aké je to žiť a riadiť sa srdcom?

10.1.2018

Hovorí sa, že správne rozhodnutia bývajú podmienené počúvaním vnútorného hlasu. Ten nám vždy poradí správne. Vychádza však zo srdca...

Neignorujte stres, naučte sa ho zvládať

12.2.2018

Emócie zohrávajú v našich životoch dôležitú úlohu. Pocity šťastia, radosti, optimistický pohľad na svet či spokojnosť vo vzťahu. To...