0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP
Menu
Menu
0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP
NLP Practitioner

Kurz NLP Practitioner

Vyberte si z ponuky termínov

divider (1)

NLP ako nový prístup k životu

divider (1)

O NLP (neuro-lingvistickom programovaní) sa hovorí ako o náuke o štruktúre našich subjektívnych skúseností. Naše prežívanie je subjektívne a vychádza z našej minulosti. Na základe minulých skúseností si vytvárame programy alebo vzorce na úrovni myslenia, cítenia a konania. Tie máme tendenciu opakovať v rovnakých či podobných situáciách. 

Aký je prínos NLP?

divider (1)
  • Skúma fungovanie ľudskej mysle: ako premýšľame, ako rozvíjame naše túžby, ciele a strachy, ako sa motivujeme, vytvárame vzťahy, dávame význam našim skúsenostiam. 
  • Je prostriedkom ku skvalitneniu života prostredníctvom sebapoznania.
  • Môže byť návodom ako pristupovať ku vzťahom, narábať s nimi, a hlavne najdôležitejším vzťahom v našom živote – vzťahom samých k sebe.

Čo sa na kurze NLP Practitioner naučíte?

divider (1)
Univerzalna_ikona_6

Zistíte, ako funguje naše podvedomie a ako vytvárame naše skúsenosti

Každý z nás má svoj model sveta, vlastné vnímanie sveta a situácií a z vašej perspektívy môžu veci vyzerať inak ako z perspektívy druhých. Toto poznanie vám umožní zaujať užitočný postoj v rôznych situáciách a komunikácii. Prispeje k väčšiemu porozumeniu druhým a sebe samému. 

Univerzalna_ikona_2

Naučíte sa z reči rozpoznať zaužívané programy

a odhaliť ich dopad na váš život a vaše výsledky, či život a výsledky druhých. Vzorce, ktoré sme si v priebehu života osvojili sa odrážajú v našej reči, v spôsobe našej komunikácie. Ich rozpoznávanie je kľúčom k rozpoznaniu spôsobu myslenia seba i druhých a odhaleniu zaužívaných stratégii.

Univerzalna_ikona_7

Naučíte sa, ako v komunikácii vytvoriť prostredie bezpečia a dôvery

ktoré je potrebné pre úspešnú a efektívnu komunikáciu, pri práci s klientmi, pri vytváraní vzťahov. Aby komunikácia nebola povrchná, a nezostali v nej  nevypovedané skryté veci, je potrebné pri komunikácii vytvoriť prostredie, ktoré umožní otvorenú komunikáciu.

Univerzalna_ikona_5

Vytýčiť si v živote smer a definovať konkrétne kroky, ktoré vás k nemu dovedú

 Pomôže to vtedy, ak nám v živote chýba smerovanie prešľapujeme na mieste a strácame energiu. Napredovanie je dôležité pre pocit naplnenia a spokojnosti. Aby sme mohli napredovať, potrebujeme mať jasne stanovené konkrétne kroky. V priebehu kurzu si osvojíte podmienky, ktoré prispievajú k vysokej pravdepodobnosti realizácie vašich krokov a cieľov.

Univerzalna_ikona_1

Naučíte sa pracovať s emóciami a porozumieť ich významu

 Keď sa nechávame strhnúť emóciami, strácame vnútornú rovnováhu. To však neznamená, že emócie nemajú pre nás význam a nie je potrebné im venovať pozornosť. V priebehu kurzu sa dozviete, ako emócie vznikajú, aký majú pre nás význam a ako s nimi konštruktívne zaobchádzať, aby vaša vnútorná rovnováha zostala zachovaná.  

Univerzalna_ikona_3

Riešiť konfliktné situácie a transformovať polaritné myslenie

typu BUĎ – ALEBO. Konflikty zažívame v našom okolí, ale aj vo vnútri seba. Vnútorné konflikty sa prejavujú napätím, nerozhodnosťou, stagnáciou. Aby sme ich mohli vyriešiť, potrebujeme ich najskôr vedieť odhaliť a identifikovať, na akej úrovni a medzi akými časťami našej osobnosti vznikli. Pre riešenie konfliktov je potrebné rozvinúť A/A myslenie.

Univerzalna_ikona_2

Zistíte, čo to sú hranice a ako si ich nastaviť a udržiavať

 Pre sebaúctu sú potrebné hranice. Hranice sú nehmotným rozlíšením medzi nami a druhými, rôznymi situáciami. Ak ich strácame, strácame svoju vlastnú jedinečnosť a ľahko sa necháme ovplyvňovať druhými. Ak si okolo seba vytvárame hradby, prichádzame o možnosť prepojenia sa s druhými, spolupatričnosť a bránime sami sebe v učení a napredovaní.

Univerzalna_ikona_4

Dávať spätnú väzbu

 ktorá nevychádza z vašej frustrácie, ale podporí druhého na jeho ceste rozvoja. Spätná väzba je darček pre toho, kto ju obdrží. Nemá byť zraňujúca, či ponižujúca. Dôležitý je zámer toho, kto ju poskytuje.

Univerzalna_ikona_6

Používať rôzne intervenčné techniky

 ktoré vám umožnia žiť s väčšou ľahkosťou a napredovať. Prechádzaním si jednotlivými intervenčnými technikami zároveň zistíte ako funguje naša myseľ a emócie. Nepôjde iba o teoretické poznatky, ale o praktickú skúsenosť.

Ako prebieha kurz NLP Practitioner

divider (1)

Všetky naše NLP kurzy sú zážitkové a zamerané prakticky s cieľom skutočne si osvojiť nové zručnosti. Preberané techniky prežijete v troch rôznych rolách – ako koučovaný, kouč a nezávislý pozorovateľ. V každej z nich získate inú skúsenosť. 

Kurz NLP Practitioner pozostáva z 9 modulov. Každý modul trvá 2 dni (v čase od 9:30 do 17:00 hod.). Intervaly medzi jednotlivými modulmi sú niekoľko týždňové, aby ste si získané zručnosti vyskúšali v praxi a zároveň, aby vo vás dobehli spustené procesy a ustálili sa. Maximálny počet účastníkov v skupine je 6 osôb.

Kurz je ukončený certifikáciou.

Ak o kurze NLP Practitioner uvažujete, ale nie ste ešte rozhodnutí, pozývame vás na malú ochutnávku večerný online kurz Objav NLP.

2,646.00 s DPH

s možnosťou rozloženia platby po dohode.

Vyberte si z ponuky termínov

divider (1)

V cene kurzu získate: 

divider (1)
Univerzalna_ikona_5

9 modulov (18 dní)

Univerzalna_ikona_2

Individuálny koučing – 3 x 90 min 

Univerzalna_ikona_7

Možnosť nahradenia 1 vynechaného modulu.

Čo hovoria účastníci našich kurzov?

divider (1)
Milena Laciakova
Milena Laciakova
2021-12-15
Evka je ozaj výnimočný človek a nesmierne dobrá terapeutka. Ma zvláštny talent dostať sa pod povrch veci a pomoct odhaliť to, čo je skryté a to, čo sami nevidíme. Kurz NLP mi pomohol v mnohých oblastiach života, od súkromnej až po pracovnú. Ale to, čo bolo pre mna najväčším prínosom, bolo lepšie porozumenia samej seba a ľudí okolo mna. Na kurzoch NLP Evka vyučuje jednoduché, ale pritom učinné techniky, vďaka ktorým sa zlepší vaša kvalita života. Výnimočné bolo pre mna najmä zistenie, že to ako myslíme, nás ovplyvňuje po všetkych stránkach a najmä to, že to vieme kedykoľvek zmeniť. Este som sa nestretla s terapeutom, ktorý by sa za tak krátky čas dokázal dostať pod povrch a do hĺbky problému. Evku môzem ako trénerku i terapeutku naozaj iba odporučiť.
Miroslava Masova
Miroslava Masova
2021-12-15
Kurz NLP Practitioner bol pre mňa veľkým prínosom a obohatením. Bola to najlepšia investícia a najlepší kurz v oblasti sebarozvoja a sebapoznania, ktorý som doteraz absolvovala a som vďačná za každú chvíľu strávenú na kurze. Bola to skúsenosť, ktorá zmenila môj osobný i profesionálny život k lepšiemu. Vďaka kurzu som posunula svoje komunikačné zručnosti na vyššiu úroveň a môžem ich aplikovať vo všetkých oblastiach života; umožnilo mi to lepšie porozumieť sebe aj ľudom okolo mňa, zlepšiť kvalitu vzťahov, naučiť sa vedome pracovať s emóciami (napr. nevyhýbať sa nepríjemným situáciám) a nastaviť si hranice v komunikácii. Evku považujem za inšpiratívnu školiteľku a vnímavého človeka. Páčil sa mi jej úprimný záujem o druhých, jej ochota vypočuť a pomôcť človeku poznať svoje vlastné hodnoty, zorientovať sa v sebe, uvedomiť si neužitočné vzorce myslenia a správania a zmeniť ich do novej lepšej podoby, určiť si priority, stanoviť si dosiahnuteľné ciele a tešiť sa z výsledkov. Evka bola pre mňa veľkou podporou počas kurzu, i nad jeho rámec. Naučila ma veľa skvelých techník, ktoré sa stali samozrejmou súčasťou môjho života. Ešte raz veľká vďaka! Mia Mášová
lucia hutkova
lucia hutkova
2021-12-14
Kurzy NLP s Evkou Belešovou považujem za veľký prínos do života. Hlboké porozumenie spôsobov myslenia, emócií, presvedčení, či očakávaní a efektívne nástroje ako s nimi pracovať mi priniesli hlbší kontakt so sebou, možnosť vyjsť z neužitočných automatizmov, nové možnosti voľby a aj lepšie pochopenie iných. Predtým som absolvovala niekoľko kurzov osobného rozvoja, no až na kurzoch s Evkou som našla skutočnú kvalitu, profesionalitu, rozsiahle znalosti, hĺbku a dlhodobý efekt. Výhodou kurzov je aj to, že sa pracuje v malých skupinách, takže Evkin prístup je takmer individuálny a nekončí uplynutím hodín kurzu. Odporúčam zažiť.
Vladimir Garaj
Vladimir Garaj
2021-12-13
Kurz NLP Practitioner som absolvoval v rokoch 2020-2021. Určite by som ho odporučil väčšine ľudí, ktorí chcú zlepšiť či už kvalitu svojich vzťahov, alebo pozdvihnúť úroveň sebapoznania. Pod vedením skúsenej lektorky Evky Belešovej som získal lepší prehľad nielen v tom ako komunikovať s druhými, ale predovšetkým mi kurz pomohol otvoriť dvere k sebe samému. Sebarozvoj je celoživotná cesta a NLP je na tejto ceste jedným z dôležitých míľnikov a z môjho pohľadu zároveň aj dobrou investíciou. Do skúseností, do vedomostí, do porozumenia...
Katarína Bako
Katarína Bako
2021-10-18
Kurz NLP Practicioner mi veľmi pomohol v pochopení toho, ako fungujú u ľudí emócie, ako s nimi pracovať a nebyť v ich moci. Zlepšilo sa aj moje chápanie medziľudských vzťahov a posun je aj v pracovnej oblasti. Evka Belešová je naozaj odborník na NLP a jej prístup založený na snahe o hlboké porozumenie je veľmi obohacujúci a odporúčam ju aj ako osobnú terapeutku.
Martina Magic
Martina Magic
2021-10-15
Počas kurzu NLP Practitioner (2020 - 2021) som objavila veľmi efektívne nástroje, ktoré mi pomáhajú byť lepšou mamou a partnerkou a tiež poznatky z tohto kurzu využívam pri koučovaní klientov. Som veľmi rada, že som objavila Evu Belešovú, pretože ako trénerka a človek stelesňuje presne to, čo som potrebovala pre svoj ďalší rozvoj: nesmiernu profesionalitu a odbornosť, ktorú zároveň vie trpezlivo podávať ďalej a tiež ľudskosť, príjemnú spoločnosť a autentickosť. Viem to porovnať aj s inými kurzami NLP a som nesmierne rada, že sa mi napokon čakanie vyplatilo a ja som mohla kurz NLP absolvovať v NLP Centrum. Všetkým, ktorí chcú žiť naplno, zvedomiť si svoje limity a získať cenné nástroje ako žiť lepší život, veľmi odporúčam Evkine kurzy.

Vyberte si z ponuky termínov

divider (1)

Lektor kurzu

Eva Belešová
sebarozvoj-nlp
Vediem kurzy NLP už viac ako 8 rokov. Mám bohaté skúsenosti predovšetkým s rozvojom jednotlivcov a využitím NLP v koučingu a terapii. Certifikáty v rámci NLP som získala v International training institut for communication and NLP Arcturus v Belgicku a Cognitio-Scan v Prahe. Vyštudovala som Lekársku fakultu v Bratislave, mám atestáciu z odboru psychiatria a 9 ročnú prax v tomto odbore. Som členom The Association for IEMT Practitioners.