0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP
Menu
Menu
0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP

Skúška a certifikácia pre NLP Practitioner:

Pre vydanie certifikátu NLP Practitioner je nutné zúčastniť sa a úspešne absolvovať skúšku.
Skúška a certifikácia prebieha na 9.module kurzu NLP Practitioner a skladá sa z nasledujúcich častí.

NLP-kurzy (1)

Pred skúškou

divider (1)
Univerzalna_ikona_6

Práca na tému “Vlastný rozvoj”

Pred účasťou na skúške je potrebné odovzdať prácu na tému “Vlastný rozvoj” – (kde ste boli na začiatku kurzu a kde ste teraz). V tejto práci použite toľko NLP termínov, koľko je možné. Môžete si vybrať spôsob podania, podstatou je nechať druhých „precítiť“, akú cestu ste prešli.

Univerzalna_ikona_2

Metafora

Zároveň pred účasťou na skúške je potrebné odovzdať metaforu pre človeka, s ktorým ste sa stretávali v priebehu kurzu. Táto metafora musí spĺňať kritéria, ktoré ste sa naučili v priebehu kurzu NLP Practitioner. Znovu si ich prečítajte. 

Rozsah tejto metafory je najmenej 1 strana A4 s veľkosťou písma 12. 

Metaforu budete prezentovať pred skupinou v priebehu skúšky a skupina bude mať za úlohu uhádnuť, koho sa metafora týka. Ak chcete, môžete kúpiť malú kotvu (max. v hodnote 5eur, ktorá metaforu vystihuje). Toto nie je povinnosť.

Prácu na tému Vlastný rozvoj aj Metaforu je potrebné odovzdať najneskôr 14 dní pred skúškou.

Samotná skúška

divider (1)

Outcome model

V priebehu 1,5 hodiny budete viesť so subjektom koučovací rozhovor s použitím outcome modelu. Pracovať budete s témou subjektu a vašou úlohou je aplikovať outcome model a urobiť intervenciu, ktorá prispeje k dosiahnutiu outcome subjektu.

 

Pravidlá pre účasť na skúške:

Pre účasť na skúške musíte absolvovať:

 • Minimálne 8 skupinových moduloch
 • Odovzdať prácu na tému vlastný rozvoj a metaforu

 

Pre úspešné splnenie rôznych častí skúšky, musíte byť schopný splniť nasledujúce podmienky:

 

Aplikácia outcome modelu

 • Bez posudzovania
 • Predviesť svoje schopnosti smerom k sebe aj ostatným
 • Vytvoriť prostredie dôvery a bezpečia
 • Byť schopný vnímať a podávať správu
 • Vedieť oddeliť vlastný MOW od MOW ostatných
 • Vedieť poskytnúť špecifickú zmyslami vnímateľnú spätnú väzbu
 • Dokázať prijať spätnú väzbu
 • Vedieť oddeliť obsah a formu
 • Byť schopný používať podmienky formulácie outcome
 • Dokázať splniť zadanie a postup
 • Byť schopný asociovať subjekt a byť asociovaný sám so sebou
 • Vedieť sa oprieť o vlastný vhľad a skúsenosti (bez použitia papiera)
 • Poznať definície, procedúry a techniky
 • Poznať podmienky pre formuláciu outcome
 • Popísať vlastnými slovami, čo je dôležité
 • Dokázať prehĺbiť vzťah so subjektom

 

Osobná prezentácia

 • Byť schopný asociovane odprezentovať svoju vlastnú cestu rastu a rozvoja. 
 • Byť schopný použiť toľko NLP termínov, koľko je možné..
 • Vedieť uviesť konkrétne príklady a skúsenosti v rámci vlastného osobného rozvoja

 

Metafora

 • Metafora musí spĺňať formálne podmienky.
 • V metafore musí byť vedome zahrnutá NLP intervencia.