Firemné tréningy

Hlavnou úlohou našich tréningov a workshopov je podpora rozvoja ľudí, manažérov a tímov smerujúca k naplneniu strategickej ambície organizácie. Zadefinovaním v akej rozvojovej fáze sa firma nachádza a akú rozvojovú fázu by potrebovala zistíme, čo skutočne spoločnosť potrebuje rozvinúť.

Pomocou tréningov, v ktorých zohľadníme potreby a obavy jednotlivcov a rozvinieme ich kompetencie, podporíme posun organizácie od roztrieštenosti k jednote.

Workshopy

V rámci workshopov sa zameriavame na témy: Ambície a ciele, Kolektívne objavovanie, Inšpirovanie, Nenásilná komunikácia, Vyjednávanie, Želaný výsledok

Viac info

Tréning zmeny štýlov myslenia

Naučíte sa pružne používať rôzne štýly myslenia. Získate tak kvalitnejšie vzťahy, lepšiu schopnosť viesť ľudí a vlastnú vyrovnanosť.

Viac info

Leadership

Úspešne trénujeme a koučujeme ľudí, tímy a organizácie vo vedení samých seba aj iných a v maximalizácií a využívaní vlastného ľudského potenciálu.

Viac info

Moderovanie rozvoja

Vďaka pravidelnému monitoringu sledujeme, aký sme urobili pokrok v realizácií strategických ambícií a či sme schopní použiť školenie v každodennej praxi.

Meranie

Zisťujeme, ako účastníci napredujú a či využívajú nové metódy v praxi. Meriame rozvojové fázy organizácie, štýly a vplyvy riadenia, štýly myslenia, správanie a mnohé ďalšie parametre.

Individuálny koučing

Pravidelne robíme counseling, koučing a mentoring. Vedieme k zmenám v správaní a k podpore realizácie strategických ambícii, podporujeme rozvoj aspektov riadenia.

Online management Performance
Tool Cognitio-Scan ®

Cognitio-Scan poskytuje dôkladný analytický rámec, ktorý dokáže odhaliť parametre úspechu a neúspechu v organizácii. Na základe tejto analýzy následne navrhujeme riešenia zamerané na vývoj tímu a organizácie, prostredníctvom tréningov a koučingu.

Dozvedieť sa viac

Kontaktujte nás

V prípade ďalších otázok prosím vyplňte formulár nižšie alebo navštívením podstránky kontakt.