0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP
Menu
Menu
0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP

Leadership štýly

Za pomoci online merania “Leadership” zistíme:

  • Váš preferovaný štýl vedenia ľudí.
  • Či ste ako líder pre ľudí vo svojom tíme inšpiratívny a aký máte vplyv.
  • Či dokážete motivovať.

Zameriavame sa na 6 leadership štýlov. Každá z týchto rolí je súčasťou potenciálu a schopností lídra.

psychometrické merania - Leadership štýly
Univerzalna_ikona_5

Kompetencie

Vďaka meraniu zistíme, aké kompetencie máte a dokážete ich používať, a ktoré kompetencie je potrebné u vás rozvinúť.

Univerzalna_ikona_7

6 rolí lídra

Aká je vaša preferovaná rola lídra pri vedení ľudí v tíme. Široký záber lídra sa prejavuje mierou, akou je schopný pružne prechádzať z jednej roly do druhej. Každá z rolí sa vyznačuje špecifickými schopnosťami.

Univerzalna_ikona_4

Úlohy / Ľudia

Či ste ako líder zameraný na Úlohy – plánovanie, organizovanie, ovládanie, koordinovanie a kontrolovanie. Alebo ste zameraný na Ľudí – sprevádzanie, vzťahy, podpora.

Univerzalna_ikona_1

Fáza rozvoja

Budete mať možnosť zamyslieť sa nad tým, v akej fáze rozvoja sa nachádzate vy osobne, váš tím a organizácia. Zistíte, aká úroveň rozvoja je podľa vás potrebná a užitočná.

Meranie vám dá odpovede na otázky:

divider (1)
  • Ako môžem ako líder zvýšiť svoj vplyv?
  • Čo je potrebné k tomu, aby som bol úspešný?
  • Aký vplyv má moje konanie na výkonnosť a rozvoj tímu?
  • Ktoré možnosti rozvoja povedú k realizácii definovaných strategických ambícii?
štýly myslenia

Psychometrické meranie “Leadership štýly” sa skladá z 3 častí:

divider (1)
Univerzalna_ikona_2

Úvodný rozhovor

Spoločne určíme strategickú ambíciu a kontext merania, aby vám meranie prinieslo, čo najväčší úžitok a efekt.

Univerzalna_ikona_4

Samotné online meranie

Po úvodnom rozhovore vám bude e-mailom zaslaný prístup k samotnému meraniu a inštrukcie ako pri meraní postupovať. Meranie prebieha on-line 60 – 90 minút. 

Výsledky merania budú po skončení automaticky zaslané vášmu konzultantovi.

Univerzalna_ikona_5

Interpretácia výsledkov merania a navrhnutie ďalších krokov

Termín interpretácie výsledkov si dohodnete s vašim konzultantom.  Interpretácia trvá približne 1,5 – 2 hodiny, prednostne prebieha osobne, ale možné sa dohodnúť aj na online interpretácii.

Po interpretácii získate výstup z merania vo forme PDF reportu.

Prihlásiť sa môžete tu.

divider (1)
No Products Found
No Products Found