0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP
Menu
Menu
0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP

1 voľných miest

NLP ako spôsob nového myslenia

O NLP (neuro-lingvistickom programovaní) sa hovorí ako o náuke o štruktúre našich subjektívnych skúseností. Naše prežívanie je subjektívne a vychádza z našej minulosti. Na základe minulých skúseností si vytvárame programy alebo vzorce na úrovni myslenia, cítenia a konania. Tie máme tendenciu opakovať v rovnakých či podobných situáciách. 

 

Aký je prínos NLP?

 • Skúma fungovanie ľudskej mysle: ako premýšľame, ako rozvíjame naše túžby, ciele a strachy, ako sa motivujeme, vytvárame vzťahy, dávame význam našim skúsenostiam. 
 • Je prostriedkom ku skvalitneniu života prostredníctvom sebapoznania.
 • Môže byť návodom ako pristupovať ku vzťahom, narábať s nimi, a hlavne najdôležitejším vzťahom v našom živote – vzťahom samých k sebe.

 

Čo vás čaká na kurze NLP Practitioner?

 • Lepšie spoznáte samých seba vďaka uvedomovaniu si, ako fungujete v rôznych životných situáciách. 
 • Zistíte, aké sú vaše zaužívané vzorce na úrovni myslenia, emócii, správania v rôznych situáciách a aký vplyv máte na vaše okolie. 
 • Získate nadhľad nad vlastným fungovaním a naučíte sa zmeniť to, čo je pre vás neužitočné a nevystihuje, kým ste, alebo byť chcete. 
 • Prestanete žiť na autopilote a začnete žiť vedome a robiť vedomé rozhodnutia. 
 • Preniknete hlbšie do seba. Porozumiete previazanosti medzi myslením, emóciami a správaním, či rečou, čo prispeje k sebapoznaniu a aj pochopeniu vášho okolia. 

Vaša zmena bude vychádzať z vášho vnútra, vášho vlastného uvedomenia si, čo je predpokladom k dlhodobo udržateľnej zmene. Len zmenou svojho vnútorného nastavenia trvalo dosiahnete to, po čom túžite.

Čo sa kurze NLP Practitioner naučíte?

Univerzalna_ikona_6

Zistíte, ako funguje naše podvedomie a ako vytvárame naše skúsenosti

Každý z nás má svoj model sveta, vlastné vnímanie sveta a situácií a z vašej perspektívy môžu veci vyzerať inak ako z perspektívy druhých. Toto poznanie vám umožní zaujať užitočný postoj v rôznych situáciách a komunikácii. Prispeje k väčšiemu porozumeniu druhým a sebe samému. 

Univerzalna_ikona_2

Naučíte sa z reči rozpoznať zaužívané programy

a odhaliť ich dopad na váš život a vaše výsledky, či život a výsledky druhých. Vzorce, ktoré sme si v priebehu života osvojili sa odrážajú v našej reči, v spôsobe našej komunikácie. Ich rozpoznávanie je kľúčom k rozpoznaniu spôsobu myslenia seba i druhých a odhaleniu zaužívaných stratégii.

Univerzalna_ikona_7

Naučíte sa, ako v komunikácii vytvoriť prostredie bezpečia a dôvery

ktoré je potrebné pre úspešnú a efektívnu komunikáciu, pri práci s klientmi, pri vytváraní vzťahov. Aby komunikácia nebola povrchná, a nezostali v nej  nevypovedané skryté veci, je potrebné pri komunikácii vytvoriť prostredie, ktoré umožní otvorenú komunikáciu.

Univerzalna_ikona_5

Vytýčiť si v živote smer a definovať konkrétne kroky, ktoré vás k nemu dovedú

 Pomôže to vtedy, ak nám v živote chýba smerovanie prešľapujeme na mieste a strácame energiu. Napredovanie je dôležité pre pocit naplnenia a spokojnosti. Aby sme mohli napredovať, potrebujeme mať jasne stanovené konkrétne kroky. V priebehu kurzu si osvojíte podmienky, ktoré prispievajú k vysokej pravdepodobnosti realizácie vašich krokov a cieľov.

Univerzalna_ikona_1

Naučíte sa pracovať s emóciami a porozumieť ich významu

 Keď sa nechávame strhnúť emóciami, strácame vnútornú rovnováhu. To však neznamená, že emócie nemajú pre nás význam a nie je potrebné im venovať pozornosť. V priebehu kurzu sa dozviete, ako emócie vznikajú, aký majú pre nás význam a ako s nimi konštruktívne zaobchádzať, aby vaša vnútorná rovnováha zostala zachovaná.  

Univerzalna_ikona_3

Riešiť konfliktné situácie a transformovať polaritné myslenie

typu BUĎ – ALEBO. Konflikty zažívame v našom okolí, ale aj vo vnútri seba. Vnútorné konflikty sa prejavujú napätím, nerozhodnosťou, stagnáciou. Aby sme ich mohli vyriešiť, potrebujeme ich najskôr vedieť odhaliť a identifikovať, na akej úrovni a medzi akými časťami našej osobnosti vznikli. Pre riešenie konfliktov je potrebné rozvinúť A/A myslenie.

Univerzalna_ikona_2

Zistíte, čo to sú hranice a ako si ich nastaviť a udržiavať

 Pre sebaúctu sú potrebné hranice. Hranice sú nehmotným rozlíšením medzi nami a druhými, rôznymi situáciami. Ak ich strácame, strácame svoju vlastnú jedinečnosť a ľahko sa necháme ovplyvňovať druhými. Ak si okolo seba vytvárame hradby, prichádzame o možnosť prepojenia sa s druhými, spolupatričnosť a bránime sami sebe v učení a napredovaní.

Univerzalna_ikona_4

Dávať spätnú väzbu

 ktorá nevychádza z vašej frustrácie, ale podporí druhého na jeho ceste rozvoja. Spätná väzba je darček pre toho, kto ju obdrží. Nemá byť zraňujúca, či ponižujúca. Dôležitý je zámer toho, kto ju poskytuje.

Univerzalna_ikona_6

Používať rôzne intervenčné techniky

 ktoré vám umožnia žiť s väčšou ľahkosťou a napredovať. Prechádzaním si jednotlivými intervenčnými technikami zároveň zistíte ako funguje naša myseľ a emócie. Nepôjde iba o teoretické poznatky, ale o praktickú skúsenosť.

Ako kurz prebieha?

teória – prax – uvedomenie – integrácia

Všetky naše NLP kurzy sú zážitkové a zamerané prakticky s cieľom skutočne si osvojiť nové zručnosti. Preberané techniky prežijete v troch rôznych rolách – ako koučovaný, kouč a nezávislý pozorovateľ. V každej z nich získate inú skúsenosť. 

Kurz NLP Practitioner pozostáva z 9 modulov. Každý modul trvá 2 dni (v čase od 9:30 do 17:00 hod.). Intervaly medzi jednotlivými modulmi sú niekoľko týždňové, aby ste si získané zručnosti vyskúšali v praxi a zároveň, aby vo vás dobehli spustené procesy a ustálili sa. Maximálny počet účastníkov v skupine je 6 osôb.

Cena kurzu je 2 376 EUR vrátane DPH, po dohode možnosť rozloženia platby.

V cene kurzu získate: 

 • 9 modulov (18 dní)
 • Individuálny koučing – 3 x 90 min 
 • Možnosť nahradenia 1 vynechaného modulu.

 

V cene kurzu získate: 

Univerzalna_ikona_5

9 modulov (18 dní)

Univerzalna_ikona_2

Individuálny koučing – 3 x 90 min 

Univerzalna_ikona_7

Možnosť nahradenia 1 vynechaného modulu.

divider (1)

Čo hovoria účastníci našich kurzov?

Nikola Orgoňová
Nikola Orgoňová
2022-10-26
Každému, kto uvažuje či sa kurzu zúčastniť to vrelo odporúčam! Kurz NLP Practioner mi skvalitnil život po všetkých stránkach. Zlepšili sa mi vzťahy s ľudmi v mojom okolí, podarilo sa mi spracovať mnoho rán z minulosti, prinieslo to viacej rovnováhy do môjho života. Počas kurzu prebehlo mnoho AHA momentov, uvedomení, vďaka čomu dokážem vnímať svoju realitu inak. Práca na sebe je práca na celý život, a tento kurz mi poskytol nástroje ako to robiť ďalej aj po skončení kurzu. Veľmi oceňujem Evkin úprimný záujem a jej snahu pochopiť každého vnútorný svet. Som rada, že som NLP absolvovala práve s Evkou, vďaka jej individuálnemu prístupu, odbornosti, širokému spektru vedomostí a skúseností budem čerpať z tohto kurzu po ešte veľmi dlho 🙂
Lucia Slovinská
Lucia Slovinská
2022-08-05
V živote človeka je niekoľko míľnikov, keď sa zastaví, lebo ho situácia alebo skúsenosť prinúti zamyslieť sa a od toho bodu sa v jeho živote veľa zmení. Tých veľkých zmien, ktoré si budeme navždy pamätať nie je veľa. Jednou z nich je pre mňa absolvovanie kurzu NLP Practitioner. Počas 9 mesiacov som si prešla osobným rozvojom tak výrazným ako sa bežne neudeje ani za niekoľko rokov. Kľudne by sa kurz mohol premenovať na "rýchlokurz osobného rozvoja". 😀 Odporúčam každému, kto na sebe chce pracovať. Som rada, že som si vybrala práve NLP centrum s jeho etickým prístupom ku klientom, ich individualite a jedinečnosti. Kurzy prebiehajú v malých skupinách, takže každý má dostatok priestoru pre svoje témy a prínosy školenia sú teda omnoho výraznejšie a adresnejšie.
Klaudia Bjelaková
Klaudia Bjelaková
2022-07-08
Určite odporúčam, kurz Vás naučí vidieť veci z viacero uhlov pohladu, žiť život ľahšie a vyriešiť mnoho osobných záležitosti. Evka je skvela lektorka, ktorá to vedie na profesionálnej úrovni. Za mna 5*!
Mária Kopecká
Mária Kopecká
2022-05-18
Vďaka Evke a NLP nečakajte hodinové zázraky, úžasný WAU efekt a motiváciu na pár dní, ktorá aj tak po týždni vyprší... Čakajte TRVALÚ zmenu v správaní, v myslení a v postoji ku svojmu životu. Zažila som veľa motivačných speakrov, víkendových worshopov, no NLP je iné. Nastaví Vás na zmenu, ktorú chcete VY. Ale nielen že chcete, lebo ste boli naučení, že sa to od Vás očakáva. Zmenu takú, ktorú si VY vyberiete a chcete srdcom. Veľa momentov, ktoré Vám otvoria oči do vlastnej duše, veľa sĺz dojatia a veľa krásnych dní. Samozrejmosťou je otvorené, úprimné a bezpečné prostredie, ktoré Evka vie vytvoriť. Odporúčam najviac na svete, ak chcete žiť život podľa seba, nie podľa naučených presvedčení. Absolvovala som NLP Practitioner aj NLP Master a stále sa za Evkou vraciam späť. Po tých mesiacoch ju mám rada nielen ako lektorku NLP, ale aj ako úžasného človeka. Verte mi, stojí to za to!
Milena Laciakova
Milena Laciakova
2021-12-15
Evka je ozaj výnimočný človek a nesmierne dobrá terapeutka. Ma zvláštny talent dostať sa pod povrch veci a pomoct odhaliť to, čo je skryté a to, čo sami nevidíme. Kurz NLP mi pomohol v mnohých oblastiach života, od súkromnej až po pracovnú. Ale to, čo bolo pre mna najväčším prínosom, bolo lepšie porozumenia samej seba a ľudí okolo mna. Na kurzoch NLP Evka vyučuje jednoduché, ale pritom učinné techniky, vďaka ktorým sa zlepší vaša kvalita života. Výnimočné bolo pre mna najmä zistenie, že to ako myslíme, nás ovplyvňuje po všetkych stránkach a najmä to, že to vieme kedykoľvek zmeniť. Este som sa nestretla s terapeutom, ktorý by sa za tak krátky čas dokázal dostať pod povrch a do hĺbky problému. Evku môzem ako trénerku i terapeutku naozaj iba odporučiť.
lucia hutkova
lucia hutkova
2021-12-14
Kurzy NLP s Evkou Belešovou považujem za veľký prínos do života. Hlboké porozumenie spôsobov myslenia, emócií, presvedčení, či očakávaní a efektívne nástroje ako s nimi pracovať mi priniesli hlbší kontakt so sebou, možnosť vyjsť z neužitočných automatizmov, nové možnosti voľby a aj lepšie pochopenie iných. Predtým som absolvovala niekoľko kurzov osobného rozvoja, no až na kurzoch s Evkou som našla skutočnú kvalitu, profesionalitu, rozsiahle znalosti, hĺbku a dlhodobý efekt. Výhodou kurzov je aj to, že sa pracuje v malých skupinách, takže Evkin prístup je takmer individuálny a nekončí uplynutím hodín kurzu. Odporúčam zažiť.
Vladimir Garaj
Vladimir Garaj
2021-12-13
Kurz NLP Practitioner som absolvoval v rokoch 2020-2021. Určite by som ho odporučil väčšine ľudí, ktorí chcú zlepšiť či už kvalitu svojich vzťahov, alebo pozdvihnúť úroveň sebapoznania. Pod vedením skúsenej lektorky Evky Belešovej som získal lepší prehľad nielen v tom ako komunikovať s druhými, ale predovšetkým mi kurz pomohol otvoriť dvere k sebe samému. Sebarozvoj je celoživotná cesta a NLP je na tejto ceste jedným z dôležitých míľnikov a z môjho pohľadu zároveň aj dobrou investíciou. Do skúseností, do vedomostí, do porozumenia...
Katarína Šendulová Bako
Katarína Šendulová Bako
2021-10-18
Kurz NLP Practicioner mi veľmi pomohol v pochopení toho, ako fungujú u ľudí emócie, ako s nimi pracovať a nebyť v ich moci. Zlepšilo sa aj moje chápanie medziľudských vzťahov a posun je aj v pracovnej oblasti. Evka Belešová je naozaj odborník na NLP a jej prístup založený na snahe o hlboké porozumenie je veľmi obohacujúci a odporúčam ju aj ako osobnú terapeutku.
Martina Magic
Martina Magic
2021-10-15
Počas kurzu NLP Practitioner (2020 - 2021) som objavila veľmi efektívne nástroje, ktoré mi pomáhajú byť lepšou mamou a partnerkou a tiež poznatky z tohto kurzu využívam pri koučovaní klientov. Som veľmi rada, že som objavila Evu Belešovú, pretože ako trénerka a človek stelesňuje presne to, čo som potrebovala pre svoj ďalší rozvoj: nesmiernu profesionalitu a odbornosť, ktorú zároveň vie trpezlivo podávať ďalej a tiež ľudskosť, príjemnú spoločnosť a autentickosť. Viem to porovnať aj s inými kurzami NLP a som nesmierne rada, že sa mi napokon čakanie vyplatilo a ja som mohla kurz NLP absolvovať v NLP Centrum. Všetkým, ktorí chcú žiť naplno, zvedomiť si svoje limity a získať cenné nástroje ako žiť lepší život, veľmi odporúčam Evkine kurzy.
divider (1)

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú chuť sa rozvíjať a niečo vo svojom živote zmeniť. Rovnako ho využijú aj profesionáli, ktorí si chcú osvojiť znalosti z NLP. 

Získam medzinárodný certifikát?

Ak chcete získať medzinárodný certifikát, je potrebné úspešne zložiť záverečnú skúšku. Účasť na tejto skúške je spoplatnená poplatkom 180 EUR (nie je zahrnutý v cene kurzu).

Podmienky pre udelenie certifikátu nájdete tu.

Ak o kurze NLP Practitioner uvažujete, ale nie ste ešte rozhodnutí, pozývame vás na malú ochutnávku večerný online kurz Objav NLP.

Prihláste sa ešte dnes a zoberte svoj život do svojich rúk!

Termín záverečnej skúšky a certifikácie bude upresnený v priebehu kurzu.

divider (1)

Lektor kurzu

Eva Belešová
eva@nlp-centrum.sk
sebarozvoj-nlp