0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP
Menu
Menu
0.00 0
Košík je prázdny Kurzy NLP

Aké je to žiť a riadiť sa srdcom?

Hovorí sa, že správne rozhodnutia bývajú podmienené počúvaním vnútorného hlasu. Ten nám vždy poradí správne. Vychádza však zo srdca alebo súvisí skôr s rozumom?

Srdce a rozum. Oba v jednom tele, fungujúce ako absolútny protipól. Prečo sa srdce rozhoduje jednoznačne a rozum neustále vytvára rôzne prekážky či priestor pre dohady? Srdce a rozum si navzájom odporujú a naše úsilie konať správne tak robia náročnejším. Niet divu, medzi myslením a cítením je totiž podstatný rozdiel.

Racionálne myslenie

Ak je reč o myslení ako takom, človek premýšľa akosi automaticky. Odvoláva sa na zdravý rozum, fakty, objektívnosť, možno názory či skúsenosti najbližšieho okolia. Pokiaľ do vlastných myšlienkových pochodov zapája aj srdce, znamená to už snahu veci lepšie chápať, zistiť ich podstatu, vnímať nielen vonkajšie prejavy, ale povedzme i dopad na dušu, ľudí okolo.

Jasnosť verzus špekulácie

Rozum je nevyspytateľný. To, čo cíti srdce, chápe ako polotovar, ktorý možno upraviť domnienkami a špekuláciami. No srdce vníma a radí bez výhrad. Je jednoduchým indikátorom toho, ako sa cítime a čo chceme. Srdce leží približne v polovici cesty medzi hlavou a bruchom. Má teda logicky čo dočinenia s pocitmi. Veľa ľudí je nešťastných, pretože sa neriadia srdcom. Správajú sa podľa odporúčaní iných, počúvajú väčšmi rozum než jasné signály srdca. Zabúdajú pritom na fakt, že rozum nám podsúva výlučne poznatky a návrhy získané z učebníc a skúseností z doterajšieho života.

Kam patria emócie?

Diskusie na tému, čím sa pri rozhodovaní riadiť, nemajú konca. Aj to je rozum a srdce. Neustály boj intelektu a emócií. Verte, že čím lepšie budete poznať vlastné emócie, tým efektívnejšie dokážete veci plánovať, organizovať, rozhodovať sa a v neposlednom rade žiť. Na prvý pohľad znejú predchádzajúce riadky možno až príliš racionálne, nemyslíte? Ale je to tak. Srdce nemá priamy súvis s emóciami. Tie vyplývajú z našich reakcií na svet odlišný od subjektívnych očakávaní a (ne)schopnosti na veci vplývať. Určite sa aj vy občas hneváte na niečo, čo zjavne nekorešponduje s vašimi predstavami.

Ak by sme si stanovili, že začneme žiť srdcom, myslieť a konať podľa neho a taktiež srdcom na život pozerať, išlo by o ten najekologickejší spôsob jednania vôbec. No súčasne i najrevolučnejší, pretože to je to, čo tento svet nerobí. Vždy sa dá kráčať ďalej a „hlbšie“. Neexistuje žiadne obmedzenie pre radosť a schopnosť tešiť sa. Neexistujú žiadne hranice pre intenzitu prežívania. Od okamihu, keď sme naozaj schopní úprimný záujem, náklonnosť i lásku prijať a bez očakávaní rozdávať, sme v cieli.

Žiť srdcom, žiť slobodne

Kým vnímame všetko príliš vážne, strácame schopnosť žiť srdcom. V situáciách, keď si môžeme dovoliť pripustiť ľahkosť, prežiť radosť naplno a užívať si život v celej jeho kráse, až tam začína skutočná sloboda. Život srdcom teda znamená cítiť slobodu. Vlastne najmä slobodu, lásku a hravosť.

NLP-kurzy (1)

Eva Belešová a tím

Zameriava sa na rozvoj jednotlivcov, je lektorkou kurzov NLP Practitioner, NLP Master Practitioner.

Zdieľaj tento článok

 Objavte najkomplexnejší Kurz NLP Practitioner

divider (1)
Kurz NLP Practitioner

S NLP sa naučíte uvedomovať si a meniť staré, limitujúce vzorce vo svojom správaní, myslení a emóciách, uložené vo vašom podvedomí. 

Stanete sa menej závislí od programov nainštalovaných vaším okolím a začnete žiť viac podľa seba.

Objav NLP

divider (1)
NLP Basic

Objavte spolu s nami tajomstvá NLP v praxi. Príďte na náš on-line kurz, na ktorom si vyskúšate NLP na vlastnej koži.

Chcete byť informovaný o nových kurzoch, akciách a nových článkoch? Nechajte nám svoju adresu. 

Meno *
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
Priezvisko *
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
E-mail *
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
nlp-blog