Blog

Interný vs. externý referenčný rámec

7.12.2018
Eva Belešová

V NLP rozlišujeme niekoľko spôsobov myslenia. Interný referenčný rámec, kedy pre svoje rozhodnutia berieme ako základ to, o čom si sami...

Čítať viac

Rovnováhu je potrebné hľadať vo vnútri

7.12.2018
Eva Belešová

Rovnováha v živote plynie z rovnováhy vnútornej, čiže je otázkou vnútorného nastavenia. Ide o postoj, ktorý zaujímate v určitých...

Umenie počúvať

16.10.2018
Eva Belešová

Komunikácia je v živote základ. Nekomunikovať sa jednoducho nedá, pretože človek komunikuje aj keď mlčí. Akurát mu nerozumieme. Okrem...

Nebojte sa myslieť na seba

9.10.2018
Eva Belešová

Máte pocit, že vám k spokojnému životu stále niečo chýba?Podstata spokojného života spočíva aj v schopnosti myslieť na seba a...

Čo mi dalo NLP? Začala som prehodnocovať, či to bol dobrý nápad...

6.8.2018
Alexandra Hudecová Vadňalová

Spomínam si na môj prvý kontakt s NLP. Bola jeseň a ja som celý deň preležala v posteli. Žalúdok som mala stiahnutý úzkosťou a nemohla...