Otvorená komunikácia

18.1.2021
Eva Belešová

Základom komunikácie a vzťahov je naladenie sa na druhého. Ako keď ladíte stanicu na rádiu. Potrebujete svoj prijímač naladiť na frekvenciu, na ktorej rádio vysiela, aby ste vysielanie mohli počúvať.

A tak je to aj v komunikácii. Na začiatku je potrebné naladiť sa na druhého, na jeho „vlnu“.

To dosiahneme tým, že ho budeme počúvať bez posudzovania a hodnotenia, vytvoríme tým dôveru a pocit bezpečia. Prostredie, ktoré umožňuje otvorenú komunikáciu. 

Ako na to? Počúvajte nielen svojimi ušami, ale aj srdcom. Neposudzujte hneď, čo druhý hovorí, ale snažte sa porozumieť tomu, čo vám chce povedať. Majte otvorenú hlavu aj srdce. Ak druhému nerozumiete, pýtajte sa. Kladenie otázok býva v komunikácii často veľmi podceňované. Možno sa snažíte pomocou rôznych „trikov“ dostať do hlavy druhého, ale ak mu budete naozaj pozorne načúvať, pustí vás tam aj sám.

Naladenie sa na druhého a komunikácia bez posudzovania vytvára prepojenie s druhým. Skúste pri najbližšom rozhovore miestami len ticho sedieť, počúvať a vnímať, čo sa deje v priestore medzi vami a tiež vo vás samých. Toto je užitočné nielen pri komunikácii v osobnom živote, ale aj pracovnom. Poskytne vám to iný pohľad, iné vnímanie toho, čo sa odohráva.

Slová sú len jedna časť komunikácie. Tá podstatnejšia časť komunikácie prebieha bez slov. Ukrýva sa v gestách, mimike, tóne hlasu, či tempe reči a postoji. A tá nám často unikne, pretože jej nevenujeme pozornosť, keď sa príliš zaoberáme obsahom alebo svojimi vlastnými myšlienkami. 

Na začiatku komunikácie a vzťahu sú vždy dve „ JA“. Vaše JA a JA toho druhého. Až tým, že si vzájomne venujete pozornosť, máte záujem spoznávať, počúvať a porozumieť jeden druhému, môžete zažívať MY. A toto MY sa prehĺbi s každým ďalším slovom, prikývnutím, gestom vzájomného porozumenia a zdieľania.

Ak chcete vo vzťahu zažívať prepojenie, čiže „MY“, vyskúšajte s partnerom či kamarátom toto krátke cvičenie:

Sadnite si oproti sebe. Pár krát sa obaja zhlboka nadýchnite a vydýchnite. Pozerajte sa jeden druhému priamo do očí. Vnímajte, čo sa deje v priestore medzi vami, aj vo vás samom. (cca 5 min)

Ďalšie články

Ako zlepšiť kvalitu vášho vzťahu? Stačí si osvojiť túto základnú vec

4.4.2018

Určite ste sa už v minulosti stretli s tvrdením, že bezpodmienečne niekoho milovať sa odvíja predovšetkým od schopnosti mať rád sám seba....

Rovnováhu je potrebné hľadať vo vnútri

7.12.2018

Rovnováha v živote plynie z rovnováhy vnútornej, čiže je otázkou vnútorného nastavenia. Ide o postoj, ktorý zaujímate v určitých...

Absolventi nášho kurzu, manželia Iva a Ján: Priznať si problém bol prvý veľký krok.

10.1.2018

Každý človek sa občas ocitne v zdanlivo neriešiteľnej situácii. Problémy sú však na to, aby sa riešili a dnes už na ich zvládanie...