Interný vs. externý referenčný rámec

7.12.2018
Eva Belešová

V NLP rozlišujeme niekoľko spôsobov myslenia. Interný referenčný rámec, kedy pre svoje rozhodnutia berieme ako základ to, o čom si sami myslíme, že je dôležité, a externý referenčný rámec, kedy využívame hlavne normy a štandardy iných ľudí. Je niektorý z týchto rámcov ten správny?

K tomuto článku ma inšpiroval telefonát s klientkou. Popisovala v ňom pre ňu nepríjemnú situáciu, kedy kamarát negatívne okomentoval jej plány a tým jej zobral vietor z plachiet. Znovu zažila pocit, že nie je dosť dobrá, nevie sa „správne“ rozhodovať a mala by svoj život žiť úplne inak.  

S podobnými situáciami sa stretávam často. Klienti sa pre niečo rozhodnú, zdieľajú to so svojimi partnermi, kamarátmi, rodičmi a tí danú vec zhodnotia, uvedú x dôvodov, prečo by sa do toho nemali púšťať a zaklincujú to tým, že im dajú dobrú radu, čo by pre nich bolo lepšie. 

Možno to tiež poznáte. Mali ste nápad, pre ktorý ste sa nadchli. Alebo ste sa konečne odhodlali k odchodu zo zamestnania, či vzťahu. A vo vašom okolí sa našiel ktosi, kto vám veľmi rýchlo vysvetlil, prečo to nerobiť a čo by ste miesto toho urobiť mali. 

Ak vás pri vašom rozhodnutí daný človek ovplyvnil a vy ste ho zmenili, používali ste externý referenčný rámec. V podstate v tej oblasti žijete jeho život. To, čo by ste mali vedieť je, že daný človek posudzoval vašu situáciu podľa seba, na základe toho, čo on považuje za dôležité v živote, čomu on sám verí.  

Rôzne spôsoby myslenia

V NLP toto rozlišujeme rôzne spôsoby myslenia. Jednou dvojicou štýlov myslenia je interný a externý referenčný rámec

Človek, ktorý používa Interný referenčný rámec - pre vyhodnocovanie situácií využíva vlastné normy a štandardy. Pre svoje rozhodnutia berie ako základ to, o čom si on myslí, že je dôležité. Zdroj motivácie spočíva v ňom samotnom, má svoj vnútorný štandard, ktorý sprevádza jeho činnosti a podľa ktorého posudzuje vonkajší svet. Robí vlastné autonómne rozhodnutia a spätná väzba alebo inštrukcie sú preňho viac-menej len nezáväzné informácie. O názoroch iných ľudí si myslí, že ich môže, ale aj nemusí akceptovať. 

Takto mysliaci človek najlepšie funguje, keď môže robiť slobodne vlastné rozhodnutia. Potvrdenie zvonku je vítané, ale nie je podmienkou pre zotrvanie v jeho vlastnom smerovaní.

Je to niekto, kto ťažko prijíma udávanie smeru od iných ľudí. Keď zaňho rozhodujú ostatní ľudia, má tendenciu správať sa protichodne. Rozkazy od iných ľudí neprijíma a v extrémnych prípadoch názory ostatných ignoruje a robí to, čo sám uzná za vhodné.

Tento človek používa výrazy “ja rozhodujem”, “to je správne”, “myslím si”, “podľa mňa, podľa môjho názoru”.

V prípade klientky hovoríme o Externom referenčnom rámci, kedy daný človek využíva pre vyhodnocovanie situácií predovšetkým normy a štandardy iných ľudí. Je preňho dôležité to, čo si myslia ostatní. Jeho motivácia sa nachádza mimo neho samotného, v okolí a k jej zachovaniu potrebuje spätnú väzbu a informácie od ostatných. Riadi sa kritériami iných ľudí a nezáväzné návrhy a názory okolia dokonca berie ako príkazy. Veľmi ľahko prijíma rozhodnutia iných ľudí. Zároveň vie druhých pochváliť a uznávať. Je to niekto, kto funguje dobre v situáciách, ktoré vyžadujú ochotu slúžiť, byť oporou a tam, kde je potrebné vyhovieť a potešiť klienta. 

Nevýhodou tohto typu je, že je preňho ťažké urobiť vlastné rozhodnutie bez jasných pokynov z okolia. Má tiež tendenciu nerobiť rozdiely medzi informáciami a príkazmi. V extrémnych prípadoch, potrebuje stály dohľad a je nerozhodný.

Takýto človek používa výrazy “Je to správne?”, “Čo si o tom myslíš?”, “povedal mi”, “ja neviem”.

Ani dobrý, ani zlý

Na záver treba dodať, že ani jeden z týchto štýlov myslenia nie je dobrý alebo zlý. Oba sú neutrálne a závisia od situácie, v ktorej sa daná osoba nachádza. Nemôžeme o nikom tvrdiť, že je taký alebo onaký, pretože štýly myslenia sa menia od situácie k situácii. Dá sa hovoriť iba o tom, čo je to v danej situácii užitočné alebo nie.

Ďalšie články

Absolventi nášho kurzu, manželia Iva a Ján: Priznať si problém bol prvý veľký krok.

10.1.2018

Každý človek sa občas ocitne v zdanlivo neriešiteľnej situácii. Problémy sú však na to, aby sa riešili a dnes už na ich zvládanie...

Rovnováhu je potrebné hľadať vo vnútri

7.12.2018

Rovnováha v živote plynie z rovnováhy vnútornej, čiže je otázkou vnútorného nastavenia. Ide o postoj, ktorý zaujímate v určitých...

Ako zlepšiť kvalitu vášho vzťahu? Stačí si osvojiť túto základnú vec

4.4.2018

Určite ste sa už v minulosti stretli s tvrdením, že bezpodmienečne niekoho milovať sa odvíja predovšetkým od schopnosti mať rád sám seba....