Naučte sa byť kreatívni a racionálne myslieť aj v stresovej situácii

22.3.2020
Eva Belešová

Aktuálna celosvetová situácia priniesla so sebou veľké zmeny v našom každodennom fungovaní. To, čo sme považovali za samozrejmosť sa zo dňa na deň zmenilo. Tiež máme obavy o naše zdravie a zdravie našich blízkych. Pre veľa z nás nastalo obdobie neistoty a stresu.

Čo to je stres?

Stres = nedostatok rovnováhy medzi požiadavkami, ktoré si situácia vyžaduje (záťaž) a našou možnosťou alebo schopnosťou vysporiadať sa s touto situáciou (únosnosť). Máme vtedy pocit, že naše schopnosti nie sú dostatočné a naša pohoda a zdravie sú ohrozené.

Napríklad. niekoho o niečo požiadate a on to nerobí. Pre vás je dôležité, aby splnil vašu požiadavku, ale on to nerobí. Je nad vaše sily a mimo vašich možností ho k tomu donútiť. To znamená, že vaša pohoda je ohrozená.

Keď zažívame stres, naše telo reaguje tým, že sa uvedie do „stavu pohotovosti“, je pripravené reagovať: bojovať alebo utiecť. Tento mechanizmus bol v minulosti potrebný k prežitiu. Zaistilo to, že sa celá naša pozornosť sústredila na zdroj nebezpečia alebo na možnú únikovú cestu a telo sa pripravilo na prechod do akcie: tzv. reakcia boj-útek.

Keď si robíme starosti a neustále o niečom premýšľame, vyvolá to rovnakú stresovú reakciu ako keby nám išlo fyzicky o život.

Naša nervová sústava nás stále ešte chráni pred nebezpečenstvom. Pritom nerobí rozdiel medzi skutočným fyzickým nebezpečenstvom a všetkými ostatnými vecami, ktoré vnímame ako hrozbu. Keď si robíme starosti a neustále o niečom premýšľame, vyvolá to rovnakú stresovú reakciu ako keby nám išlo fyzicky o život. Už len samotná myšlienka na zdroj stresu vyvolá stresovú reakciu.

Ak premýšľate nad všetkými možným aj nemožnými dôsledkami, ktoré pre vás aktuálna situácia môže mať, tak samotná predstava týchto dôsledkov vyvolá stresovú reakciu. Už teraz ste v napätí a prežívate úzkosť a pritom dôsledky ako strata zamestnania, pokles alebo úplná strata príjmu a pod. ešte nenastali.

Aby sme boli schopní premýšľať racionálne, potrebujeme aktivovať iné centrá v mozgu, ktoré vo chvíli kedy zažívame stres aktívne nie sú.

Uvedomte si, že prežívanie napätia a stresu a podnikanie racionálnych krokov sú dve rôzne veci. Keď je aktivovaná časť mozgu, ktorá má zabezpečiť naše prežitie a celá naša pozornosť je sústredená na zdroj stresu, tak sú možné len 3 reakcie – freeze (zamrznutie), fight (boj) alebo flight (útek).

Aby sme boli schopní premýšľať racionálne, potrebujeme aktivovať iné centrá v mozgu, ktoré vo chvíli kedy zažívame stres aktívne nie sú. A preto nie sme schopní v strese racionálne premýšľať alebo byť kreatívny. Aby sme aktivovali opäť vyššie centrá inteligencie v mozgu a dokázali sústrediť pozornosť aj na iné veci ako je zdroj stresu, môžeme napríklad robiť cvičenie neutrality (viď nižšie). Toto cvičenie pomáha neutralizovať negatívne dôsledky stresu.

Dôsledky stresu:

Pretrvávajúci stres môže mať mnoho dôsledkov v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Niektoré z najčastejších dôsledkov stresu sú:

  • Fyzické – nespavosť, únava, zvýšený krvný tlak, búšenie srdca, závrate, kožné problémy, problémy so vstávaním – najviac energie večer, brušný tuk, znížená imunita...
  • Emocionálne – apatia, depresia, znížené sebavedomie, podráždenosť...
  • Správanie – zmenená chuť k jedlu, viac fajčí/pije alkohol, cynizmus, výbušnosť, znížené libido...
  • Myšlienky – problémy so sústredením, zabúdanie, nerozhodnosť, rýchle neuvážené rozhodnutia, zhoršený úsudok...

Cvičenie „neutrality“

Existujú techniky, ktoré zmiernia alebo zastavia škodlivé účinky stresu na vaše telo. Jednou z nich je cvičenie „neutrality“. Toto cvičenie nám pomôže opäť získať určitý objektívny prehľad v stresovej situácii, čím sme schopní negatívne dôsledky stresu zastaviť.

Cvičenie pozostáva z dvoch jednoduchých krokov:

  • Sústredenia sa na srdce – premiestnite svoju pozornosť do oblasti okolo svojho srdca. Môžete si položiť ruku na oblasť srdca, aby pomôže vám to jednoduchšie premiestniť a udržať pozornosť v oblasti srdca.
  • Dýchanie cez srdce – predstavte si, že nadychujete a vydychujete svojim srdcom (4-5x sa nadýchnite a vydýchnite). Môžete si predstavovať, že nadychujete a vydychujete bielu hmlu cez svoje srdce.

Robte toto cvičenie po dobu 5 minút. Všímajte si, aké účinky má cvičenie neutrality na vás, na úrovni fyzickej, emocionálnej a na úrovni myšlienok.

Ďalšie články

Túžite po zmene? Nebojte sa požiadať o pomoc

10.1.2018

Začiatkom nového roka si ľudia zvyknú dávať mnoho, viac i menej reálnych predsavzatí. Pokiaľ ešte stále premýšľate nad tým vašim,...

To, čomu sa vyhýbame je presne to, čo je potrebné začať robiť.

3.4.2019

Ak ste vo svojom živote nespokojní, potrebujete zadefinovať, s čím presne. Následne si vedieť určiť, čo chcete zmeniť a ako inak by to v...

Interný vs. externý referenčný rámec

7.12.2018

V NLP rozlišujeme niekoľko spôsobov myslenia. Interný referenčný rámec, kedy pre svoje rozhodnutia berieme ako základ to, o čom si sami...